27-28 02 2015 Konferencja Endodontyczna i Kurs – Realna Stomatologia, Wystawa Materiałów i Sprzętu (230EN)


Uwaga! Wydarzenie archiwalne!

27-28 02 2015 Konferencja Endodontyczna i Kurs – Realna Stomatologia, Wystawa Materiałów i Sprzętu (230EN)

Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego – Kurs Medyczny i Konferencja Naukowa

CHIRURGIA ENDODONTYCZNA  – OKLUZJA – BŁĄD W SZTUCE – PROFILAKTYKA CHORÓB ZAWODOWYCH – OCHRONA DANYCH

Data
27-28 lutego 2015 r. (piątek, sobota)
Miejsce
Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin
Kierownik naukowy
prof. dr hab. Mariusz Lipski

Główni wykładowcy:  dr Jan Dethloff (Warszawa), dr Michał Łęski (Łódź), dr Michał Paulo (Kraków), prof. Mariusz Lipski (Szczecin), dr Zbigniew Sawicki (Wrocław), mgr inż. Wojciech Krówczyński (Kraków)

VIII Konferencja Endodontyczna – Kurs Medyczny i Konferencja Naukowa, Wystawa Materiałów i Sprzętu

Zagadnienia: CHIRURGIA ENDODONTYCZNA  – OKLUZJA – BŁĄD W SZTUCE – PROFILAKTYKA CHORÓB ZAWODOWYCH – OCHRONA DANYCH

Główne wykłady odbywają się w ramach Kursu Realna Stomatologia w piątek w godz. 16.00 – 20.00 oraz w sobotę w godz. 10.00 – 18.00

Przyznane 12 punktów edukacyjnych

Wstęp na Wystawę Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego – bezpłatny.
Zapraszamy na wystawę również lekarzy, studentów i personel średni nieuczestniczący w wykładach.

Konferencja Naukowa Realna Stomatologia „Postępy w Stomatologii – Zdrowie Publiczne” (sesja plakatowa) – odbywa się w sobotę w godz. 8.00 – 10.00 – wstęp bezpłatny, 2 pkt. edukacyjne.

Organizatorzy: Zakł. Stom. Zach. Przedkl. i Endodoncji Przedkl. PUM w Szczecinie oraz Andersz-Realna Stomatologia

WYKŁADY (PIĄTEK I SOBOTA) :
piątek 27 lutego 2015 r. , początek wykładów o 16.00

Zabiegi chirurgiczne w endodoncji –dr Michał Łęski (Łódź)

Błąd sztuki a powikłanie w endodoncji – prof. Mariusz Lipski (Szczecin)

Ochrona danych osobowych w praktyce stomatologicznej. Postępowanie i dokumentacja – mgr inż. Wojciech Krówczyński (Kraków)

sobota 28 lutego 2015 r. , początek wykładów o 10.00

ABC diagnostyki i terapii stawów skroniowo-żuchwowych oraz zwarcia – praktyczne wskazówki w codziennej praktyce stomatologicznej – dr Jan Dethloff (Warszawa)

Szynoterapia w codziennej praktyce –dr Michał Paulo (Kraków)

Chcesz być zdrowy? Nie wyprowadzaj kręgosłupa z równowagi… chwiejnej. Praktyczne informacje dotyczące profilaktyki i terapii schorzeń kręgosłupa – dr Zbigniew Sawicki (Wrocław)

PROGRAM I STRESZCZENIA

piątek 27 lutego 2015 r. , początek wykładów o 16.00 (rejestracja i wystawa od 15.00)

16.00-17.30  Zabiegi chirurgiczne w endodoncji – dr Michał Łęski (Łódź)
Wykład dotyczyć będzie zabiegów chirurgicznych stosowanych w przypadku, gdy konwencjonalne leczenie endodontyczne jest nieskuteczne lub niemożliwe do wykonania. Omówione zostaną m. in. resekcja wierzchołka korzenia, hemisekcja zęba i amputacja korzenia, premolaryzacja jak i postępowanie w przypadku resorpcji zewnętrznej. Uczestnicy zapoznani zostaną z  materiałami jak i instrumentarium koniecznym dla prawidłowego  wykonywania ww. zabiegów. Wykład wzbogacą własne przypadki prezentujące szczegółowo podane procedury.

17.30-18.00  Przerwa kawowa

18.00-18.45  Błąd sztuki a powikłanie w endodoncji – prof. Mariusz Lipski (Szczecin)
Podczas wykładu omówiona zostanie różnica pomiędzy błędem sztuki a powikłaniem na podstawie konkretnych przypadków leczenia endodontycznego np. dyskusji poddane zostanie, kiedy złamane narzędzie należy uznać za błąd sztuki, a kiedy za wypadek przy pracy, podobnie przepchnięcie materiału poza otwór wierzchołkowy korzenia zęba czy też innych środków stosowanych podczas leczenia kanałowego itd. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zapis w dokumentacji leczenia jak i przypuszczalną interpretację biegłego/orzecznika. Przytoczone zostaną wyroki sądowe.

18.45-20.00  Ochrona danych osobowych w praktyce stomatologicznej. Postępowanie i dokumentacja – mgr inż. Wojciech Krówczyński (Kraków)
Dane osobowe pacjentów powinny być, w dobie Internetu, szczególnie chronione. Przepisy określają specyficzne wymogi użytkowania i zabezpieczenia sprzętu informatycznego oraz konieczność sporządzenia i aktualizacji niezbędnej dokumentacji. Zgodnie z ustawą każda praktyka dentystyczna zobowiązana jest do ochrony danych osobowych, bez względu na to czy ich przetwarzanie jest w formie tradycyjnej czy elektronicznej. Do przestrzegania procedur powinien zostać powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji. Podczas wykładu uczestnicy zostaną zapoznani z zagrożeniami, na jakie są narażone dane osobowe, co zrobić, aby zminimalizować ryzyko ich utraty, jak rozsądnie korzystać z Internetu oraz w jaki sposób gromadzić, przetwarzać i udostępniać dane osobowe.

 

sobota 28 lutego 2015 r. , początek wykładów o 10.00

10.00-11.30  ABC diagnostyki i terapii stawów skroniowo-żuchwowych oraz zwarcia – praktyczne wskazówki w codziennej praktyce stomatologicznej – dr Jan Dethloff (Warszawa)
Podczas wykładu omówione zostnie m. in. 1. Planowanie odbudowy estetycznej w podniesionym zwarciu (ustalenie priorytetów pacjenta i jego oczekiwań, ustalenie wysokości zwarcia, wax-up, mock-up, odbudowa protetyczna), 2. Podniesienie zwarcia (badanie manualne i elektroniczne czynnościowe stawów skroniowo-żuchwowych, analiza instrumentalna, artykulacja, analiza napięcia mięśniowego – elektromiografia), 3. Problemy związane z podniesieniem zwarcia i zaburzeniami ssż (atypowe migrenowe bóle głowy, trzaski w stawach skroniowo-żuchwowych, ból podczas kompresji, szumy w uszach, tinitus), 4. Podnoszenie zwarcia u pacjentów z planowanym leczeniem ortodontycznym (szynoterapii przed leczeniem ortodontycznym w analizie artykulacyjnej, podnoszenie zwarcia z użyciem PMMA i techniki CADCAM), 5. Deprogramacja mięśni, redukcja napięcia mięśniowego (szynoterapia w powiązaniu z fizjoterapią i botoksem).

11.30-12.00  Przerwa kawowa

12.00-13.30  Chcesz być zdrowy? Nie wyprowadzaj kręgosłupa z równowagi… chwiejnej. Praktyczne informacje dotyczące profilaktyki i terapii schorzeń kręgosłupa – dr Zbigniew Sawicki (Wrocław)
Wyprowadzenie kręgosłupa z równowagi chwiejnej to nic innego jak jego wprowadzenie w unieruchomienie. Bezruch to początek choroby kręgosłupa. Każda praca statyczna to ryzyko dla zdrowia. Rozwiązanie tego problemu polega na działaniu w trzech etapach: trzeci etap, to zastosowanie prostych ale skutecznych środków podtrzymującą równowagę chwiejną w stawach kręgosłupach. Profilaktykę i terapię można zastosować w domu, w gabinecie stomatologicznym oraz poprzez zastosowanie odpowiedniej formy aktywności fizycznej. Odpowiednio dobrana metodyka ćwiczeń „Gimnastyki dla Stomatologów” jest gwarantem skutecznej walki z zawodowym zmęczeniem i chorobami. Uczestnicy wykładu zapoznani zostaną z tymi praktycznymi wskazówkami.

13.30-13.45  Ekspert w dziedzinie profilaktyki i higieny jamy ustnej- Prezentacja profesjonalnych produktów do higieny jamy ustnej firmy Pierre Fabre Medicament

13.45-14.00 Dyskusja

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.30 Szynoterapia w codziennej praktyce –dr  Michał Paulo (Kraków)
Podczas wykładu zaprezentowane zostanie porównanie działania na układ stomatognatyczny najbardziej popularnych szyn. Zostaną przedstawione wskazania i przeciwwskazania do ich stosowania. Zaprezentowany zostanie schemat wizyt kontrolnych. Omówione zostanie zastosowanie elektronicznego łuku twarzowego JM Analyser oraz systemu EMG w codziennej praktyce i diagnostyce pacjentów.

16.30-17.00  Przerwa kawowa

17.00-18.00 Druga część wykładuABC diagnostyki i terapii stawów skroniowo-żuchwowych oraz zwarcia – praktyczne wskazówki w codziennej praktyce stomatologicznej – dr Jan Dethloff (Warszawa)

18.00-18.30 Dyskusja i zakończenie

WARSZTATY

WARSZAT PRAKTYCZNY: Jak skutecznie wdrożyć ochronę danych osobowych do praktyki stomatologicznej
czas i miejsce: sobota 28 lutego 2015 r. g 8.00-10.00, Rektorat PUM, Rybacka 1, Szczecin 

prowadzący: mgr inż. Wojciech Krówczyński

Kod kursu: 232OD

planowane 2 punkty edukacyjne

Celem warsztatu jest: Opracowanie założeń Polityki Bezpieczeństwa . Poznanie zasad wdrażania dokumentacji ochrony danych osobowych w praktyce . Utrwalanie nawyków bezpiecznego przetwarzania danych osobowych . Wzmocnienie roli zarządczej lekarza dentysty . Rozwiązania proponowane podczas warsztatu ułatwią procedury kontrolne i zapobiegaw-cze, dowartościują zespół i podniosą  standard zabezpieczeń . Warsztaty polecane dla tych lekarzy, którzy chcą usprawnić procesy administracyjno- biurowe i nie płacić z tego tytułu dodatkowo osobom z zewnątrz.

Liczba miejsc ograniczona  | Opłata rejestracyjna: 157 zł Opłata promocyjna do 12 lutego: 127 zł

WYSTAWA

Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego 
27 lutego godz 15.00 – 19.00, 28 lutego godz. 9.00-18.00
Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin (parter i I piętro)
Wstęp wolny dla wszystkich chętnych – także nieuczestniczących w Kursokonferencji

Zapraszamy wystawców do wykupowania stoisk.

tel, kontaktowy 501 652 932 – Paweł Andersz, kontakt@realna.pl
 

ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW

ABE-IPS Sp. z o.o.
ul. Grzybowska 37A 00-855 Warszawa; tel. 22 654 06 75 info@abe.pl www.abe.pl www.facebook/ABEIPS Zapewniamy największy wybór zagranicznych książek medycznych na polskim rynku.
• Ponad 255 tys. książek medycznych w ofercie, w tym 3 tys. tytułów ze stomatologii.
• Najważniejsze wydawnictwa w jednym miejscu m.in. Elsevier, Lippincott Williams & Wilkins, McGraw-Hill, Oxford University Press, Springer, Thieme, Wiley.
• Bogaty wybór pomocy naukowych m.in. plakaty, czaszki, szkielety.
Pełen katalog dostępnych produktów, adresy naszych księgarni oraz więcej informacji o firmie znajduje się na stronie www.abe.pl www.facebook/ABEIPS

 

Aesculap Chifa Sp. z o.o.
 ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl
www.chifa.com.pl/produkty/narzedzia/stomatologia
Kontakt: Marcin Poznański, tel:606-330-504
CHIFA to znany na całym świecie producent ponad 4000 narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych oraz weterynaryjnych. Fabryka powstała w 1946 roku i aktualnie zatrudnia ponad 1700 pracowników. Jakość i marka firmy zyskała uznanie w ponad 50 państwach na całym świecie. Przedstawiamy Państwu kompletną ofertę narzędzi z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii, stomatologii zachowawczej, parodontologi, endodoncji, protetyki i ortodoncji.

 

ANDERSZ dental boutique
71-742 Szczecin; ul. Okólna 49, tel. 91 42 19 997, 502 652 932, www.andersz.com, biuro@andersz.com
Wyłączny importer amerykańskich firm: DANVILLE, SPRING , LASCHAL oraz izraelskiej MEDIC NRG
Organizujemy kursy i konferencje REALNA STOMATOLOGIA w Szczecinie
DANVILLE MATERIALS – USA : piaskarki abrazyjne z płaszczem wodnym PrepStart H2O, mikropiaskarki abrazyjne Microetcher (kliniczno-techniczne), formówki Contact Matrix, płynne kompozyty (Accolade, Aria, Starflow), syst. wiążące Prelude, posty IceLight oraz cementy, nowy kompozyt Z-Nano z wypełniaczem cyrkonowo-krzemianowym.
SPRINGHEALTH PRODUCTS – USA: diodowe lampy polimeryzacyjne, mocne,metalowe-odporne na upadek – przewodowe i bezprzewodowe.
LASCHAL DENTAL – USA Unikatowe narzędzia: nierozkalibrowujące się igłotrzymacze, nożyczki, periotomy, pęsety, narzędzia do endodoncji (najcieńsze na świecie szczypce Steiglitz do złamanych pilników i inne. 
Oferujemy również materiały firmy ULTRADENT, endometry MEDIC NRG oraz pantomografy, tomografy i radiowizjografię Ray (Samsung).

 

 

ATZ Farmont Poland
ul. Dworcowa 31 09-402 Płock  atzfarmont@interia.pl atzfarmont@wp.pl  tel. 601 611 646
Firma ATZ Farmont Poland istnieje od 1995 r. Od 2004 r. poszerzyła ofertę o wiertła stomatologiczne i protetyczne diamentowe i z węglika spiekanego. Nasz asortyment obejmuje 1200 rodzajów wierteł stomatologicznych. Produkty oferowane przez firmę ATZ Farmont Poland  są najwyższej jakości,  sprawdzone już przez tysiące klientów . Cena promocyjna na Targach i Konferencjach  Stomatologicznych to 2,99 zł/szt. brutto (cena dotyczy około 75% asortymentu). Mamy sieć dealerów w całej Polsce i nadal ją poszerzamy. Wiertła są sprzedawane również na rynek innych krajów UE oraz do Jordanii, Libanu i Syrii. Zapraszamy do naszych dealerów oraz na stoiska wystawowe

DENTAL-S
 UL. Bohuszewiczówny 1;  03-665 Warszawa
www.dental-s.pl info@dental-s.pl tel.: 517 754 877, 22 378 35 60,
 Dental-S to producent ergonomicznych krzeseł dla stomatologii zaprojektowanych zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu ergonomii pracy.
 Zasadą nadrzędną, która przyświeca produkcji naszych krzeseł jest indywidualny dobór poszczególnych elementów tak, aby krzesło idealnie pasowało do konkretnej osoby. Fotelik dobieramy pod kątem: wzrostu, budowy anatomicznej, sposobów pracy, przyzwyczajeń, a przede wszystkim indywidualnych czysto subiektywnych odczuć wygody.
 Końskie siodło czy stołek klasyczny ?  Jakiej wysokości powinien być stołek lekarza dentysty, a jakiej – asysty .I w końcu, jak na nim właściwie siedzieć?  Nasi specjaliści pomogą Państwu w wyborze i indywidualnej konfiguracji odpowiedniego krzesła.
 Siedzenie dynamiczne”, „Siedzisko Sprężyna –Max”,  regulacja fotelika  w 5 płaszczyznach, podłokietników w 3 osiach –to tylko jedne z wielu możliwości na jakie pozwala system-dynamicznego siedzenia. To jedyny taki system w Europie

 

DENMAX
ul. Morska 123/125  81-222 Gdynia,Ul. Batorego 54
84-230 Rumia, tel. 605 145 595,fax 58 66 37 412; www.denmax.pl, biuro@denmax.pl  
Jesteśmy bezpośrednim importerem stalowych narzędzi stomatologicznych. Specjalizujemy się w sprzedaży detalicznej i hurtowej narzędzi stomatologicznych na terenie kraju i UE. Oferujemy szeroką gamę produktów do zastosowania w stomatologii, chirurgii, implantologii i protetyce oraz ortodoncji. Nasze produkty można również zamawiać za pośrednictwem sklepu internetowego : www.denmax.pl

 

Dornwell
ul. Zaściankowa 90/1A; 02-989 Warszawa, tel 22 834 77 25, 502 701 095, www.dornwell.pl, info@dornwell.pl
Firma powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku, a od 1990 roku działa w Polsce. Oferujemy kompleksowe wyposażenie gabinetów stomatologicznych – materiały i sprzęt stomatologiczny renomowanych producentów. Naszą misją jest wyszukiwanie i wprowadzanie na rynek nowych, unikatowych, zaawansowanych technologicznie, materiałów najwyższej jakości i sprzętu na miarę potrzeb stomatologii XXI wieku. Oferowane przez nas produkty dostępne są w dobrych sklepach stomatologicznych na terenie całej Polski. Organizujemy także wykłady, sympozja, szkolenia oraz kursy praktyczne na terenie całego kraju, prowadzone przez światowej klasy wykładowców krajowych i zagranicznych. Firma Dornwell jest wyłącznym przedstawicielem firmy ULTRADENT PRODUCTS Inc.- OPALESCENCE – materiały stomatologiczne, CAMSIGHT – mikroskopy cyfrowe, DENT-X, RF SYSTEM – radiowiziografia, WERTHER – systemy ssące i kompresory, Q-OPTICS – lupy zabiegowe, HIGH-Q – lampy czołowe, REVERBERI, WOSON – autoklawy, MONITEX – lampy polimeryzacyjne, kamery wewnątrzustne, ROMIDAN – endometry, SPIDENT – gutaperka , sączki; TKD – końcówki do unitów; ABRASSIVE – wkłady z włókien szklanych, NEO-DENTAL- materiały stomatologiczne, JW – kompresory. W ofercie również unity stomatologiczne, panorama cyfrowa, lasery, radiografia cyfrowa, rentgeny punktowe,skaner płytek fosforowych marki FONA GRUPY SIRONA oraz fotele i stołki firmy TECNODENT kompatybilne z większością unitów na rynku. Serwis unitów: Castellini, Vitali, Fona grupy Sirona, Ampco Dental Equipment, Royal Dental.

 

Fidelity Life s.c.
E.Pietrzak,J.Morawiak 73-110 Stargard Szcz. ul.Słowackiego 12/13; tel.600038374, 513101493; www.fidelitylife.pl Mamy 3 oddziały na terenie kraju: Poznań – ul.Mogileńska 10/20, Stargard Szczeciński – Al.Żołnierza 2, Toruń – ul.Szczytna 9. Jesteśmy firmą, która pośredniczy w zawieraniu umów inwestycyjnych i emerytalnych, zwłaszcza w środowisku medycznym. Posiadamy w ofercie propozycje od renomowanych firm, takich jak Skandia, Axa, Compensa i PZU. 

 

Implant Dental New Wave Sp.j. 
ul. Górnośląska 4A/19; 00-444 Warszawa; tel: 022 869 71 00-01, fax: 022 869 43 43,
e-mail: info@implant.waw.pl, www.dental.waw.pl oraz www.implant.waw.pl
PREMIERA najnowszego modelu QUICKSLEEPER 5 – tania eksploatacja i skuteczność znieczuleń NAJNOWSZY model systemu znieczuleń SLEEPERONE 4 (bezprzewodowy pedał, mniejszy unit itd.),. MEMBRANY I NICI firmy Osteogenics USA, BIOMATERIAŁY: COMPACT BONE B i MUCOMARTIX, REGENERACJA TKANEK MIĘKKICH oraz IMPLANTY : CYLINDRYCZNE SLS, S&T, STOŻKOWE SINUS-LIFT i SOFT – BONE firmy Dentegris Niemcy. Pełna gama produktów do implantologii: MATERIAŁY JEDNORAZOWE I NICI CHIRURGICZNE firmy Omnia, INSTRUMENTARIUM. MEBLE GABINETOWE włoskiej firmy Zilfor. KURSY PRAKTYCZNE – znieczulenia, implantologia, regeneracja kości.

 

ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie
Tadeusz Taraszkiewicz – Przedstawiciel Finansowo-Ubezpieczeniowy
tadeusz.taraszkiewicz@vp.pl  tel. 602 337 636
 

 

DENTAL-S
UL. Bohuszewiczówny 1;  03-665 Warszawa 
www.dental-s.pl info@dental-s.pl tel.: 517 754 877, 22 378 35 60,
Dental-S to producent ergonomicznych krzeseł dla stomatologii zaprojektowanych zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu ergonomii pracy.
Zasadą nadrzędną, która przyświeca produkcji naszych krzeseł jest indywidualny dobór poszczególnych elementów tak, aby krzesło idealnie pasowało do konkretnej osoby. Fotelik dobieramy pod kątem: wzrostu, budowy anatomicznej, sposobów pracy, przyzwyczajeń, a przede wszystkim indywidualnych czysto subiektywnych odczuć wygody.
Końskie siodło czy stołek klasyczny ?  Jakiej wysokości powinien być stołek lekarza dentysty, a jakiej – asysty .I w końcu, jak na nim właściwie siedzieć?  Nasi specjaliści pomogą Państwu w wyborze i indywidualnej konfiguracji odpowiedniego krzesła.
Siedzenie dynamiczne”, „Siedzisko Sprężyna –Max”,  regulacja fotelika  w 5 płaszczyznach, podłokietników w 3 osiach –to tylko jedne z wielu możliwości na jakie pozwala system-dynamicznego siedzenia. To jedyny taki system w Europie

 

MEGADENTA
 12-160 Wielbark ul. Czarnieckiego 3 tel.: 89 62 18 77
www.megadenta.pl
W ofercie: niemieckie kompozyty światło-utwardzalne: Megafill MH, Megafill Ceram, C Fill MH, N Fill nano concept oraz gama kompozytów płynnych.  Kalki i folie okluzyjne firmy Bausch. Pomiędzy innymi Kalki do metody dwufazowej w okluzji statycznej, kalka do śluzówki oraz kalka w płynie. Elektroniczny łuk twarzowy oraz elektromiografia firmy Zebris pozwalające na pomiar i analizę pracy stawów skroniowo-żuchwowych. W ramach analizy funkcjonalnej przeprowadzonej za jego pomocą możliwe jest określenie zakresu ruchów żuchwy i ewentualnych ich ograniczeń, reguł pracy stawów skroniowo-żuchwowych, zaburzeń koordynacji jak również położenia neuromięśniowego głów żuchwy. Wartości te udostępnia w formie raportu lub pliku do eksportu dla systemów CAD/CAM

 

MIP Pharma Polska Sp. z o.o.
ul. Orzechowa 5 80-175 Gdańsk
www.mip-pharma.pl  tel.694 462 540
Jesteśmy polską firmą farmaceutyczną z siedzibą w Gdańsku i specjalizujemy się w opracowywaniu i dystrybucji wysokiej jakości leków o specjalnej galenice.
Wszystkie leki (produkty/usługi) naszego przedsiębiorstwa spełniają – pod względem jakości – wysokie wymagania europejskiej farmakopei i wytwarzane są według wytycznych EC-GMP (,,Europejskiej Dobrej Praktyki Wytwarzania”). Medyczne i farmaceutyczne działy naszego przedsiębiorstwa organizują – wraz z klinikami, zespołami badawczymi itp. – ciekawe seminaria, sympozja itd. dla lekarzy, farmaceutów i pozostałych specjalistów z branży.

 

NOWACKI & PARTNERS
Ul. Struga 13/4,73-110 Stargard Szczeciński, Tel. 693 812 323,www.nowackifinance.com,biuro@nowackifinance.com
Firma Nowacki & Partners działa od 2010r. i tworzy ją grupa doradców kredytowych z bogatym doświadczeniem zawodowym.   Zajmujemy się kompleksową obsługą Klientów w zakresie wyboru odpowiedniej opcji finansowania. W  swojej ofercie posiadamy produkty wszystkich Banków działających na rynku polskim. Cechuje Nas profesjonalizm i szybka obsługa dlatego  grono Naszych Klientów rekomenduje Nasze usługi.
 

 

OPTIDENT M. Foubert, D. Stój Sp. j.
53-032 Wrocław  ul. Jeździecka 12  tel. (+48-71) 781-84-62  tel. kom. (+48-501) 242-101 www.optident.pl  www.adec.com.pl  www.carestreamdental.pl
Optident Digital Dental Solutions – wyłączny dystrybutor w Polsce najwyższej jakości sprzętu do cyfrowej diagnostyki stomatologicznej Carestream Dental (Kodak Dental Systems). Dystrybutor ergonomicznych unitów dentystycznych A-dec. Aparaty RTG, radiowizjografia, kamery stomatologiczne, cyfrowe aparaty pantomograficzne, zaawansowane systemy obrazowania trójwymiarowego 3D (stomatologiczna tomografia stożkowa małego, średniego i dużego pola obrazowania). Pełna oferta systemu CAD/CAM – CS SOLUTIONS (kamery/skanery, oprogramowanie, frezarki). Wsparcie serwisowe i doradcze dla gabinetów oraz rentgenowskich pracowni stomatologicznych i laryngologicznych. W ofercie także profesjonalne lupy stomatologiczne UNIVET. 15 lat doświadczenia, ponad 3000 zadowolonych  klientów.

 

Pierre-Fabre Medicament Polska Sp. z o.o.
ul. Belwederska 20/22; 00-762 Warszawa; Polska
tel.: 22 559 63 00 mail.:elgydium@pierre-fabre.com.pl, www.eludril.pl, www.elgydium.info,
Francuska firma farmaceutyczna Pierre Fabre Medicament, specjalista w dziedzinie profesjonalnej higieny jamy ustnej, posiada pełną ofertę preparatów stomatologicznych Elgydium i EludrilCLASSIC. Są to pasty, płyny do płukania jamy ustnej i żele stosowane w terapii podrażnionych dziąseł, nadwrażliwości zębiny, ochronie przed próchnicą dzieci i dorosłych, jak również preparaty wybielające. Ofertę uzupełnia pełna gama szczoteczek do zębów Elgydium. Wszystkie preparaty Elgydium są  przebadane klinicznie, co gwarantuje skuteczność, a do ich produkcji stosowane są identyczne technologie, jak w przemyśle farmaceutycznym. Preparaty stomatologiczne firmy Pierre Fabre Medicament dostępne są tylko w aptekach i wybranych gabinetach stomatologicznych i cieszą się zaufaniem lekarzy stomatologów oraz pacjentów.

 

Profimed Sp. z o.o.
ul. Radziejowicka 124, 05-825 Grodzisk Maz. tel.: 22 758 24 10 mail: biuro@profimed.com, www.profimed.com, www.tepe-original.pl
Profimed Sp. z o.o. to oficjalny dystrybutor firmy TePe, Swissdent, Halter i Buccotherm, bioXtra, Philips Sonicare w Polsce. W swojej ofercie mamy także produkty włoskiej firmy Marvis oraz francuskiej firmy Institut Karite. Firma Profimed to dom dla ponad 20 światowych marek, której sklepy w Czechach, Słowacji i na Węgrzech przynoszą wymierne korzyści. Oprócz sklepów stacjonarnych i dystrybucji bezpośrednio do praktyk stomatologicznych oraz aptek, Profimed prowadzi również sprzedaż internetową z dużym sukcesem.
 

 

STOMED M. Kobierska, W. Kobierski Sp. J.
ul. Ratuszowa 17/19 lok.42; 03-451 Warszawa tel. 22-818-65-35, 22-818-65-35; stomed.com.pl; stomed@stomed.com.pl
Przedstawiciel niemieckich firm: VDW, RESORBA, HAMMACHER, ROEDER, JOTA oraz TERUMO.

 

TOP DENTAL
43-300 Bielsko-Biała ul. Gen. Maczka 9 tel. 33 487-69- 81 tel.kom. 696 652 002 www.topdental.pl
 Zajmujemy się kompleksowym wyposażaniem gabinetów stomatologicznych, a w szczególności dostawą wysoko wyspecjalizowanych unitów serii Noble Dental Units. Oferujemy 2 modele (6 rodzajów) unitów, m.in. endodontyczny OPAL. Najwyższa jakość, innowacyjne rozwiązania, zaawansowany system ENDO zapewniają komfortową pracę i bezpieczeństwo zabiegów.
Od prawie 20 lat służymy doradztwem technicznym na terenie całego kraju. Wszystkim lekarzom umożliwiamy bezpośrednią prezentację unitów w dowolnej miejscowości w Polsce.
Wyposażyliśmy ponad 2 tys. gabinetów i przychodni.

 

WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o.
Skrajna 12-14, 20-802 Lublin;  81 446 98 12; www.czelej.com.pl;  www.magazyn-stomatologiczny.pl wydawnictwo@czelej.com.pl
Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o. jest wydawcą książek i czasopism medycznych. Oferujemy Państwu ponad 150 pozycji książkowych oraz sześć czasopism fachowych: Magazyn Stomatologiczny, Dermatologia Praktyczna, Neurologia Praktyczna, Gastroenterologia Praktyczna, Kardio Update, Pielęgniarstwo XXI wieku.Naszą domeną wydawniczą jest stomatologia – z tej dziedziny polecamy ponad 50 książek.          

Newsletter Realna
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia
  Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności
Archiwum
Zajrzyj do minionych wydarzeń Realna Stomatologia

archiwum

Multimedia
Materialy multimedialne ze szkoleń Realna Stomatologia

galeria

© 2008-2023 - Realna Stomatologia Polityka Prywatności Regulamin
Platnosc kartami
heneart