Regulamin

REALNA STOMATOLOGIA – ANDERSZ

ANDERSZ Paweł Jerzy Andersz – NIP PL 851 136 02 87
ul. Jana Kazimierza 1/U2, 71-620 Szczecin
www.realna.pl
kontakt@realna.pl
tel. 501 652 932, 502 652 932 
tel./fax 91 42 19 997;

Stan: czerwiec 2018

Regulamin kształcenia podyplomowego / dokształcania zawodowego lekarzy dentystów. REALNA STOMATOLOGIA.

Firma ANDERSZ- Jest wpisana we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w Wydziale Działalności Gospodarczej i Przedsiębiorczości w UM w Szczecinie nr.ew. WDGiP-6412/HG/041646/05. Realna Stomatologia – firma Andersz- jest wpisana do rejestru podmiotów prowadzących szkolenia przez Okręgową Izbę Lekarską w Szczecine

1.  Kurs (konferencja lub warsztat) organizowany przez firmę Andersz pod marką REALNA STOMATOLOGIA przeznaczony jest dla lekarzy stomatologów, asystentek i higienistek stomatologicznych oraz dla studentów stomatologii.

2. REALNA STOMATOLOGIA – misja : Połączenie wiedzy akademickiej, sprawdzonych i skutecznych doświadczeń lekarzy praktyków oraz przedstawienia  metod leczenia opracowanych przez firmy produkujące urządzenia i materiały dla stomatologów.  W „realnej praktyce stomatologicznej” nie można oddzielić tych składników wiedzy stomatologicznej od siebie. Nie można oddzielić wiedzy praktycznej od wiedzy akademickiej. Nie można też w wielu przypadkach przedstawiać metody leczenia bez wymieniania konkretnych preparatów i urządzeń. Założeniem REALNEJ STOMATOLOGII jest przedstawienie praktycznej wiedzy dającej się zastosować dla dobra pacjenta i ułatwiającej pracę lekarzowi.

3. Organizacja kształcenia: REALNA STOMATOLOGIA (firma Andersz jako organizator) zapewnia wykładowców oraz odpowiednią wynajętą salę przystosowaną do pełnienia funkcji sali wykładowej. Zaplecze techniczne – sprzęt multimedialny (wysokiej jakości rzutnik multimedialny, komputer i kamera) są własnością  firmy Andersz lub są wynajęte.

4. Zasady i sposób naboru uczestników:
Rozesłanie zaproszeń do lekarzy stomatologów, ogłoszenie poprzez Internet (szczególności na stronie www.realna.pl), poprzez „Magazyn Stomatologiczny” oraz inne czasopisma, dystrybucja przez współpracujące w organizacji firmy i organizacje. Uczestnicy mogą zgłaszać się bezpośrednio do firmy Andersz.
Uczestnicy zgłaszając się przez Internet wyrażają zgodę na wysyłanie informacji i ofert na podany adres pocztowy od ANDERSZ – REALNA STOMATOLOGIA oraz zgodę na otrzymywanie informacji i ofert od ANDERSZ – REALNA STOMATOLOGIA na podany wyżej adres mailowy (Ustawa z 18.07.2002 r. – Dz. U. 2002 nr 144, poz. 1204 – O świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną) oraz na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych w zakresie prowadzonej przez firmę ANDERSZ działalności gospodarczej (Ustawa z dnia 29.08.1997 r. – Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 – o Ochronie Danych Osobowych). 
Możliwe jest także zgłoszenie telefoniczne, w takiej sytuacji istnieje domyślna zgoda na przetwarzanie danych do uczestnictwa w konferencji natomiast bez zgody na wysyłanie informacji i ofert.

5. Uczestnictwo  jest płatne.
5a) Uczestnicy mogą wpłacać pieniądze na konto firmy Andersz. Opłata może być pobierana również gotówką, kartą oraz kartą przez system internetowy. Uczestnicy otrzymują faktury. Możliwe są zniżki ze względu na wcześniejszą wpłatę oraz indywidualnie rozpatrywane sytuacje. Na niektórych kursach i konferencjach stosowane są także zniżki dla studentów.

5b) Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay
5c) Reklamacje należy zgłaszać na email kontakt@realna.pl lub biuro@andersz.com

6. Uczestnicy przed wejściem na sale wykładową zgłaszają się do organizatora aby potwierdzić obecność. Gdy wydawane są identyfikatory – są one jedynym dokumentem upoważniającym do wejścia na salę wykładową. W przypadku zagubienia nie będą wydawane duplikaty – należy ponownie wnieść opłatę rejestracyjną w pełnej wysokości. W wyjątkowych sytuacjach będzie to tylko opłata manupulacyjna w wysokości 100 zł. Nie wolno identyfikatora odstępować innej osobie – pod rygorem jego unieważnienia.

7. Zakres obowiązków wykładowców: Wygłoszenie wykładów i prezentacji zgodnie z programem oraz ewentualnie udzielenie odpowiedzi na pytania uczestników.

8. Sposób potwierdzenia uczestnictwa: każdy uczestnik otrzymuje certyfikat potwierdzający uczestnictwo w kursie i potwierdzający liczbę punktów edukacyjnych. Punkty edukacyjne są potwierdzone uchwałą Izby Lekarskiej.

9. Uczestnicy otrzymują materiały informacyjne oraz materiały szkoleniowe, w szczególności streszczenia wykładów.

10. W trakcie trwania kursu może być przewidziana przerwa kawowa lub obiadowa w zależności od czasu trwania danego zdarzenia szkoleniowego.

11. Ilość miejsc na kursie może być ograniczona i decyduje kolejność wpłynięcia środków na rachunek organizatora.

12. W przypadku rezygnacji z kursu do 14 dni przed terminem zdarzenia edukacyjnego- zwracane jest 50 procent wpłaty, w przypadku rezygnacji późniejszej opłata nie jest zwracana.  Możliwe są indywidualnie rozpatrywane odstępstwa od tych reguł.

13.  Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu ze względu na zbyt małą liczbę uczestników, chorobę wykładowcy lub okoliczności spowodowane działaniem siły wyższej. W takim przypadku zwracana jest uczestnikom kwota wpłacona za uczestnictwo. Nie przewiduje się żadnych dodatkowych odszkodowań.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie naukowym z przyczyn od niego niezależnych. W przypadku zmian aktualna wersja programu będzie dostępna na stronie www.realna.pl.

12. Wydarzeniu szkoleniowemu mogą towarzyszyć stoiska firm i prezentacje, co dodatkowo umożliwia wzbogacenie wiedzy uczestników.

Informacje na temat przetwarzania i ochrony danych osobowychNEWSLETTER REALNA
Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia. Wiem, że w każdej chwili można wycofać zgodę.
ANDERSZ - Realna Stomatologia - kursy i konferencje dla lekarzy stomatologów