Polityka prywatności

Właściciel strony:

Firma ANDERSZ
Paweł Andersz
ul. Jana Kazimierza 1/U2, 71-620 Szczecin

TEL:+ 48 502 652 932
EMAIL: kontakt@realna.pl

Regulamin kształcenia podyplomowego / dokształcania zawodowego lekarzy dentystów. REALNA STOMATOLOGIA.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA ZAWARTOŚĆ

Firma ANDERSZ dokłada wszelkich starań, aby informacje podane w niniejszym serwisie internetowym były aktualne i prawdziwe, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne nieścisłości w pojawiających się treściach, a Użytkownik korzysta z takich informacji na własne ryzyko.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA LINK/ODSYŁACZE

Nasza oferta może zawierać odsyłacze do innych witryn internetowych, na treść których firma ANDERSZ nie ma żadnego wpływu. Dlatego też firma ANDERSZ nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zawartość tychże witryn. Za zawartość zlinkowanych stron odpowiada zawsze właściciel / redaktor danej witryny. Zlinkowane witryny internetowe zostały w momencie wstawienia odsyłacza sprawdzone na możliwe niezgodności z przepisami.

PRAWA AUTORSKIE

Właściciel tejże witryny, firma ANDERSZ korzysta wyłącznie z własnych dzieł (obrazy, teksty, muzyka, filmy), lub dzieł, na które nie jest wymagana licencja. Dzieła stworzone przez firmę ANDERSZ i prezentowane w tej witrynie podlegają ustawie o prawach autorskich.
Dzieła osób trzecich są jako takie specjalnie oznaczone. Powielanie, zmienianie i rozpowszechnianie dzieł będących autorstwem firmy ANDERSZ jest bez zgody autora wzbronione.

OCHRONA DANYCH

1. Ochrona danych osobowych

Informacje ogólne

Zamieszczone poniżej wskazówki służą wyjaśnieniu,w jaki sposób obchodzimy się z danymi osobowymi Użytkownika strony realna.pl (zwanego dalej Użytkownikiem ) i w jaki sposób je chronimy i przetwarzamy, podczas odwiedzin naszej strony internetowej.
W przypadku rejestracji na organizowane przez nas konferencje i kursy, należy dodatkowo zapoznać się z osobnym regulaminem dotyczącym zapisów, płatności jak i uczestnictwa w tego typu wydarzeniach.

Gromadzenie danych poprzez stronę internetowa

Gromadzeniem i przetwarzaniem danych poprzez stronę internetową realna.pl zajmuje się wlaściciel witryny realna.pl – Firma ANDERSZ Paweł Andersz, ul. Jana Kazimierza 1/U2, 71-620 Szczecin, adres email: kontakt@realna.pl ,telefon: (+48) 91 42 19 997

W jaki sposób gromadzimy dane?

Z jednej strony są to dane, które otrzymujemy bezpośrednio od Użytkownika poprzez np. wprowadzenie tychże danych w formularzu kontaktowym. Z drugiej strony sa to dane gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne w momencie odwiedzin naszej strony internetowej. Należą do nich głownie dane techniczne , takie jak typ przeglądarki, wykorzystywany przez Użytkownika system operacyjny, czy też np. godzina odwiedzin.

W jakim celu wykorzystujemy te dane?

Część gromadzonych przez nas danych wykorzystujemy w celu usprawnienia naszej strony internetowej i dostosowania jej do potrzeb Użytkownika jak i wykorzystywanych przez Użytkownika urządzeń, umożliwiających odwiedzanie naszej witryny. Część danych wykorzystujemy również w celu analizy zachowania Użytkownika na naszej stronie internetowej.

Jakie mam prawa odnośnie moich danych?

Użytkownik ma prawo , w każdej chwili otrzymać nieodpłatną informację na temat pochodzenia, odbiorców i celu wykorzystania danych osobowych Użytkownika. Dodatkowo Użytkownik ma prawo zażądać wglądu, usunięcia, lub zmiany danych Użytkownika, korzystając z danych kontaktowych dostępnych w stopce strony jak i w formularzu kontaktowym. Dodatkowo Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne dostawców zewnętrznych

Podczas odwiedzin naszej strony interakcje Użytkownika na naszej stronie moga podlegać badaniom statystycznym. Odbywa się to głównie przy pomocy tzw. ciasteczek-cookies i odpowiedniego oprogramowania. Analiza interakcji Użytkownika na naszej stronie odbywa sie anonimowo: nie ma możliwosci przypisania interakcji konkretnemu Użytkownikowi. Użytkownik ma prawo, w każdej chwili odmówić w/w analizy tak poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki, czy też wykorzystanie dodatkowych narzędzi/programów które taką analizę uniemożliwiaja, jak i korzystajac z opcji, wymienionych w kolejnych punktach.

2. Informacje ogólne i obowiązkowe

Ochrona danych

Właściciel strony realna.pl – Firma ANDERSZ Paweł Andersz- dokłada wszelkich starań w zakresie ochrony danych osobowych Użytkownika. Dane Użytkownika sa traktowane poufnie, nigdy nie są też przekazywane osobom trzecim.
Jednocześnie informujemy, iż przesyłanie danych w internecie, może, niezależnie od nas – komunikacja na stronie realna.pl odbywa się przy pomocy zabiezpieczenia SSL – wykazywać luki w zakresie bezpieczeństwa, np. ze strony Użytkownika w przypadku np.komunikacji mailowej. Wobec powyższego , nie mając możliwości wpływu na stosowane oprogramowanie i zabezpieczenia (lub ich brak) wykorzystywanego przez odwiedzających nasz stronę użytkowników, nie mamy możliwosci pełnego zabezpieczenia takich danych przed dostępem osób trzecich.

Odpowiedzialny za przechowywanie i zabezpieczenie danych przez strone realna.pl:

Firma ANDERSZ Paweł Andersz, ul. Jana Kazimierza 1/U2, 71-620 Szczecin, adres email: kontakt@realna.pl ,telefon: (+48) 91 42 19 997

Podmiotem odpowiedzialnym za przechowywanie i zabezpieczenie danych osób zapisujących się na konferencje, wystawy i inne wydarzenia poprzez podany link rejestracyjny jest firma ELABORO, 72-346 Pobierowo, ul. Reymonta 15a, mail: elaboro@elaboro.pl .

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

W przypadku wielu procesow przetwarzania danych (np. Newsletter Realna ) wymagana jest jednoznaczna zgoda Użytkownika. Użytkownik ma prawo, w każdej chwili wycofać wcześniej udzieloną zgodę. W tym celu wystarczy wysłać do nas email, lub skorzystać z istniejących na stronie realna.pl narzędzi, umożliwiających wycofanie takiej zgody. Zgodnie z prawem, wycofanie przez Użytkownika zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed wycofaniem zgody.

Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dostarczone nam przezUżytkownika do przetwarzania i dotyczące Użytkownika dane osobowe, jak i prawo przesłać bez przeszkód te dane osobowe innemu administratorowi jeżeli: przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany , a samo przekazanie jest możliwe technicznie.

Protokół SSL / TLS

Mając na uwadze bezpieczeństwo danych jak i ochronę przesyłania poufnych treści, jak n.p. zamówień, czy zapytań, strona REALNA.PL korzysta z szyfrowania SSL / TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po zielonym symbolu kłódki jak i adresie “https://” w pasku przeglądarki. Dzięki temu przesyłane przez Użytkownika do nas dane nie mogą być odczytane przez innych.

Informacja, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiazujących przepisów Użytkownik ma w każdej chwili prawo do nieodpłatnego wglądu w zgromadzone na swój temat dane osobowe, ich żródło i cel przetwarzania, jak i prawo do ich zmiany, zablokowania czy usunięcia. W tym i podobnych przypadkach/zapytaniach Użytkownik może skontaktować się z nami korzystając z opcji kontaktu zamieszczonych na stronie https://realna.pl/kontakt

Brak zgody na przesyłanie emaili reklamowych

Zabronia się wykorzystywania zamieszczonych na stronie REALNA.PL informacji kontaktowych , takich jak np. email, faks czy numer telefonu, do przesyłania niezamówionych reklam czy informacji. W przeciwnym przypadku administrator strony realna.pl zastrzega sobie prawo do podjęcia kroków prawnych w przypadku otrzymywania takowych informacji , np. w formie SPAMu.

Podstawa prawna:

art. 10 ust. 1 u.ś.u.d.e.
Zakazane jest przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną

art. 10 ust. 2 u.ś.u.d.e.
Informację handlową uważa się za zamówioną, jeżeli odbiorca wyraził zgodę na jej otrzymywanie, w szczególności udostępnił w tym celu identyfikujący go adres elektroniczny

art. 4 ust. 1 u.ś.u.d.e.
Przy czym jeżeli ustawa wymaga uzyskania zgody usługobiorcy, to zgoda ta nie może być domniemana lub dorozumiana oraz może być odwołana w każdym czasie.

3. Gromadzenie danych poprzez stronę internetową

Cookies

Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki tekstwowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniu Użytkownika podczas odwiedzin stron WWW w internecie. Plik “cookie” zazwyczaj zawiera podstawowe informacje na temat nazwy strony WWW, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka – czyli jaki ustawiony jest czas jego istnienia na urządzeniu Użytkownika, przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną WWW. Wiekszość wykorzystywanych przez nas ciasteczek to tzw. “Session-Cookies”, które po zakończeniu wizyty Użytkownika na naszej stronie sa automatycznie usuwane, inne ciasteczka pozostają na urządzeniu Użytkownika do momentu ich usunięcia przez Użytkownika. Ciasteczka używane są najczęściej w celu optymalizacji procesu korzystania ze stron WWW. Stosowane są również w celu gromadzenia danych statystycznych, które pozwalają identyfikować sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Daje to możliwość późniejszego ulepszania struktury i zawartości strony WWW. Użytkownika może tak ustawić przeglądarkę, aby informowała Użytkownika zawsze wtedy, gdy zapisane ma zostać ciasteczko, jak i umożliwiała reczną akceptacje ciasteczek lub jej brak.

Logi serwera

Administrator tej strony gromadzi i zapisuje automatycznie informacje nazywane Logami, które przekazywane nam są automatycznie przez przeglądarkę Użytkownika. Są to:

– rodzaj i wersja przeglądarki
– wykorzystywany system operacyjny
– adres strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany
– nazwa hosta urządzenia
– godzina odwiedzin
– adres IP

Dane te nie są w żaden sposób łączone i innymi żródłami danych, a podstawą do ich gromadzenia jest Art. 6 Pkt 1 litera f. RODO.

Formularz kontaktowy

Zapytania wysłane do nas poprzez dostępny na naszej stronie formularz kontaktowy są przez nas gromadzone w celu umożliwienia odpowiedzi na nie, jak i w przypadku otrzymania zapytań dodatkowych. Danych tych nie przekazujemy bez zgody Użytkownika osobom trzecim, jak również nie przechowujemy ich na naszych serwerach. Przetwarzanie danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym odbywa sie na podstawie zgody Użytkownika ( Art. 6 Pkt 1 litera f. RODO) , którą to Użytkownika może w każdej chwili odwołać. W tym celu wystarczy wysłać do nas email, lub skorzystać z istniejących na stronie realna.pl narzędzi, umożliwiających wycofanie takiej zgody. Zgodnie z prawem, wycofanie przez użytkownika zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych dokonane przed wycofaniem zgody. Dane te pozostają u nas do momentu wyraźnego żądania ich usunięcia, wycofania zgody na ich przechowywanie, lub w chwili gdy zniknie powód ich przechowywania

5. Narzędzia analityczne i reklamy

Google Analytics

Ta strona wykorzystuje funkcje usługi Google Analytics. Dostawcą usług jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics wykorzystuje tzw. “Ciasteczka/Cookies”. Sa to pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniu Użytkownika, umożliwiające analizę korzystania ze strony internetowej. Wygenerowane przez ciasteczka/cookie informacje na temat zachowań użytkownika na tej stronie sa z reguły przesyłane na serwery Google w USA i tam zapisywane. Gromadzenie danych przez ciasteczka Google/Analytics odbywa sie na podstawie Art. 6 Pkt 1 litera f. RODO. Administrator strony ma uzasadniony interes w analizie zachowań użytkowników , w celu optymalizacji tak oferty prezentowanej przez stronę jak i reklam.

Anonimizacja IP

Korzystamy na naszej stronie z anonimizacji IP. Dzięki temu adres IP Użytkownika jest skracany przez Google przed wysłaniem do USA w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej jak i państw trzecich, bedących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest wysyłany na serwery Google w USA i skracany dopiero tam. Google na wniosek administratora tej strony wykorzystuje te informacje w celu analizy wykorzystania strony, tworzenia raportów o aktywności na stronie jak i innych usług wykorzystywanych na stronie. Adres IP przekazany przez przeglądarkę i przesłany do Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Wtyczki do przeglądarek

Zapisywanie ciasteczek moze zostać przez użytkownika strony zablokowane poprzez zmianę ustawień przegladarki.
Informujemy,, iż zablokowanie ciasteczek może to doprowadzić do sytuacji, w której nie wszystkie funkcje strony internetowej , jak np. logowanie, bedą dostępne.
Użytkownik może ponadto uniemożliwić gromadzenie danych przez Google korzystajac z dostepnych w linku dodatków do przegladarek: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Odmowa gromadzenia danych

Użytkownik może uniemożliwić gromadzenie danych przez Google Analytics poprzez kliknięcie w następujący link:
Wyłącz gromadzenie danych Google Analitics.
Zapisane zostanie wówczas tzw. Opt-Out-Cookie, uniemożliwiające gromadzenie danych na naszej stronie.
Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi przez Google Analytics można znaleźć w polityce ochronych danych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/3379636.
Zawarliśmy z Google Umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych i stosujemy przepisy UE w zakresie wykorzystania Google Analytics.

Google reCAPTCHA

Korzystamy na naszej stronie z “Google reCAPTCHA” (dalej “reCAPTCHA”) . Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (“Google”). Zastosowanie reCAPTCHA umożliwia nam sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na naszej stronie (np. w formularzu kontaktowym) odbywa się przez człowieka czy tez przez zautomatyzowane oprogramowanie. W tym celu reCAPTCHA analizuje na podstawie różnych cech zachowanie odwiedzającego stronę. Analiza rozpoczyna się automatycznie podczas odwiedzenia strony. reCAPTCHA analizuje różne informacje (np. adres IP, czas spędzony na stronie, lub wykonywanie ruchow urządzeniem wskazujacym – np. myszką.) Dane zebrane podczas analizy przesyłane są następnie do Google. Analiza dokonywana przez reCAPTCHA odbywa się w tle, a odwiedzający stronę nie są dodatkowo informowani, iż taka analiza ma miejsce. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Art. 6 Pkt 1 litera f. RODO. Administrator strony ma uzasadniony interes w ochronie oferty swojej strony internetowej przed bezprawnym i zautomatyzowanym szpiegowaniem strony jak i przed SPAMem. Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA jak i obchodzenia się z danymi przez Google Analytics można znaleźć w polityce ochronych danych Google pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/3379636 i https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html.

6. Wtyczki i narzędzia

YouTube

Nasza strona wykorzystuje wtyczki z należącej do Google strony YouTube. Dostawcą usługi jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. W momencie odwiedzin naszych stron wyposażonych we wtyczkę YouTube następuje polączenie z serwerami YouTube, jak i przesłanie informacji do serwera YouTube którą z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli użytkownik jest w tym czasie zalogowany na swoi koncie YouTube, umożliwia on YouTube przyporządkowanie swojego zachowania na stronie swojemu osobistemu profilowi YouTube.
Można temu zapobiec , uprzednio wylogowując się z konta YouTube. Wykorzystanie YouTube służy atrakcyjniejszemu przedstawieniu naszej oferty na stronie i przedstawia uzasadniony interes w sensie Art. 6 Pkt 1 litera f. RODO. Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi znależć można w polityce prywatności YouTube https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Google Web Fonts

Nasza strona wykorzystuje w niektórych przypadkach czcionki Web Fonts bedące usługą dostarczaną przez Google. W momencie odwiedzin strony ,w celu poprawnego wyświetlania czcionek na stronie, do pamięci przegladarki użytkownika ładowane są wymagane czcionki Web Fonts. Wykorzystanie czcionek Web Fonts służy atrakcyjnemu i spójnemu przedstawieniu naszej oferty na stronie i przedstawia uzasadniony interes w sensie Art. 6 Pkt 1 litera f. RODO. Jeśli przeglądarka użytkownika nie obsługuje Web Fonts, wykorzystywane sa czcionki standardowe urządzenia użytkownika.

Więcej informacji na temat Google Web Fonts: https://developers.google.com/fonts/faq jak i w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Google Maps

Nasza strona wykorzystuje API serwisu z mapami Google Maps. Dostawcą usługi jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby móc skorzystać z funkcji Googl Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Dane te są z reguły przesyłane na serwery Google w USA i tam zapisywane. Administrator strony realna.pl nie ma wpływu na przesyłanie tychże danych. WykorzystanieGoogle Maps służy atrakcyjnemu przedstawieniu naszej oferty na stronie,i przedstawia uzasadniony interes w sensie Art. 6 Pkt 1 litera f. RODO.

Więcej informacji na temat Google Maps: https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

Stan: 25.06.2018
Niniejsza polityka prywatności chroniona jest prawami autorskimi, zabrania się jej kopiowania, powielania i wykorzystywania bez zgody autora.NEWSLETTER REALNA
Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia. Wiem, że w każdej chwili można wycofać zgodę.
ANDERSZ - Realna Stomatologia - kursy i konferencje dla lekarzy stomatologów