25-26 5 2018 MIĘDZYNARODOWA KURSOKONFERENCJA REALNA STOMATOLOGIA, SZCZECIN (290MI)


Uwaga! Wydarzenie archiwalne!

25-26 5 2018 MIĘDZYNARODOWA KURSOKONFERENCJA REALNA STOMATOLOGIA, SZCZECIN (290MI)

25-26 5 2018 MIĘDZYNARODOWA KURSOKONFERENCJA REALNA STOMATOLOGIA, SZCZECIN (290MI)

Kurs Medyczny, Konferencja Naukowa, Wystawa Materiałów i Sprzętu
cyfrowa stomatologia – endokorona – zaburzania zwarcia – stomatologia estetyczna – fizjoterapia  

Data 25-26 maja 2018 r.
Miejsce Szczecin, Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1
Opłata rejestracyjna 837 zł
Kierownik naukowy prof. dr hab. Mariusz Lipski

Wykładowcy: dr n. med. Paresh Shah (Uniwersytet w Manitobie – Kanada) inż. Christian Slavicek (Wiedeńska Szkoła Stomatologii Interdyscyplinarnej, Wiedeń), dr n. med. Wojciech Grzebieluch (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław), dr n. med. Małgorzata Tomasik (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin), lic. Dariusz Jarema (Fizjoline – Centrum Rehabilitacji, Szczecin)

10 punktów edukacyjnych

MIĘDZYNARODOWA KURSOKONFERENCJA REALNA STOMATOLOGIA, 25-26 MAJA 2018, Szczecin, Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1 (290MI)
Kurs Medyczny, Konferencja Naukowa, Wystawa Materiałów i Sprzętu

cyfrowa stomatologia – endokorona – zaburzenia zwarcia – stomatologia estetyczna – fizjoterapia 

Kierownik naukowy prof. dr hab. Mariusz Lipski

Organizatorzy:
Katedra i Zakład Stomatologii Zachowawczej i Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie 
oraz Andersz-Realna Stomatologia

Opłata rejestracyjna 837 zł 

Goście specjalni:
dr n. med. Paresh Shah
 (Uniwersytet w Manitobie – Kanada),
inż. Christian Slavicek
 (Wiedeńska Szkoła Stomatologii Interdyscyplinarnej, Wiedeń)

Pozostali wykładowcy:
dr n. med. Wojciech Grzebieluch (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław),
dr n. med. Małgorzata Tomasik (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
lic. Dariusz Jarema (Fizjoline – Centrum Rehabilitacji, Szczecin)

Tematy wykładów:

dr n. med. Paresh Shah (Uniwersytet w Manitobie – Kanada )
Estetyka w codziennej praktyce ogólnostomatologicznej – proste techniki, dzięki którym praca stanie się bardziej przewidywalna i opłacalna.

dr n. med. Małgorzata Tomasik (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
Sztuka integracji w świecie stomatologii

inż. Christian Slavicek (Wiedeńska Szkoła Stomatologii Interdyscyplinarnej, Austria)
Analiza instrumentalna – nowe metody w wirtualnym świecie stomatologii

dr n. med. Wojciech Grzebieluch (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)
Endokorony – dlaczego to działa?

dr n. med. Wojciech Grzebieluch (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)
Cyfrowa stomatologia estetyczna – CAD-CAM w praktyce

lic. Dariusz Jarema (Fizjoline – Centrum Rehabilitacji, Szczecin)
Przeciążenia odc. lędźwiowego kręgosłupa podczas pracy lekarza dentysty

DODATKOWO W SOBOTĘ KONFERENCJA NAUKOWA – SESJA PLAKATOWA – WSTĘP BEZPŁATNY

 

Piątek, 25 maja 2018 r. (wykłady w godz. 16.00-20.00)

16.00-16.15 Otwarcie

16.15-17.00
dr n. med. Małgorzata Tomasik (Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin)
Sztuka integracji w świecie stomatologii
Czy jest możliwe połączenie protetyki i ortodoncji wspólnym protokołem diagnostycznym?
Jak planować cele w interdyscyplinarnym leczeniu  stomatologicznym?
Jak pogodzić morfologię, funkcję i estetykę zębów w stomatologii interdyscyplinarnej?
Jak wygląda indywidualna funkcjonalna przestrzeń pacjenta?
Na czym polega koncepcja prof. R. Slavicka i Wiedeńskiej Szkoły Interdyscyplinarnej Stomatologii?
Prezentacja w oparciu o własne doświadczanie i przypadki kliniczne  pacjentów, inspirujące lekarzy do zastosowania wybranych metod we własnej praktyce stomatologicznej!

17.00-18.00
inż. Christian Slavicek (Wiedeńska Szkoła Stomatologii Interdyscyplinarnej, Wiedeń)
Analiza instrumentalna – nowe metody w wirtualnym świecie stomatologii
Gościem specjalnym Konferencji jest Christian Slavicek, syn profesora Rudolfa Slavicka, niekwestionowanego autorytetu w dziedzinie okluzji i funkcji narządu żucia.
Jakie są najnowsze możliwości zastosowania wirtualnego artykulatora w stomatologii?
Czy można wyniki badań klinicznych oraz dynamiczne ruchy żuchwy przenieść do świata stomatologii cyfrowej?
Jakie ma zastosowanie system GAMMA CADIAS 3D?
Czy można zamienić modelowanie zębów z wosku na waxup wirtualny?
Czy stomatologia cyfrowa zastąpi stomatologa, jakie są  zalety i ograniczenia wirtualnego artykulatora wirtualnego ?
Wykład interesujący dla ogólnie praktykujących lekarzy stomatologów, specjalistów i studentów stomatologii oraz techników dentystycznych
– okazja do dyskusji o wykorzystaniu nowoczesnych technologii w codziennej praktyce stomatologicznej.

Wykład tłumaczony na język polski przez specjalistę protetyki stomatologicznej.

18.00-18.30 Przerwa kawowa

18.30-20.00
dr n. med. Wojciech Grzebieluch (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)
Endokorony – dlaczego to działa?
Kiedy i dlaczego stosować endokorony?
Dlaczego endokorony mogą okazać się lepsze niż inne uzupełnienia?
Dlaczego endokorony są skuteczne (na podstawie badań naukowych EBD)?
Z jakiego materiału najlepiej wykonać endokoronę?
Na jakim cemencie i w jaki sposób osadzić endokoronę?
Co to jest DME (Deep Margin Elevation) i jak to zrobić (znacznie zniszczone korony kliniczne)?
Co to jest IDS i jak to zrobić?
Czy piaskować, a jeśli tak to co, w jakim sposób i z użyciem jakich typów urządzeń?
Prezentacja na podstawie własnych przypadków wykonywania endokoron (krok po kroku) uwzględniająca planowanie, preparację i osadzenie uzupełnienia. Uwaga: podczas wykładu będą prezentowane na żywo wybrane procedury!

Sobota, 26 maja 2019 r. (wykłady w godz. 10.00-19.00

10.00-11.30 
dr n. med.  Paresh Shah (Uniwersytet w Manitobie )
Estetyka w codziennej praktyce ogólnostomatologicznej – proste techniki, dzięki którym Twoja praca stanie się bardziej przewidywalna i opłacalna. Część I 
Co zrobić,  by  zabiegi z zakresu stomatologii estetycznej były bardziej przewidywalne, nie wymagały dużego nakładu pracy i były bardziej opłacalne?
Jak odtworzyć  utracone tkanki w odcinku przednim, a jak w odcinków bocznym? Proste sposoby bezpośredniej odbudowy zębów z użyciem materiałów złożonych.
Jak wypreparować ubytek (techniki preparacji) pod odbudowę pośrednią, z czego ją wykonać i oraz na czym ją zacementować (dobór materiału do osadzenia pracy)?
Jak uzyskać optymalną adhezję materiału do tkanek zęba – przegląd stosowanych obecnie systemów łączących
Jakie korzyści wynikają z natychmiastowego obciążenia implantów?
Czy jest miejsce dla cyfrowej stomatologii w ogólnostomatologicznej praktyce?

Wykład będzie tłumaczony na język polski. 

11.30-11.45 Dyskusja

11.45-12.15 Przerwa kawowa

12.15-13.45 
dr n. med.  Paresh Shah (Uniwersytet w Manitobie )
Estetyka w codziennej praktyce ogólnostomatologicznej – proste techniki, dzięki którym Twoja praca stanie się bardziej przewidywalna i opłacalna. Część II

13.45-14.00 Dyskusja

14.00.15.00 Obiad

15.00-16.30
dr n. med. Wojciech Grzebieluch (Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich, Wrocław)
Cyfrowa stomatologia estetyczna – CAD-CAM w praktyce
Jak wykonywać cyfrowe odbudowy nie posiadając w gabinecie drogiego oprzyrządowania?
Etapy wykonania uzupełnień (skanowanie, wykonanie uzupełnienia, osadzenie)
Z jakich materiałów wykonywać uzupełnienia – właściwości mechaniczne w odniesieniu właściwości tkanek (badania własne)
Dlaczego mam tak mało niepowodzeń?
Jak uniknąć niepowodzeń stosując proste triki?
Prezentacja (krok po kroku)  planowania, preparacji i osadzenia uzupełnień na podstawie własnych przypadków począwszy od pojedynczych odbudów a skończywszy na pełnym łuku 
Uwaga: podczas wykładu będą prezentowane na żywo wybrane procedury!

16.30-16.45 Dyskusja

16.45-17.15 Przerwa kawowa 

17.15-17.45
lic. Dariusz Jarema (Fizjoline – Centrum Rehabilitacji, Szczecin)
Przeciążenia odc. lędźwiowego kręgosłupa podczas pracy lekarza dentysty
Co zrobić, by nie doprowadzić do przeciążenia odcinka lędźwiowego podczas pracy? • Jak postąpić w gabinecie, gdy pojawią dolegliwości ze strony odcinka lędźwiowego- czy można je uśmierzyć prostymi ćwiczeniami pomiędzy pacjentami? • Jakie regularne ćwiczenia rozluźniające /rozciągające i wzmacniające na co dzień? • Kiedy trzeba pomocy fizjoterapeuty/rehabilitanta?

17.45-18.00 Podsumowanie wykładów i zakończenie


Paresh Shah 2 160dr n. med.  Paresh Shah, absolwent stomatologii Uniwersytetu w Manitobie (1991). W 1992 r. odbył staż w Centrum Nauk o Zdrowiu w Winnipeg. Przed uzyskaniem stopnia zawodowego lekarza dentysty, w 1983 r. otrzymał tytuł zawodowy specjalisty w zakresie mikrobiologii (B. Sc), a w 1987 r. w zakresie fizjologii (M. Sc.). Jest certyfikowanym specjalistą w zakresie stomatologii estetycznej (Uniwersytet w Bufallo, 2007 r.). W latach 2001-2009 brał udział w kształceniu podyplomowym lekarzy dentystów w zakresie stomatologii estetycznej (Uniwersytet w Minnesocie), a obecnie pracuje w Zakładzie Protetyki Stomatologicznej (uzupełnienia protetyczne stałe) Uniwersytet w Manitobie. Członek rady naukowej uznanego specjalistycznego czasopisma dla lekarzy dentystów: Journal and the Canadian Journal of Restorative Dentistry and Prosthodontics. Jest współzałożycielem i współprowadzącym filii Seattle Study Club w Winnipeg.

ok Portriat Christian Slavicek Farbe w2 160inż. Christian Slavicek, prezydent Fundacji oraz Wiedeńskiej Szkoły Stomatologii Interdyscyplinarnej (Vienna School of Interdyscyplinary Dentistry). Propagator metody opartej na filozofii prof. Rudolfa Slavicka, organizator międzynarodowej podyplomowej edukacji stomatologicznej VieSID opartej na stabilnych, naukowych fundamentach będącej wynikiem wieloletniej pracy zespołu prof. Rudolfa Slavicka z udziałem setek zdiagnozowanych i wyleczonych pacjentów. Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Wiedniu w organizacji podyplomowych studiów mistrzowskich w dziedzinie protetyki. Kierownik działu oprogramowania związanego z systemem elektronicznej rejestracji ruchów żuchwy GAMMA CADIAS 3D. Wykładowca na wielu konferencjach i kursach. 

tomasik 2 160dr n. med. Małgorzata Tomasik, absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (1998 r.), specjalista w zakresie protetyki stomatologicznej. Od 1999 r. pracuje w  Zakładzie Stomatologii Ogólnej, obecnie Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej PUM w Szczecinie. Od 2001 r. prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną. Główne zainteresowania zawodowe związane z nowoczesnymi możliwościami diagnostyki czynnościowej, protetyką stomatologiczną, a przede wszystkim koncepcjami okluzji łączącymi morfologię, funkcję i estetykę zębów. W życiu zawodowym łączy  pasję podróżowania z edukacją i udziałem w licznych kursach i warsztatach, między innymi w Niemczech, Austrii, Portugalii, Francji.  Ukończenie kursu ortodoncji pod kierunkiem prof. Sadao Sato „Orthdontics in Craniofacial Dysfunctions” na Uniwersytecie Kanagava, Yokosuka w Japonii i w Wiedeńskiej Szkole Stomatologii Interdyscyplinarnej VieSID w Austrii (2013-2017) okazało się fantastyczną możliwością poszerzenia umiejętności kompleksowego leczenia pacjentów. Główna nagroda naukowa na Konferencji IAAID-Asia Meeting w Sendai (Japonia) za badania zaburzeń okluzyjnych u pacjentów z nagłą utratą słuchu (2017 r.). Członek towarzystw naukowych: IAAID International Academy of Advanced Interdisciplinary Dentistry, ITI Study Group, AIG Associazione Italiana Gnatologia oraz PTS Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, PTDNŻ Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia i Sekcji Fizykodiagnostyki i Fizjoterapii Stomatologicznej PTF.

wgrzebieluch 2 160dr n. med. Wojciech Grzebieluch, specjalista stomatologii zachowawczej, posiada tytuł lekarza implantologa PSI, absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu (1994 r.), adiunkt w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jedynej w kraju kliniki stosującej system CAD/CAM CEREC podczas kształcenia studentów. Prowadzi badania ukierunkowane na optymalizację odbudowy ubytku i nad właściwościami mechanicznymi materiałów, w tym materiałów do frezowania. Użytkownik i OPINION LEADER gabinetowego systemu CAD/CAM CEREC od 2011 roku, prowadzi własną praktykę stomatologiczną skoncentrowaną na odbudowach CEREC i endodoncji.  Współtwórca i wykładowca cyklu szkoleniowego. Więcej na www.grzebieluch.pl 

jarema 160lic. Dariusz Jarema, absolwent Wyższej Szkoły Edukacji i Terapii – kierunek fizjoterapia. Zajmuje się rehabilitacją ortoped

Newsletter Realna
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia
  Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności
Archiwum
Zajrzyj do minionych wydarzeń Realna Stomatologia

archiwum

Multimedia
Materialy multimedialne ze szkoleń Realna Stomatologia

galeria

© 2008-2024 - Realna Stomatologia Polityka Prywatności Regulamin
Platnosc kartami
heneart