7-8 10 2016 Kursokonferencja Realna Stomatologia (260KK)


Uwaga! Wydarzenie archiwalne!

7-8 10 2016 Kursokonferencja Realna Stomatologia (260KK)

Kurs Medyczny, Konferencja Naukowa, Wystawa Materiałów i Sprzętu (260KK) 7-8 października 2016 r.
bezpieczna praktyka protetyczna – unikanie powikłań i błędów – licówki ceramiczne – wkłady i nakłady kompozytowe – ozonoterapia – wydłużanie chirurgiczne korony klinicznej – kompozytowe mosty AET – przewidywalność efektów leczenia  

Data
7-8 października 2016 r. (piątek,sobota)
Miejsce
Szczecin, Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1
Opłata rejestracyjna
537 zł (promocja 327 zł do 31 sierpnia)

Kierownik naukowy: prof. Mariusz Lipski
Wykładowcy:
prof. Stanisław Majewski, dr Krzysztof Gronkiewicz, dr Maciej Mikołajczyk, lek. stom. Przemysław Stankowski, mgr inż. Wojciech Wilk
Partnerzy: Dental Tree

Kursokonferencja Realna Stomatologia – Kurs Medyczny i Konferencja Naukowa, Wystawa Materiałów i Sprzętu

Zagadnienia: bezpieczna praktyka protetyczna – unikanie powikłań i błędów – licówki ceramiczne – wkłady i nakłady kompozytowe – ozonoterapia – wydłużąnie chirurgiczne koron – kompozytowe mosty AET – przewidywalność efektów leczenia

Główne wykłady odbywają się w ramach Kursu Realna Stomatologia w piątek w godz. 16.00–20.00 oraz w sobotę w godz. 10.00–18.30  

Planowane punkty edukacyjne

Wstęp na Wystawę Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego – bezpłatny. Wystawa w piątek 15.00-19.00, sobota 9.30-18.30
Zapraszamy na wystawę również lekarzy, studentów i personel średni nieuczestniczący w wykładach.

Konferencja Naukowa Realna Stomatologia „Postępy w Stomatologii – Zdrowie Publiczne” (sesja plakatowa) – odbywa się w sobotę – wstęp bezpłatny, 2 pkt. edukacyjne.

Organizatorzy: Zakł. Stom. Zach. Przedkl. i Endodoncji Przedkl. PUM w Szczecinie oraz Andersz-Realna Stomatologia

Partner: Dental Tree

Skrócony program: 
piątek, 7 października 2016 r. –  wykłady w godz.  16.00 – 20.00
16.00-16.15 Otwarcie 
16.15-17.30 Uwarunkowania dobrej praktyki protetycznej – prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski (Instytut Stomatologii CM UJ w Krakowie, Praktyka w dziedzinie Protetyki i Implantologii w Krakowie)
17.30-18.00 Przerwa kawowa
18.00-19.30 Rekonstrukcja zębów z zastosowaniem licówek ceramicznych – dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz (Katedra Protetyki i Pracownia Implantologii Instytutu Stomatologii CM UJ w Krakowie, Specjalistyczna Klinika Implantologiczno-Stomatologiczna w Krakowie)
18.30-20.00 Dyskusja

sobota, 8 października 2016 r. – wykłady w godz. 10.00 -18.30
10.00-12.00 Kompozytowe wkłady koronowe wykonywane metodą pośrednią – łatwe rozwiązanie trudnych sytuacji klinicznych – dr n. med. Maciej Mikołajczyk (Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Łódź)
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.00 Wydłużanie koron klinicznych – lek. stom. Przemysław Stankowski (Praktyka Dentystyczna Stankowscy, Poznań)
13.00-14.00 – Gdzie praktycznie i skutecznie zastosować ozonoterapię w zabiegach stomatologicznych i jakie korzyści niesie ta terapia dla gabinetu. Pięciokrotnie większa skuteczność leczenia z użyciem urządzeń produkujących ozon z tlenu medycznego – mgr inż. Wojciech Wilk (All-dent w Sosnowcu)
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-17.00 Kompozytowe mosty AET – praktyczne rozwiązanie w technice bezpośredniej i pośredniej – dr n. med. Maciej Mikołajczyk (Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Łódź)
17.00-17.30 Przerwa kawowa
17. 30 – 18.15 Przewidywalność w stomatologii – mit czy prawda! – lek. stom. Przemysław Stankowski (Praktyka Dentystyczna Stankowscy, Poznań)

W sobotę przed wykładami –  w godz. 9.00-10.00 odbędzie się naukowa sesja plakatowa – dodatkowy punkt edukacyjny. 

Opłata rejestracyjna obejmuje wykłady, przerwy kawowe w piątek i sobotę oraz przerwę obiadową w sobotę. Opłata pełna 537 zł.

 
Skrócony program: 
piątek, 7 października 2016 r. –  wykłady w godz.  16.00 – 20.00
16.00-16.15 Otwarcie 
16.15-17.30 Uwarunkowania dobrej praktyki protetycznej – prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski (Instytut Stomatologii CM UJ w Krakowie, Praktyka w dziedzinie Protetyki i Implantologii w Krakowie)
17.30-18.00 Przerwa kawowa 
18.00-19.30 Rekonstrukcja zębów z zastosowaniem licówek ceramicznych – dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz (Katedra Protetyki i Pracownia Implantologii Instytutu Stomatologii CM UJ w Krakowie, Specjalistyczna Klinika Implantologiczno-Stomatologiczna w Krakowie)
18.30-20.00 Dyskusja 

sobota, 8 października 2016 r. – wykłady w godz. 10.00 -18.30
W sobotę przed wykładami –  w godz. 9.00-10.00 odbędzie się naukowa sesja plakatowa – dodatkowy punkt edukacyjny.

10.00-12.00 Kompozytowe wkłady koronowe wykonywane metodą pośrednią – łatwe rozwiązanie trudnych sytuacji klinicznych – dr n. med. Maciej Mikołajczyk (Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Łódź)
12.00-12.30 Przerwa kawowa
12.30-13.00 Wydłużanie koron klinicznych – lek. stom. Przemysław Stankowski (Praktyka Dentystyczna Stankowscy, Poznań)
13.00-14.00 – Gdzie praktycznie i skutecznie zastosować ozonoterapię w zabiegach stomatologicznych i jakie korzyści niesie ta terapia dla gabinetu. Pięciokrotnie większa skuteczność leczenia z użyciem urządzeń produkujących ozon z tlenu medycznego – mgr inż. Wojciech Wilk (All-dent w Sosnowcu)
14.00-15.00 Przerwa obiadowa
15.00-17.00 Kompozytowe mosty AET – praktyczne rozwiązanie w technice bezpośredniej i pośredniej – dr n. med. Maciej Mikołajczyk (Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Łódź)
17.00-17.30 Przerwa kawowa 
17. 30 – 18.15 Przewidywalność w stomatologii – mit czy prawda! – lek. stom. Przemysław Stankowski (Praktyka Dentystyczna Stankowscy, Poznań)

STRESZCZENIA WYKŁADÓW I ŻYCIORYSY WYKŁADOWCÓW 

piątek, 7 października 2016 r. –  wykłady w godz.  16.00 – 20.00
Uwarunkowania dobrej praktyki protetycznej
prof. dr hab. n. med. Stanisław Majewski
(Instytut Stomatologii CM UJ w Krakowie, Praktyka w dziedzinie Protetyki i Implantologii w Krakowie)
Na podstawie własnej praktyki oraz długoletniej pracy jako konsultant krajowy wykładowca podzieli się z uczestnikami swoimi spostrzeżeniami: jak bezpiecznie prowadzić praktykę w dziedzinie protetyki, aby uniknąć niepowodzeń (powikłań i błędów) – skutkujących roszczeniami pacjentów i problemami związanymi z odpowiedzialnością zawodową. W szczególności – posługując się konkretnymi przykładami z praktyki – przedstawi zasady kwalifikacji pacjentów do leczenia protetycznego z wyraźnym rozgraniczeniem zaopatrzenia podstawowego i procedur specjalistycznych, w przypadkach diagnostycznie i terapeutycznie trudnych. A wszystko to w kontekście wymogów i uwarunkowań, co do kompetencji zawodowych lekarzy i ich kwalifikacji specjalistycznych oraz możliwości diagnostyczno-konsultacyjnych danego ośrodka i poziomu zaplecza technicznego (m. in. laboratorium techniki dentystycznej).

prof. dr hab. med. Stanisław Majewski, były dyrektor Instytutu Stomatologii CM UJ i kierownik Katedry Protetyki Stomatologicznej CM UJ w Krakowie, redaktor wielu czasopism naukowo-zawodowych dla stomatologów, autor prac opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach, autor wielu monografii i podręczników dla studentów i lekarzy dentystów z protetyki stomatologicznej i implantologii. Przez wiele lat pełnił funkcję konsultanta krajowego w zakresie protetyki stomatologicznej. Założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Implantologii Stomatologicznej.

Rekonstrukcja zębów z zastosowaniem licówek ceramicznych
dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz
 
(Katedra Protetyki i Pracownia Implantologii Instytutu Stomatologii CM UJ w Krakowie, Specjalistyczna Klinika Implantologiczno-Stomatologiczna w Krakowie)
Współczesna stomatologia dzięki zaawansowanym technikom adhezyjnym oraz rozwojowi materiałów ceramicznych i kompozytowych umożliwia skuteczne i trwałe połączenie pomiędzy naturalnymi tkankami zęba a uzupełnieniami protetycznymi, których zadaniem jest rekonstrukcja utraconych struktur zęba. Uzupełnienia ceramiczne cementowane adhezyjnie, do których zaliczają się również licówki, stanowią dobrze poznaną i udokumentowaną metodę leczenia. Uzyskanie efektu estetycznego a także przywrócenie wytrzymałości i funkcji przy minimalnie inwazyjnej preparacji to główne cele jakie można osiągnąć w leczeniu z zastosowaniem licówek ceramicznych. Aby ten efekt osiągnąć konieczne jest zachowanie maksymalnie dużej powierzchni szkliwa nietkniętego procesem chorobowym, dlatego też zastosowanie minimalnie inwazyjnej techniki preparacji jest kluczowym czynnikiem uzyskania powodzenia w leczeniu. Podczas wykładu zostaną przedstawione zalety i wady tego typu uzupełnień, sposób preparacji zęba oraz przygotowanie powierzchni filaru i licówki do zacementowania uzupełnienia. Zaprezentowane zostaną własne przypadki kliniczne.

dr n. med. Krzysztof Gronkiewicz, absolwent Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalista I stopnia stomatologii ogólnej oraz specjalista protetyki stomatologicznej. Członek OSIS, EDI, EAO oraz mentor Central European Implant Academy. Pracuje w Katedrze Protetyki i w Pracowni Implantologii Instytutu Stomatologii UJ w Krakowie oraz w Specjalistycznej Klinice Implantologiczno-Stomatologicznej w Krakowie. Autor/współautor wielu publikacji z zakresu protetyki stomatologicznej, implantologii i estetyki twarzy.

sobota, 8 października 2016 r. – wykłady w godz. 10.00 -18.30

Kompozytowe wkłady koronowe wykonywane metodą pośrednią – łatwe rozwiązanie trudnych sytuacji klinicznych
dr n. med. Maciej Mikołajczyk
(Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Łódź)
Podczas wykładu uczestnicy zostaną zapoznani z zakresem wskazań klinicznych dla odbudów typu inlay oraz typu onlay, wyborem materiału odbudowy i wynikającymi z tego konsekwencjami oraz przygotowaniem tkanek zęba pod wkład lub nakład koronowy. Ponadto uzyskają informacje dotyczące wykonania idealnego wycisku, cementowania dla odbudów inlay/onlay, oraz błędów, jakie można popełnić stosując wkłady i nakłady koronowe. Omówione zostaną także aspekty współpracy lekarza z technikiem. Wykładowi będzie towarzyszył pokaz.

dr n. med. Maciej Mikołajczyk, absolwent Uniwersytetu Medycznego w Łodzi . W 2008 r. na podstawie pracy pod tytułem: „Ocena działania ozonu na zębinę zakażoną bakteriami próchnicotwórczymi” uzyskał stopień dra n. med. Autor i współautor licznych publikacji z zakresu stomatologii dotyczących profilaktyki, leczenia minimalnie inwazyjnego i traumatologii. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Laseroterapii Stomatologicznej SOLA (Society of Oral Laser Applications), oraz członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. Zajmuje się głównie stomatologią dziecięcą i endodoncją, jak również protetyką stomatologiczną.

Wydłużanie koron klinicznych
lek. stom. Przemysław Stankowski 
(Praktyka Dentystyczna Stankowscy, Poznań)
Ubytki poniżej brzegu dziąsła są problemem w każdej praktyce stomatologicznej. Ubytki próchnicowe, nawisające brzegi wypełnień lub uzupełnień protetycznych sprzyjają kumulacji płytki i stanom zapalnym dziąsła. Krwawiące dziąsła, kształt ubytku oraz niewielka odległość od kości powoduje, że zakładanie formówki zajmuje dużo czasu oraz często nie udaje się uzyskać szczelności i suchego pola zabiegowego. Podczas wykładu dowiesz się, kiedy ząb zakwalifikować do zabiegu wydłużania koron klinicznych, a kiedy ząb usunąć? Na podstawie przypadków zostanie zreferowana procedura wykonania zabiegu krok po kroku. Omówione zostanie również niezbędne do tego instrumentarium, kiedy używać narzędzi ręcznych a kiedy rotacyjnych

lek. stom. Przemysław Stankowski, ukończył studia na Pomorskiej Akademii Medycznej w 2000 r. Swoją edukację kontynuował w renomowanych zagranicznych ośrodkach naukowych w USA min. ukończył Master Program in Implant Dentistry na Uniwersytecie w Los Angeles. Zajmuje się periodontologią i chirurgią stomatologiczną, a swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się z innymi stomatologami prowadząc szkolenia praktyczne. Zarządzał pierwszym polskim klubem ITI Study Club, będącym częścią prestiżowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Implantologicznego (International Team for Implantology, ITI). Obecnie zaangażowany jest w działalność Dentsply Implants Club, zajmuje się on organizacją szkoleń branżowych prowadzonych przez największe sławy światowej stomatologii. Jest także członkiem American Academy of Periodontology (AAP) oraz affiliate Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej. Współtwórca Akademii Dawsona Polska

Gdzie praktycznie i skutecznie zastosować ozonoterapię w zabiegach stomatologicznych i jakie korzyści niesie ta terapia dla gabinetu. Pięciokrotnie większa skuteczność leczenia z użyciem urządzeń produkujących ozon z tlenu medycznego
mgr inż. Wojciech Wilk 
(All-dent w Sosnowcu)
Podczas wykładu uczestnicy uzyskają odpowiedzi na pytania: co to jest ozon, jaki jest mechanizm jego działania, jakie są obecnie dostępne na rynku urządzenia do ozonoterapii, jakie są wskazania, a jakie przeciwskazania do ozonoterapii, czy ozon ma efekty uboczne i jakie jest jego zastosowanie w medycynie i stomatologii. Wykład wzbogacą prezentacje przypadków klinicznych zastosowania ozonu w stomatologii.

mgr inż. Wojciech Wilk, ukończył studia na Wydziale Sterowania i Regulacji Maszyn Elektrycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Właściciel firmy All-dent w Sosnowcu. Od wielu lat prowadzi szkolenia z ozonoterapii, sedacji wziewnej i abrazji powietrznej. Brał udział w wielu konferencjach krajowych oraz zagranicznych m. in. w Niemczech, Włoszech, Francji i Chinach.

Kompozytowe mosty AET – praktyczne rozwiązanie w technice bezpośredniej i pośredniej
dr n. med. Maciej Mikołajczyk
(Prywatna Praktyka Stomatologiczna, Łódź )
Podczas wykładu uczestnicy zostaną zapoznani z wskazaniami klinicznymi do wykonywania mostów AET, procedurą przygotowania tkanek, cementowaniem mostów AET w różnych warunkach klinicznych, przygotowaniem mostu kompozytowego bezpośrednio w gabinecie, przygotowaniem mostu kompozytowego w pracowni technicznej oraz z instrumentarium i materiałami stosowanymi w obu przypadkach. Wykładowi będzie towarzyszył pokaz.

Przewidywalność w stomatologii – mit czy prawda!
lek. stom. Przemysław Stankowski
(Praktyka Dentystyczna Stankowscy, Poznań)
Czy zależy Ci, aby Twoi pacjenci byli Twoimi stałymi klientami? Czy chciałbyś, aby mieli do Ciebie zaufanie i nie tylko do Ciebie wracali, ale też polecali innym pacjentom? Największy wpływ na to ma skuteczność Twoich działań. Przewidywalna praca to zadowolony pacjent. Przewidywalność wykonywanych zabiegów jest zależna od wielu czynników. Wiele z nich jest zależnych od wiedzy, umiejętności czy zdolności manualnych operatora. Na jakość naszej pracy wpływają również materiały, narzędzia i profesjonalny sprzęt używany w codziennej pracy. Podczas wykładu uczestnicy dowiedzą się jak istotne jest stosowanie procedur w codziennej pracy i w jaki sposób może to zmienić wizerunek praktyki. Miej zadowolonych, stałych pacjentów i długą kolejkę oczekujących do Ciebie na wizytę.

 

Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego, Rektorat PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin

Wystawa w piątek 15.00-19.00, sobota 9.30-18.30

Wstęp wolny dla wszystkich chętnych – także nieuczestniczących w Kursokonferencji

Zapraszamy wystawców do wykupowania stoisk. tel, kontaktowy 501 652 932 – Paweł Andersz, kontakt@realna.pl

PONIŻEJ ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW:

ANDERSZ dental boutique 71-620 Szczecin; ul. Jana Kazimierza 1/u2, tel. 91 42 19 997, 502 652 932, www.andersz.com, biuro@andersz.com
Wyłączny importer amerykańskich firm: DANVILLE, SPRING , LASCHAL, koreańskiej BioMTA oraz izraelskiej MEDIC NRG Organizujemy kursy i konferencje REALNA STOMATOLOGIA w Szczecinie DANVILLE MATERIALS – USA: Piaskarki abrazyjne PrepStart (nowość! piaskarka z płaszczem wodnym), mikropiaskarki abrazyjne Microetcher (kliniczno-techniczne) oraz profilaktyczne, formówki częściowe Contact Matrix, płynne kompozyty ( m. in. unikatowy ACCOLADE SRO o zwiększonej kontrastowości na RTG), systemy wiążące Prelude, wykrywacze próchnicy, wkłady z włókna szklanego i cementy, oferujemy nowy kompozyt Z-Nano wzmocniony wypełniaczem cyrkonowo-krzemianowym. SPRINGHEALTH PRODUCTS – USA: Diodowe lampy polimeryzacyjne, ergonomiczne, mocne, odporne na upadek – przewodowe i bezprzewodowe. LASCHAL DENTAL – USA: Unikatowe narzędzia z mikrostali. Jesteśmy jedynym importerem: nożyczki, periotomy, nierozkalibrowujące się igłotrzymacze, najcieńsze na świecie szczypce Steiglitz do złamanych narzędzi oraz uchwyty do pilników), narzędzia do protetyki i inne. BioMTA – KOREA: Materiał bioceramiczny do zastosowań analogicznych do MTA – m.in. RetroMTA, wiążący w 2 minuty i nie wypłukujący się. Oferujemy również materiały firmy ULTRADENT i endometry MEDIC NRG

Colgate
Firma o zasięgu globalnym, prowadząca działalność w ponad 100 krajach na całym świecie. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment zarówno produktów profesjonalnych dla stomatologów, jak i tych przeznaczonych do codziennej higieny jamy ustnej. Wiele produktów oferowanych przez Colgate, takich jak pasty czy szczoteczki do zębów należy do marek najlepiej rozpoznawanych przez pacjentów na całym świecie. Jako wiodący wytwórca produktów do higieny jamy ustnej, firma Colgate jest silnie zaangażowana w rozwój technologii, które wychodzą naprzeciw zmieniającym się potrzebom pacjentów na całym świecie, wspierając ich zdrowie i poprawiając ich jakość życia. Starszy Konsultant Naukowy e-mail: magdalena_jankowska@colpal.com Tel. 667 000 156

Dental Tree ul. Zagórska 159 42-600 Tarnowskie Góry (wejście nr 5 box C 28) tel. kom. 733 001 011 infolinia 801 804 904 email: biuro@dentaltree.pl www.dentaltree.pl
Firma Dental Tree powstała z myślą o rosnących potrzebach i wysokich oczekiwaniach naszych Klientów. Specjalizujemy się importem oraz dystrybucją materiałów stomatologicznych. Naszym celem jest kompleksowe zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych oraz rozumienie Państwa potrzeb, po to, by wprowadzać na polski rynek produkty innowacyjne i nowoczesne. Nasza oferta z każdym miesiącem będzie się poszerzała, byśmy w pełni mogli spełnić oczekiwania wszystkich naszych Klientów. Wymagający rynek stomatologiczny motywuje nas do wzmożonej pracy nad jakością relacji biznesowych oraz komfortowym, długotrwałym i owocnym kontaktem z naszymi Klientami

Fidelity Life s.c. E.Pietrzak, J.Morawiak 73-110 Stargard Szcz. ul.Słowackiego 12/13; tel.600038374, 513101493;www.fidelitylife.pl Mamy 3 oddziały na terenie kraju: Poznań – ul.Mogileńska 10/20, Stargard Szczeciński – Al.Żołnierza 2, Toruń – ul.Szczytna 9. Jesteśmy firmą, która pośredniczy w zawieraniu umów inwestycyjnych i emerytalnych, zwłaszcza w środowisku medycznym. Posiadamy w ofercie propozycje od renomowanych firm, takich jak Skandia, Axa, Compensa i PZU.

GENT T. Telesz, L. Telesz S.C. 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 104 , tel. 12 294 40 15, 602 126 266 Bezpośredni przedstawiciel i serwis firmy VATECH oraz TECNO-GAZ Główny zakres działalności to przede wszystkim wyposażenie Praktyk stomatologicznych w: – Aparaty RTG do zdjęć wewnątrzustnych – Systemy radiografii cyfrowej – Cyfrowe aparaty RTG do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrycznych – Tomografy CBCT – Unity stomatologiczne – Autoklawy – Urządzenia do dezynfekcji MULTISTERIL – Urządzenia do sedacji wziewnej podtlenkiem azotu MASTERFLUX PLUS oraz inny sprzęt stomatologiczny Ponadto: – Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – Wykonywanie testów odbiorczych oraz specjalistycznych aparatury RTG – Szkolenia z zakresu oprogramowania i pozycjonowania – Finansowanie inwestycji medycznych dla stomatologów

HAGER POLONIA ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 10, 52-204 Wrocław; NIP 899-23-90-800 tel. 071 368 71 66, 071 368 71 37, fax 071 368 10 21; e-mail: biuro@hager.com.pl, www.miradent.pl Hager Polonia Sp. z o.o. to wyłaczny przedstawiciel japońskiej firmy Kuraray w Polsce – jedyny na świecie antybakteryjny system wiażacy CLEARFIL PROTECT BOND, CLEARFIL SE BOND i cement PANAVIA F. Wyłączny przedstawiciel szwajcarskiej firmy INTENSIV, producent wierteł diamentowych i instrumentów oscylacyjnych. Wyłaczny przedstawiciel Hager Werken w Polsce: samorozpuszczalny opatrunek chirurgiczny Reso-Pac, piaskarka abrazyjna i protetyczna, okulary ochronne UVEX i pełen asortyment do profesjonalnej higieny jamy ustnej miradent. Współpracujemy z wybranymi praktykami, wspieramy higienizację w gabinecie stomtologicznym i edukujemy pacjentów na specjalnej stronie www.miradent.pl

Implant Dental New Wave Sp.j. ul. Górnośląska 4A/19; 00-444 Warszawa; tel: 022 869 71 00-01, fax: 022 869 43 43, e-mail:info@implant.waw.pl, www.dental.waw.pl oraz www.implant.waw.pl PREMIERA najnowszego modelu QUICKSLEEPER 5 – tania eksploatacja i skuteczność znieczuleń NAJNOWSZY model systemu znieczuleń SLEEPERONE 4 (bezprzewodowy pedał, mniejszy unit itd.),. MEMBRANY I NICI firmy Osteogenics USA, BIOMATERIAŁY: COMPACT BONE B i MUCOMARTIX, REGENERACJA TKANEK MIĘKKICH oraz IMPLANTY : CYLINDRYCZNE SLS, S&T, STOŻKOWE SINUS-LIFT i SOFT – BONE firmy Dentegris Niemcy. Pełna gama produktów do implantologii: MATERIAŁY JEDNORAZOWE I NICI CHIRURGICZNE firmy Omnia, INSTRUMENTARIUM. MEBLE GABINETOWE włoskiej firmy Zilfor. KURSY PRAKTYCZNE – znieczulenia, implantologia, regeneracja kości.

IQR medical Anita Polewska, Młynarska 37/21, 01-175 Warszawa, tel. 504 819 408 e-mail: biuro@iqrmedical.pl www: www.iqrmedical.pl
IQR to Innovation (Innowacja), Quality (jakość) i Response (odpowiedź), odpowiedź na potrzeby lekarzy stomatologów, ze szczególnym skupieniem swojej uwagi na unikalne rozwiązaniach w dziedzinie endodoncji.Współpracujemy z izraelskim producentem – firmą Medic NRG Ltd., która od 2000 roku produkuje endometry oraz organizery, a najnowszym jej produktem jest rewolucyjny system Gentlefile – opracowujący kanały i aktywujący podchloryn sodu w tym samym czasie. Oferujemy proste rozwiązania, a jednocześnie bardzo efektywnie oraz ekonomiczne – wszystko to z myślą o usprawnieniu i ułatwieniu pracy lekarzy stomatologów.

LASOTRONIX Marcin Pokora – LASERY OD POKOLEŃ ul. Żytnia 1; 05-500 Piaseczno tel.+48 22 736 34 34, 500 100 132 www.lasotronix.com
Firma LASOTRONIX jest polskim producentem profesjonalnych laserów medycznych oraz stomatologicznych laserów terapeutycznych i zabiegowych, dedykowanych do pracy na tkankach miękkich i twardych. Oferujemy: lasery biostymulacyjne SMARTs, lasery higienizacyjne SMARTs PRO, lasery chirurgiczne SMARTm PRO. COMBO – 5 laserów w 1 obudowie, automatyczną sondę periodontologiczną PA-ON wraz z oprogramowaniem firmy Orangedental, profesjonalną kamerę HD firmy Futudent z oprogramowaniem do obróbki zdjęć i filmów zabiegowych dykowaną do dokumentacji procedur protetycznych, implantologicznych oraz zajęć dydaktyczno-szkoleniowych, certyfikowane kursy teoretyczne, szkolenia instalacyjne oraz zabiegowe.

OPTIDENT M. Foubert, D. Stój Sp. j. 53-032 Wrocław ul. Jeździecka 12 tel. 71 781-84-62 tel. kom. 501 242-101www.optident.pl www.adec.com.pl www.carestreamdental.pl Optident Digital Dental Solutions – wyłączny dystrybutor w Polsce najwyższej jakości sprzętu do cyfrowej diagnostyki stomatologicznej Carestream Dental (Kodak Dental Systems). Dystrybutor ergonomicznych unitów dentystycznych A-dec. Aparaty RTG, radiowizjografia, kamery stomatologiczne, cyfrowe aparaty pantomograficzne, zaawansowane systemy obrazowania trójwymiarowego 3D (stomatologiczna tomografia stożkowa małego, średniego i dużego pola obrazowania). Pełna oferta systemu CAD/CAM – CS SOLUTIONS (kamery/skanery, oprogramowanie, frezarki). Wsparcie serwisowe i doradcze dla gabinetów oraz rentgenowskich pracowni stomatologicznych i laryngologicznych. W ofercie także profesjonalne lupy stomatologiczne UNIVET. 15 lat doświadczenia, ponad 3000 zadowolonych klientów

WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin; 81 446 98 12; www.czelej.com.pl; www.magazyn-stomatologiczny.pl wydawnictwo@czelej.com.p

Newsletter Realna
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia
  Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności
Archiwum
Zajrzyj do minionych wydarzeń Realna Stomatologia

archiwum

Multimedia
Materialy multimedialne ze szkoleń Realna Stomatologia

galeria

© 2008-2023 - Realna Stomatologia Polityka Prywatności Regulamin
Platnosc kartami
heneart