Kurs Medyczny Realna Stomatologia 2023


Uwaga! Wydarzenie archiwalne!
jak dojechać? do kalendarza

Jeszcze lepsza Realna Stomatologia!

12 punktów edukacyjnych zgodnie z Uchwałą Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie.
Kurs medyczny Realna Stomatologia odbywać się będzie w dużej nowoczesnej sali Audytorium ZUT w Szczecinie przy ul. 26 kwietnia 10 – lokalizacja dysponuje dużym parkingiem. W piątek zapraszamy na wykłady już od godziny 14.00 z dodatkową przerwą – zapewniamy uczestnikom kursu doskonały katering.
W piątek i sobotę odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem wykładowców, który ostatnio okazał się dużym sukcesem. Ponadto będzie można odwiedzić stoiska informacyjne różnych firm z branży i nie tylko.
WSTĘP NA CZĘŚĆ ZE STOISKAMI – BEZPŁATNY – RÓWNIEŻ DLA LEKARZY NIEBIORĄCYCH UDZIAŁU W KURSIE! 

Miejsce: Audytorium ZUT w Szczecinie, ul. 26 kwietnia 10


Główne zagadnienia:

 • Endodoncja, bioceramika
 • Adhezja
 • Stomatologia cyfrowa
 • Periodontologia, implantologia
 • Protetyka
 • Fotografia w stomatologii

Wykładowcy:

Piątek, 2 czerwca 2023 r. (od 14.00)


godz. 14:00 - 15:00 wykład

Czy nieodwracalne zapalenie miazgi zawsze należy leczyć usuwając doszczętnie tkankę miazgową z jamy zęba?
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
Zagadnienia: endodoncja, bioceramika

szczegóły

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Temat: Czy nieodwracalne zapalenie miazgi zawsze należy leczyć usuwając doszczętnie tkankę miazgową z jamy zęba?

Najczęstszymi chorobami miazgi są jej zapalenia, które mogą być odwracalne lub nieodwracalne. W przypadku nieodwracalnych zapaleń miazgi stosuje się najczęściej metodę jej wyłuszczenia w znieczuleniu oraz, jeśli w miazdze kanałowej pojawią się ogniska martwicy, to antyseptyczne leczenie. Dzięki pojawieniu się na rynku odpowiednich bioaktywnych materiałów nie zawsze konieczne jest usuwanie całej miazgi, choć wywiad i objawy kliniczne zdecydowanie wskazują na nieodwracalny charakter choroby miazgi. W tzw. początkowym zapaleniu nieodwracalnym możliwe jest wykonanie amputacji i przykrycie miazgi kanałowej materiałem bioceramicznym. Podczas wykładu omówione zostaną sytuacje kliniczne, w których mimo nieodwracalnego zapalenia miazgi można zachować część tkanki miazgowej. Uczestnicy dowiedzą się, kiedy można wykonać amputację miazgi przyżyciowej i jak ten zabieg przeprowadzić, a kiedy miazga zdecydowanie kwalifikuje się do usunięcia w całości.


godz. 15.00-15.45 wykład

Praktyczne zastosowanie oprogramowania do zdjęć 3D w endodoncji i implantologii. Jak łatwo otwierać i pracować na badaniach?
mgr inż. Iwo Rutański
Zagadnienia: Stomatologia cyfrowa

szczegóły

mgr inż. Iwo Rutański

Temat: Praktyczne zastosowanie oprogramowania do zdjęć 3D w endodoncji i implantologii. Jak łatwo otwierać i pracować na badaniach?

Praktyczne zastosowanie oprogramowania do zdjęć 3D w endodoncji i implantologii. Jak łatwo otwierać i pracować na badaniach?

 • Czy potrzebne jest 3D ?
 • CBCT – Co to jest? Jak powstaje 3D?
 • Co z tymi mikronami ? Rozdzielczość badań 3D.
 • Najnowsze funkcje w oprogramowaniu CSI v8 w endodoncji i implantologii.
 • Dywersyfikacja pól obrazowania.
 • Zaawansowana redukcja szumów i artefaktów.
 • Dawki promieniowania.
 • Czy otwieranie badania 3D musi trwać 15 minut?!

godz. 15.45 – 16.30 przerwa
godz. 16.30– 18.15 wykład

Odrobina "Careless whispers" na temat adhezji oraz „Freedom” w cementowaniu adhezyjnym.”- na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i twórczości George’a Michaela
dr n.med. Agnieszka Pacyk
Zagadnienia: Adhezja

szczegóły

dr n.med. Agnieszka Pacyk

Temat: Odrobina "Careless whispers" na temat adhezji oraz „Freedom” w cementowaniu adhezyjnym.”- na podstawie aktualnej wiedzy medycznej i twórczości George’a Michaela

Chciałabym spędzić z „A MOMENT WITH YOU” aby opowiedzieć o aktualnych trendach oraz przekazać wiele ważnych „Careless whispers” na temat technik adhezyjnych.
Oto bowiem niewątpliwie podstawa dająca „FREEDOM ” w codziennej pracy.
• „DO YOU REALLY WANT TO KNOW „czym cementować?
• Cementy adhezyjne i ich „AMAZING” możliwości w zależności od właściwości
• Samotrawiący cement należy „wspierać” czasem działaniem bondu czyli w sugestia w stylu „NOT TO BE FORGIVEN”
• „AN EASY AFFAIR” czyli adhezja do tlenku cyrkonu oraz innych materiałów protetycznych
• Zjawisko adhezji jako „THE STRANGEST THING” w kanałach korzeniowych?
• Czy cementować natychmiast po leczeniu endodontycznym aby nie było konieczności „ONE MORE TRY”?
• Szczegółowa procedura cementowania wkładu koronowo-korzeniowego z włókna szklanego z uwzględnieniem „PRAYING FOR TIME”


godz. 18.15 – 18.45 przerwa
godz. 18.45-20.00 panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny

Sobota, 3 czerwca 2023 r. (od 10.00)


godz. 10.00-11.30 wykład

Implantologia stomatologiczna widziana oczami lekarza periodontologa
dr hab. n. med. Wojciech Bednarz
Zagadnienia: PERIODONTOLOGIA, IMPLANTOLOGIA

szczegóły

dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

Temat: Implantologia stomatologiczna widziana oczami lekarza periodontologa

Leczenie implantologiczne jest uznaną i często stosowaną metodą w rehabilitacji  układu stomatognatycznego. Pozwala na uzupełnienie braków zębowych suprakonstrukcjami protetycznymi wspartymi na implantach śródkostnych przywracając utraconą funkcję żucia, mowy , a także estetykę, co wpływa w oczywisty sposób na poprawę jakości życia pacjenta.

Dla uzyskania optymalnych rezultatów leczenia niezbędna jest znajomość anatomii i fizjologii tkanek przyzębia, zwłaszcza w miejscach mających stać się ostatecznie tkankami otaczającymi implanty. Podobnie ocena kliniczna i radiologiczna okolic bezzębnych. W przypadku nieodpowiednich warunków klinicznych dla wprowadzenia implantów należy rozważyć wykonanie zabiegów chirurgicznych poprawiających fenotyp tkanek miękkich i kości. W każdym przypadku i na każdym etapie postępowania należy kontrolować zachowania zdrowotne, szczególnie dotyczące higieny jamy ustnej, wykonując instruktaże, dobierając przybory i motywując pacjenta.

Brak prawidłowej diagnostyki kompleksu śluzówkowo-dziąsłowego, oceny czynników ryzyka  i wynikające z tego błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego są przyczyną niepowodzeń i powikłań w trakcie jego trwania, i po jego ukończeniu.

Utrzymanie długotrwałych satysfakcjonujących  rezultatów klinicznych i estetycznych leczenia implantoprotetycznego  zależy w dużej mierze od systematyczności i profesjonalizmu  działań lekarza stomatologa i pacjenta w pozabiegowym, periodontologicznym leczeniu podtrzymującym.


godz. 11:30-12.00 wykład

Kwas hialuronowy jako efektywne wsparcie regeneracji tkanek miękkich w periodontologii. Obserwacje kliniczne.
dr n. med. Anna Dojs
Zagadnienia: periodontologia

szczegóły

dr n. med. Anna Dojs

Temat: Kwas hialuronowy jako efektywne wsparcie regeneracji tkanek miękkich w periodontologii. Obserwacje kliniczne.

Kwas hialuronowy efektywnie wspiera regenerację tkanek miękkich w periodontologii. Obserwacje kliniczne.

Kwas hialuronowy (HA), jest mukopolisacharydem, który odgrywa zasadniczą rolę w biologii komórkowej; jest podstawowym elementem żywej komórki. HA posiada liczne zalety, takie jak: biokompatybilność, biodegradowalność, brak immunogenności i nietoksyczność. Jest szeroko stosowany w medycynie i stomatologii ze względu na zdolność wspomagania procesów gojenia i regeneracji tkanek, a także nawilżania tkanek.

Podczas wykładu omówione zostanie leczenie chorób przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej z wykorzystaniem kwasu hialuronowego. Uczestnicy dowiedzą się jak postępować w przypadku liszaja płaskiego, suchości jamy ustnej, owrzodzeń i aft jamy ustnej, zapalenia kątów ust, mucositis po chemio- i radioterapii oraz poznają rozwiązania pozwalające zmniejszyć  bolesność i nadwrażliwość błony śluzowej jamy ustnej. Omówione zostanie także zastosowanie HA po skalingu i root planingu oraz w regeneracyjno-odtwórczych periodontologicznych zabiegach chirurgicznych.


godz. 12.00-12.30 przerwa
godz. 12.30-14.00 wykład

Idealne leczenie endodontyczne i co dalej ? Odbudowy zębów po leczeniu kanałowym.
dr n. med. Maciej Mikołajczyk
Zagadnienia: protetyka

szczegóły

dr n. med. Maciej Mikołajczyk

Temat: Idealne leczenie endodontyczne i co dalej ? Odbudowy zębów po leczeniu kanałowym.

W trakcie wykładu omówione zostaną zasady leczenia endodontycznego w kontekście utraty odporności korony zęba na obciążenia, oraz techniki zabiegowe związane z wkładami koronowo-korzeniowymi, jak również zasady uzyskania idealnej adhezji w kanałach korzeniowych. Zastanowimy sie wspólnie  kiedy korona, a kiedy odbudowa nakładem lub endokoroną po leczeniu endodontycznym, oraz jak wybrać najlepsze wkłady z włókna szklanego. Poruszone zostaną tematy technik adhezyjne przy pracach protetycznych oraz zasadzki przy odbudowie prawidłowych relacji zwarciowych po leczeniu endodontycznym


godz. 14.00-15.00 przerwa obiadowa
godz. 15.00-16.30 wykład

Miejsce fotografii w gabinecie stomatologicznym
dr n. med. Leszek Szalewski
Zagadnienia: fotografia w stomatologii

szczegóły

dr n. med. Leszek Szalewski

Temat: Miejsce fotografii w gabinecie stomatologicznym

Fotografia obecna jest w coraz większej ilości dziedzin naszego życia. Fotografujemy naszą rodzinę, zwierzęta, uwieczniamy piękne widoki podczas podróży po całym świecie. Powoli nie wyobrażamy sobie życia bez fotografii. 

Aparat fotograficzny coraz częściej jest jednym z elementów wyposażenia gabinetów stomatologicznych. Fotografia stomatologiczna może być przydatna w wielu aspektach pracy lekarza dentysty. Dokumentacja fotograficzna ułatwia rozmowę z pacjentem. Dzięki niej zdecydowanie łatwiej jest wytłumaczyć pacjentowi plan leczenia, skutki nieprawidłowych zabiegów higienizacyjnych czy etapy planowanej rehabilitacji stomatologicznej. Ciągle rozwijająca się telemedycyna również korzysta ze zdjęć, dzięki którym konsultacje z innymi specjalistami są zdecydowanie prostsze. Dokumentacja medyczna zawierająca fotografie wykonane przed przeprowadzonym leczeniem oraz po zakończeniu terapii może być przydatna w sprawach sądowych jako dowód na prawidłowe prowadzenie rehabilitacji. W dobie wielkiej popularności mediów społecznościowych zdjęcia mogą zostać wykorzystane jako wizytówka gabinetów, zastępując tradycyjną reklamę. Jednak fotografie mogą być również wykorzystane jako ocena własnych umiejętności praktycznych. Fotografia znalazła swoje miejsce także w nauce – nie wyobrażamy już sobie podręczników czy artykułów bez zdjęć. Znacznie łatwiej można pokazać studentom i innym lekarzom np. objawy choroby na fotografii niż tylko za pomocą opisu słownego. Podczas wykładu zostanie przedstawiona niezbędna podstawa teoretyczna na temat sposobów wykonywania poprawnych zdjęć pacjent w gabinecie stomatologicznym, a także wiele praktycznych wskazówek jak ją zastosować w gabinecie


godz. 16.30-17.00 przerwa
godz. 17.00-18.00 panel dyskusyjny

Panel dyskusyjny


pobierz program

Wykładowcy

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski

Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista w zakresie stomatologii zachowawczej. Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie. Redaktor naczelny czasopisma „Magazyn Stomatologiczny”, członek rad naukowych: Pomeranian Journal of Life Sciences, Dental and Medical Problems, Endodoncja w praktyce. Autor/współautor wielu prac naukowych i 6 monografii z dziedziny stomatologii, m.in. „Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii”, „Lasery w stomatologii”, „”Profilaktyka i leczenie stomatologiczne osób z zaburzeniami i chorobami ogólnymi”. Wykładowca na licznych konferencjach i szkoleniach. Hobby: podróże, rysowanie.

dr n. med. Agnieszka Pacyk

Absolwentka Akademii Medycznej w Łodzi. W 2005 r. obroniła z wyróżnieniem rozprawę doktorską dotyczącą materiałów kompozytowych. Od 17 lat jest adiunktem w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dwukrotnie nagrodzona prze studentów tytułem „Najlepszego nauczyciela akademickiego” w latach 2015/2016 oraz 2019/2020. Zajmuje stanowisko vice Regenta w International College of Dentists. Prowadzi konto na temat materiałoznawstwa i znieczuleń dla studentów i dentystów na Instagramie: dentystka_idea_listka. Autorka wielu artykułów dot. materiałów kompozytowych i systemów wiążących. Współautorka kursu na temat znieczulenia miejscowego w stomatologii „Tu Nie Boli” oraz ogólnopolskiej akcji skierowanej do pacjentów dot. dentofobii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Badania Bólu.

dr hab. n. med. Wojciech Bednarz

W 1986 ukończył Akademię Medyczną we Wrocławiu. Od 1996 roku jest specjalistą II st. w dziedzinie periodontologii. Otrzymał stopień doktora nauk medycznych w AM we Wrocławiu na podstawie pracy „Zastosowanie techniki przeszczepu płata mostkowego według modyfikacji własnej w leczeniu recesji dziąseł” w 2002 roku. Jest autorem ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych, wygłosił ponad 70 referatów na konferencjach międzynarodowych i ogólnopolskich. Autor 2 rozdziałów monografii. Prowadzi wykłady i kursy doskonalące z periodontologii Od 1986 roku do chwili obecnej jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2000 do 2004 roku był członkiem zarządu Sekcji Periodontologii PTS, od 2003 do 2012 roku był Prezesem Oddziału PTS w Krośnie. Od 2006 do 2010 roku był wiceprezydentem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Od 2006 roku jest członkiem Komisji Szkolenia Przed- i Podyplomowego PTS, a od 2010 roku jej Przewodniczącym. Od 2002 roku jest członkiem Sekcji Polskiej Akademii Pierre-Foucharda. Od 2013 roku jest członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i członkiem Europejskiej Federacji Periodontologii. Od 2011 roku członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej w dziedzinie Periodontologia. Od 1986 do 2003 roku pracował w PZOZ w Jelczu-Laskowicach, ZOZ w Miliczu, ZOZ w Jaśle i ZOZ w Gorlicach. Od 1993 do 2005 roku prowadził prywatną praktykę stomatologiczną w Bieczu. Od 2006 roku jest właścicielem i kierownikiem Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej „MEDIDENT”w Gorlicach, która posiada akredytację Ministra Zdrowia do prowadzenia specjalizacji i stażów kierunkowych  w dziedzinie periodontologii.

dr n. med. Leszek Szalewski

dr n. med. Leszek Szalewski
Pracownia Stomatologii Cyfrowej Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytet Medyczny w Lublinie
absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalista w zakresie protetyki stomatologicznej, p.o. Kierownika Pracownii Stomatologii Cyfrowej Zakładu Rentgenodiagnostyki Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autor i współautor wielu artykułów naukowych i wystąpień konferencyjnych. Aktywny członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, opiekun lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, założyciel i opiekun Sekcji Fotografii Stomatologicznej PTSS, organizator konferencji i spotkań naukowych, fotograf zębów, przyrody, gwiezdnego nieba, Lubelak (z urodzenia i z serca), kibic Fc Barcelony, introwertyk w skórze ekstrawertyka. 

mgr inż. Iwo Rutański

mgr inż. Iwo Rutański

Absolwent Politechniki Wrocławskiej (Fizyka Techniczna – Inżynieria Biomedyczna). Specjalista z zakresu technik obrazowania i analizy obrazów diagnostycznych CBCT. Trener. Posiada liczne certyfikaty jakości Carestream Kodak Systems. Prowadzi wykłady i szkolenia dla lekarzy stomatologów i techników dentystycznych. Uczestniczy w branżowych konferencjach naukowych.

dr n. med. Anna Dojs

dr n. med. Anna Dojs 
Specjalista w leczeniu chorób przyzębia.
Zajmuje się także błoną śluzową jamy ustnej, w tym wykrywaniem nowotworów na bardzo wczesnym etapie.
Działalność naukowa Pani Doktor zyskała uznanie na sesjach Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego i Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, gdzie jury przyznało pierwsze miejsce w roku 2017 i 2019.

dr n. med. Maciej Mikołajczyk

dr n. med. Maciej Mikołajczyk
Absolwent Wydziału Stomatologicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Autor i współautor licznych prac naukowych z zakresu stomatologii dotyczących  leczenia minimalnie inwazyjnego w protetyce stomatologicznej, oraz traumatologii. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał w Katedrze Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w 2008 roku za pracę pod tytułem: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi”.  Obecnie prowadzi zajęcia ze studentami studiów anglojęzycznych na Wydziale Lekarsko-Dentystycznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W latach 2010-2012 dyrektor naukowy i wykładowca międzynarodowego cyklu szkoleniowego  „Forum Dentysty Praktyka”. Od 2013 redaktor prowadzący cyklu wydawniczego „Endodoncja w praktyce gabinetu”. Członek Rady Naukowej czasopisma „Cosmetic Dentistry Beauty and Science”. Zwycięzca plebiscytu  Portalu Dentystycznego  „Dentysta Roku 2016” w regionie łódzkim.  Autor licznych wykładów i warsztatów z zakresu stosowania technik minimalnie inwazyjnych w protetyce stomatologicznej, ergonomii przy pracy w powiększeniu mikroskopowym, oraz nowoczesnego leczenia endodontycznego, prowadzonych w kraju i za granicą.

Newsletter Realna
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia
  Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności
Archiwum
Zajrzyj do minionych wydarzeń Realna Stomatologia

archiwum

Multimedia
Materialy multimedialne ze szkoleń Realna Stomatologia

galeria

© 2008-2023 - Realna Stomatologia Polityka Prywatności Regulamin
Platnosc kartami
heneart