18-19 3 2016 IX Konferencja Endodontyczna i Kurs – Realna Stomatologia, Wystawa Materiałów i Sprzętu (250EN)


Uwaga! Wydarzenie archiwalne!

18-19 3 2016 IX Konferencja Endodontyczna i Kurs – Realna Stomatologia, Wystawa Materiałów i Sprzętu (250EN)

Data
18-19 marca 2016 r. (piątek, sobota)
Miejsce
Szczecin, Rektorat PUM, ul. Rybacka 1

Kierownik naukowy: prof. dr hab. Mariusz Lipski
Opłata rejestracyjna: 537 zł; Opłata promocyjna do 26 lutego: 387 zł;
Główne zagadnienia:
Endodoncja wieku rozwojowego • Leczenie otwarte w uzębieniu mlecznym i stałym • Leczenie endodontyczne powikłań pourazowych zębów stałych • Przygotowanie pola protetycznego przed wykonaniem częściowych protez ruchomych • CBCT – nowoczesna diagnostyka radiologiczna • Jak być asertywnym w życiu oraz pracy • Jak budować trwałe i satysfakcjonujące relacje z pacjentami i bliskimi
Główni wykładowcy:  prof. Dorota Olczak-Kowalczyk,  prof. Mariusz Lipski, dr hab. Grażyna Wiśniewska, lek. stom. Adam Zawadka , mgr Hubert Teichert

IX Konferencja Endodontyczna – Kurs Medyczny i Konferencja Naukowa, Wystawa Materiałów i Sprzętu

Kierownik naukowy: prof. dr hab. Mariusz Lipski

Główne zagadnienia: Endodoncja wieku rozwojowego • Leczenie otwarte w uzębieniu mlecznym i stałym • Leczenie endodontyczne powikłań pourazowych zębów stałych • Przygotowanie pola protetycznego przed wykonaniem częściowych protez ruchomych • CBCT – nowoczesna diagnostyka radiologiczna • Jak być asertywnym w życiu oraz pracy • Jak budować trwałe i satysfakcjonujące relacje z pacjentami i bliskimi

Główni wykładowcy: 
 prof. Dorota Olczak-Kowalczyk (WUM, Warszawa), prof. Mariusz Lipski (PUM, Szczecin), dr hab. Grażyna Wiśniewska (UJ, Kraków), lek. stom. Adam Zawadka (UM, Poznań), mgr Hubert Teichert (Teichert &Partners, Szczecin)
Opłata rejestracyjna: 537 zł; Opłata promocyjna do 26 lutego: 387 zł; 

Główne wykłady odbywają się w ramach Kursu Realna Stomatologia  w piątek w godz. 16.00 – 20.00 oraz w sobotę w godz. 10.00 – 18.30

Planowane 11 punktów edukacyjnych.

Konferencja Naukowa Realna Stomatologia „Postępy w Stomatologii – Zdrowie Publiczne” (sesja plakatowa)
 – odbywa się w sobotę w godz. 8.00 – 10.00 – wstęp bezpłatny, 2 punkty edukacyjne

Organizatorzy: Zakł. Stom. Zach. Przedkl. i Endodoncji Przedkl. PUM w Szczecinie oraz Andersz-Realna Stomatologia

Dodatkowo ciekawe warsztaty z endodoncji i abrazji powietrznej.

PROGRAM I STRESZCZENIA:

18 marca 2016 r., piątek
16.00 – 16.15  Otwarcie kursu

16.15 – 17.30  Endodoncja wieku rozwojowego – prof. Dorota Olczak-Kowalczyk (Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa)
Podczas wykładu omówione zostaną metody leczenia endodontycznego stosowane w uzębieniu mlecznym (amputacja/ekstyrpacja mortalna i w znieczuleniu) z zastosowaniem dostępnych na polskim rynku preparatów (m.in. z zastosowaniem formokrezolu, aldehydu glutarowego, siarcznu żelaza, MTA). W przypadku zębów stałych z niezakończonym rozwojem omówione zostanie postępowanie dotyczące leczenia pulpopatii nieodwracalnych z żywą i martwą miazgą. Zaprezentowane zostaną m. in. procedury z zastosowaniem wodorotlenku wapnia i MTA (apeksyfikacja, rewaskularyzacja).

prof. Dorota Olczak-Kowalczyk Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, specjalista w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Pełni funkcję kierownika Zakładu Stomatologii Dziecięcej WUM. Jest prodziekanem ds. dydaktyczno-wychowawczych Wydziału Lekarsko-Dentystycznego WUM, redaktorem naczelnym czasopisma „Nowa Stomatologia”, redaktorem działu „Stomatologia Dziecięca” w Journal of Stomatology, sekretarzem oddziału mazowieckiego PTS, współzałożycielem i vice prezesem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej oraz koordynatorem Polskiego Oddziału ACFF. Pełni funkcję konsultanta krajowego w dziedzinie stomatologii dziecięcej. Prowadzi wykłady w ramach kształcenia przeddyplomowego studentów kierunku lekarsko-dentystycznego i higieny stomatologicznej oraz szkoleń podyplomowych dla lekarzy dentystów, lekarzy medycyny i pielęgniarek. Jest autorką wielu prac naukowych i 4 monografii z dziedziny stomatologii dziecięcej, m.in. „Zapobieganie i leczenie choroby próchnicowej u dzieci” oraz „Farmakoterapia zakażeń stomatologicznych u dzieci”.
17.30 – 17.45   Dyskusja

17.45 – 18.15   PRZERWA KAWOWA

18.15 – 18.50   Leczenie otwarte  –  dylemat w endodoncji dzieci i dorosłych. Co w  zamian  – prof. Mariusz Lipski (PUM, Szczecin)
Obecnie ze względu na postęp w endodoncji zębów mlecznych oraz stałych leczenie otwarte jest stosunkowo rzadko stosowane. Uczestnicy dowiedzą się, w jakich sytuacjach ten sposób leczenia zębów mlecznych i stałych można jeszcze uznać za zgodny z obecną wiedzą, a kiedy należy traktować jako niewłaściwe postępowanie. Podczas wykładu omówione zostaną także procedury zgodne z obecnym stanem wiedzy, które powinny być stosowane zamiast leczenia otwartego.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej. Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie. Redaktor naczelny czasopisma „Magazyn Stomatologiczny”. Autor/współautor wielu prac naukowych i 6 monografii z dziedziny stomatologii, m.in. „Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii”, „Lasery w stomatologii”, „”Profilaktyka i leczenie stomatologiczne osób z zaburzeniami i chorobami ogólnymi”.

18.50 – 19.00   Dyskusja

19.00  – 19.45  Powikłania po urazach zębów stałych w aspekcie leczenia endodontycznego. Czy zawsze można zachować ząb w jamie ustnej? – lek. stom.  Adam Zawadka (UM, Poznań)
Powikłania po urazach zębów stałych w aspekcie leczenia endodontycznego. Jak można zachować ząb w jamie ustnej? Nierzadko zdarza się, iż powikłania występujące po urazach zębów mogą doprowadzić do ich utraty. Do jednych z najczęstszych powikłań w zębach po urazach należy martwica miazgi zarówno w zębach z zakończonym jak i niezakończonym rozwojem korzenia. Na podstawie przypadków klinicznych przedstawione zostaną sposoby postępowania w przypadku powikłań występujących po urazach zębów  stałych, dotyczących endodontium, a przede wszystkim postepowanie w przypadku: złamania korzenia i obumarcia miazgi, powikłania związanego z apeksyfikacją z  użyciem wodorotlenku wapnia oraz resorpcji i obliteracji kanału.

lek. stom. Adam Zawadka Absolwent Oddziału Stomatologii Wydziału Lekarskiego II Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Dziecięcej UM w Poznaniu. Specjalista stomatologii dziecięcej. Od 2011 r. prowadzi Specjalistyczną Praktykę Stomatologiczną, w której  głównie zajmuje się leczeniem endodontycznym, chirurgią endodontyczną, leczeniem dzieci oraz stomatologią estetyczną. Posiada doświadczenie w pracy z mikroskopem zabiegowym. Autor i współautor licznych publikacji w czasopismach stomatologicznych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE), Europejskiego Towarzystwa Endodontycznego (ESE) oraz Międzynarodowego Towarzystwa Urazów Zębów (IADT).

19.45 – 20.00 Dyskusja

18 marca 2016 r., sobota

8.00 – 10.00 SESJA PLAKATOWA – KONFERENCJA NAUKOWA / WARSZTATY

10.00 – 11.45 Zakres zabiegów przygotowujących do zastosowania częściowych protez ruchomych i rola tych uzupełnień w rehabilitacji układu stomatognatycznego – dr hab. Grażyna Wiśniewska (UJ, Kraków)
Zadaniem leczenia protetycznego jest zapobieganie zmianom patologicznym, jakie powstały w wyniku utraty zębów oraz likwidacja tych, które zostały stwierdzone. W wykładzie zostaną omówione możliwe nieprawidłowości, które mogą powstać po utracie zębów, metody likwidacji tych zmian na etapie wstępnego postępowania w przypadku wykonywania częściowych protez ruchomych oraz zasady prawidłowego planowania tych konstrukcji protetycznych.  Uczestnicy wykładu dowiedzą się o prostych czynnościach, które wykonane przed pobraniem wycisku zapobiegną żmudnych procedurom koniecznym podczas kolejnych wizyt.  

dr hab. n. med. Grażyna Wiśniewska Specjalista stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej. Pełni funkcję kierownika Katedry i Zakładu Protetyki Stomatologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, członek PTS, OSIS, Akademii Pierre Foucharda, Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia, z-ca przewodniczącego oddziału krakowskiego PTS. Członek rady naukowej Implantoprotetyki. Prowadzi wykłady w ramach kształcenia przeddyplomowego dla studentów kierunku lekarsko-dentystycznego i oraz szkoleń podyplomowych dla lekarzy dentystów. Autor/współautor wielu ponad 90 pełnotekstowych publikacji  naukowych.

11.45 – 12.00 Dyskusja

12.00 – 12.30 PRZERWA KAWOWA

12.30 – 12.50 Tomografia Komputerowa 3D  w Endodoncji – wskazania. Szybka i sprawna diagnostyka 3D – mgr inż. Damian Kowalewski
Pojęcie tomografii wolumetrycznej, CBCT, 3D – zalety, wady w porównaniu z klasyczną tomografią CT. Korzyści dla pacjenta wynikające z zastosowania diagnostyki CBCT.  Możliwości diagnostyczne nowoczesnych tomografów CBCT (pola obrazowania, ocena stawów, zatok   drożności i ilości kanałów, implanty) . Badania pantomograficzne i cefalometryczne. Dlaczego jakość obrazowania ma znaczenie. Artefakty obrazu tomograficznego. Jak prawidłowo odczytywać badania 3D. Co widać a czego nie widać ( na co należy zwrócić uwagę podczas np. mierzenia długości na tomografii 3d ). Planowanie zabiegów implantologicznych, endodontycznych i innych. Współpraca 3D CBCT z technologiami CAD/CAM. Integracja technologii.

mgr inż. Damian Kowalewski Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Specjalista z zakresu technik obrazowania i analizy obrazów diagnostycznych CBCT. Posiada certyfikaty jakości  Carestream Kodak Systems

12.50 – 13.00 Dyskusja

13.00-13.45 Kliniczne wykorzystanie systemu SAF (Self-Adjusting File) w leczeniu endodontycznym zębów stałych – lek. stom.  Adama Zawadka (UM, Poznań) Kliniczne wykorzystanie systemu SAF (Self-Adjusting File) w leczeniu endodontycznym zębów stałych Wykazano, że większość kanałów korzeniowych nie jest okrągła, ale owalna na przekroju poprzecznym, często z licznymi cieśniami i zachyłkami. Stwierdzono także, że zastosowanie narzędzi ręcznych czy rotacyjnych pozwala oczyścić jedynie 40-60% powierzchni ścian kanałów. Mając na uwadze właśnie te problemy skonstruowano system SAF (Self-Adjusting File). Samodopasowujący się pilnik jest pusty w środku, co umożliwia jednoczesną irygację systemu kanałowego, a tym samym jego dezynfekcję. Podczas wykładu umówiona zostanie preparacja i dezynfekcja światła kanału z użyciem systemu SAF. Na podstawie przypadków klinicznych pokazane zostaną możliwości oraz zalety systemu, a także przypadki, w których poprawne przeprowadzenie leczenia kanałowego było bardzo ograniczone.

13.45-14.00 Dyskusja

14.00- 15.00 PRZERWA OBIADOWA oraz WARSZTATY Z UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

15.00- 16.15  Życie w zgodzie ze sobą i innymi – ASERTYWNOŚĆ w życiu oraz pracy. Budowanie trwałej relacji z pacjentami. Cześć. 1 – mgr Hubert Teichert (Teichert &Partners, Szczecin)
Zgłębiając od lat temat ASERTYWNOŚCI prelegent ze smutkiem stwierdza, że w naszym kraju została ona utożsamiona z agresywnym, bezemocjonalnym komunikowaniem się, które potrafi częściej zakłócić nasze kontakty z innymi niż je rozwijać. W trakcie wykładu będziecie Państwo mogli urealnić swoją wiedzę na temat tego, czym jest ASERTYWNOŚĆ? Poznacie techniki asertywnego komunikowania się i bariery hamujące nas przed stosowaniem jej. Zrobicie kolejny krok w kierunku odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób ją stosować, by żyć w zgodzie ze sobą oraz innymi oraz by relacje z naszymi pacjentami oraz najbliższymi były trwałe i satysfakcjonujące.

mgr Hubert Teichert Absolwent psychologii na Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dziewięć lat pracował na Uniwersytecie Szczecińskim, wykładał w ramach zajęć ze studentami Instytutu Socjologii i Psychologii, Pedagogiki, Filologii Polskiej, Słowiańskiej i Germańskiej, Ekonomii i Zarządzania. Właściciel firmy szkoleniowej „Teichert &Partners, Psychologia i biznes” (rok założenia 1998). Trener i Coach z wieloletnim doświadczeniem. Posiada certyfikaty  przyznane przez International Transactional Analysis Association w San Francisco oraz przez Institute of Transactional Analysis w Cambridge. Jest certyfikowanym trenerem metody DiSC. Autor wielu publikacji naukowych.  Wykładowca z obszaru takich zagadnień, jak m.in.: rozwój umiejętności menedżerskich, kształtowanie umiejętności personalnych, zarządzanie zmianą, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, , budowanie zespołu, coaching, kierowanie sytuacyjne, sztuka motywacji, sztuka negocjacji, , asertywność, sztuka radzenia sobie ze stresem, zarządzania zespołem, zarządzanie konfliktem, tworzenie strategii pracy z klientami kluczowymi, przywództwo kierownicze, psychologiczny aspekt kontaktu pacjent-lekarz

16.15-16.45 PRZERWA KAWOWA

16.45-18.00 Życie w zgodzie ze sobą i innymi – ASERTYWNOŚĆ w życiu oraz pracy. Budowanie trwałej relacji z pacjentami.  Część 2 –  mgr Hubert Teichert (Teichert &Partners, Szczecin)

18.00 – 18.30 Dyskusja i zakończenie

WARSZTATY

W sobotę 19 marca 2016r. w godzinach 8.00-10.00 (przed wykładami) zaplanowane są dwa warsztaty praktyczne.
Są one płatne, a uczestnikom przysługują punkty edukacyjne i certyfikat.

W czasie przerwy obiadowej w sobotę 19 marca dla chętnych bezpłatne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy w gabinecie stomatologicznym.

1. Minimalnie inwazyjne opracowanie kanału korzeniowego z użyciem jednopilnikowego systemu SAF z jednoczesną irygacją KOD 252SAF
Sobota, 19 marca 2016; godz. 8.00 do 10.00.  Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1, Szczecin – 1 piętro
Planowane 2 punkty edukacyjne. Uczestnicy otrzymują certyfikaty.  Prowadzący: lek. stom. Adam Zawadka
Kurs płatny – opłata rejestracyjna 249 zł

2.  Abrazja powietrzna – zastosowania w gabinecie stomatologicznym.  KOD 253AB
Sobota, 19 marca 2016; godz. 8.00 do 10.00.  Budynek Rektoratu PUM ul. Rybacka 1, Szczecin – 1 piętro
Planowane 2 punkty edukacyjne. Uczestnicy otrzymują certyfikaty.  Prowadzący: lek. stom. Paweł Andersz
Kurs płatny – opłata rejestracyjna 197 zł

WYSTAWA:

Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego, Rektorat PUM, ul. Rybacka 1,  Szczecin
18 marca godz 15.00 – 20.00
19 marca godz. 9.00-18.30 
Wstęp wolny dla wszystkich chętnych – także nieuczestniczących w Kursokonferencji

Zapraszamy wystawców do wykupowania stoisk.  tel, kontaktowy 501 652 932 – Paweł Andersz, kontakt@realna.pl

Aesculap Chifa Sp. z o.o.     ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl www.chifa.com.pl/produkty/narzedzia/stomatologia Kontakt: Marcin Poznański, tel:606-330-504  CHIFA to znany na całym świecie producent ponad 4000 narzędzi chirurgicznych, stomatologicznych oraz weterynaryjnych. Fabryka powstała w 1946 roku i aktualnie zatrudnia ponad 1700 pracowników. Jakość i marka firmy zyskała uznanie w ponad 50 państwach na całym świecie. Przedstawiamy Państwu kompletną ofertę narzędzi z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii

ANDERSZ dental boutique 71-620 Szczecin; ul. Jana Kazimierza 1/u2, tel. 91 42 19 997, 502 652 932, biuro@andersz.com„>www.andersz.com,biuro@andersz.com Wyłączny importer amerykańskich firm: DANVILLE, SPRING , LASCHAL, koreańskiej BioMTA oraz izraelskiej MEDIC NRG Organizujemy kursy i konferencje REALNA STOMATOLOGIA w Szczecinie DANVILLE MATERIALS – USA: Piaskarki abrazyjne PrepStart (nowość! piaskarka z płaszczem wodnym), mikropiaskarki abrazyjne Microetcher (kliniczno-techniczne) oraz profilaktyczne, formówki częściowe Contact Matrix, płynne kompozyty ( m. in. unikatowy ACCOLADE SRO o zwiększonej kontrastowości na RTG), systemy wiążące Prelude, wykrywacze próchnicy, wkłady z włókna szklanego i cementy, oferujemy nowy kompozyt Z-Nano wzmocniony wypełniaczem cyrkonowo-krzemianowym. SPRINGHEALTH PRODUCTS – USA: Diodowe lampy polimeryzacyjne, ergonomiczne, mocne, odporne na upadek – przewodowe i bezprzewodowe. LASCHAL DENTAL – USA:  Unikatowe narzędzia z mikrostali. Jesteśmy jedynym importerem: nożyczki, periotomy, nierozkalibrowujące się  igłotrzymacze, najcieńsze na świecie szczypce Steiglitz do złamanych narzędzi oraz uchwyty do pilników), narzędzia do protetyki i inne. BioMTA – KOREA: Materiał bioceramiczny do zastosowań analogicznych do MTA – m.in. RetroMTA, wiążący w 2 minuty i nie wypłukujący się. Oferujemy również materiały firmy ULTRADENT i endometry MEDIC NRG

AUTOBRUNO / DEALER VOLVO Pomorska 115B  70-812 Szczecin  Tel: 91 420 02 00  salon@autobruno.dealervolvo.pl Jako jedyny Autoryzowany Dealer Volvo w województwie zachodniopomorskim zapewniamy kompleksową i profesjonalną pomoc począwszy od wyboru samochodu przy zakupie, poprzez dobór odpowiedniego finansowania, ubezpieczenia, a także fachowej obsługi w trakcie eksploatacji samochodów Volvo. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie. Jeżeli macie Państwo pytania, prosimy o kontakt z naszym salonem.

Colgate Firma o zasięgu globalnym, prowadząca działalność w ponad 100 krajach na całym świecie. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment zarówno produktów profesjonalnych dla stomatologów, jak i tych przeznaczonych do codziennej higieny jamy ustnej. Wiele produktów oferowanych przez Colgate, takich jak pasty czy szczoteczki do zębów należy do marek najlepiej rozpoznawanych przez pacjentów na całym świecie. Jako wiodący wytwórca produktów do higieny jamy ustnej, firma Colgate jest silnie zaangażowana w rozwój technologii, które wychodzą naprzeciw zmieniającym się potrzebom pacjentów na całym świecie, wspierając ich zdrowie i poprawiając ich jakość życia. Starszy Konsultant Naukowy  e-mail: magdalena_jankowska@colpal.com Tel. 667 000 156

C.Witt i Spółka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oddział w Toruniu Św. Katarzyny 4/4 87-100 Toruń www.cwittdental.pl Firma C. Witt i Spółka Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1996 roku. Zapewnia lekarzom kompleksowe usługi i towary, od systemu implantoprotetycznego, endodontycznego po diagnostykę. Organizujemy też profesjonalne, certfikowane szkolenia  w kraju i za granicą, a dzięki hurtowniom stomatologicznym wyposażamy gabinety we wszystko co jest niezbędne do pracy. Firma C.Witt i Spółka jest dystrybutorem:  ► szwajcarskiej firmy implantologicznej Thommen Medical produkującej system SPI (Swiss Precision and Inovation)  ► austriackiej firmy diagnostycznej Gamma Dental, produkującej system Cadiax  ► niemieckiej firmy SAM produkującej artykulatory  ► austriackiej firmy Jeder produkującej małoinwazyjny system do podnoszenia dna zatoki szczękowej  ► oraz izraelskiej firmy Redent Nova, która produkuje trójwymiarowe pilniki SAF do maszynowego opracowywania kanałów.  Firma C.Witt i Spółka organizuje:  ► profesjonalne kongresy, szkolenia i sympozja naukowe z dziedziny implantologii, chirurgii szczękowej, diagnostyki stomatologicznej i okluzji w kraju i za granicą  ► od wielu lat współpracujemy z licznymi ośrodkami szkoleniowymi na całym świecie.  ► nasza firma słynie również ze wspaniale zorganizowanych spotkań szkoleniowych z dziedziny implantoprotetyki oraz okluzjii w przepięknej austriackiej, górskiej miejscowości St. Lambrecht (Austria).

DENMAX ul. Morska 123/125  81-222 Gdynia,Ul. Batorego 54 84-230 Rumia, tel. 605 145 595,fax 58 66 37 412;www.denmax.pl, biuro@denmax.pl  Jesteśmy bezpośrednim importerem stalowych narzędzi stomatologicznych. Specjalizujemy się w sprzedaży detalicznej i hurtowej narzędzi stomatologicznych na terenie kraju i UE. Oferujemy szeroką gamę produktów do zastosowania w stomatologii, chirurgii, implantologii i protetyce oraz ortodoncji. Nasze produkty można również zamawiać za pośrednictwem sklepu internetowego

Dental Tree ul. Zagórska 159  42-600 Tarnowskie Góry (wejście nr 5 box C 28) tel. kom. 733 001 011   infolinia 801 804 904   email: biuro@dentaltree.pl www.dentaltree.pl Firma Dental Tree powstała z myślą o rosnących potrzebach i wysokich oczekiwaniach naszych Klientów. Specjalizujemy się importem oraz dystrybucją materiałów stomatologicznych. Naszym celem jest kompleksowe zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych oraz rozumienie Państwa potrzeb, po to, by wprowadzać na polski rynek produkty innowacyjne i nowoczesne. Nasza oferta z każdym miesiącem będzie się poszerzała, byśmy w pełni mogli spełnić oczekiwania wszystkich naszych Klientów. Wymagający rynek stomatologiczny motywuje nas do wzmożonej pracy nad jakością relacji biznesowych oraz komfortowym, długotrwałym i owocnym kontaktem z naszymi Klientami

Fidelity Life s.c. E.Pietrzak,J.Morawiak 73-110 Stargard Szcz. ul.Słowackiego 12/13; tel.600038374, 513101493; www.fidelitylife.pl Mamy 3 oddziały na terenie kraju: Poznań – ul.Mogileńska 10/20, Stargard Szczeciński – Al.Żołnierza 2, Toruń – ul.Szczytna 9. Jesteśmy firmą, która pośredniczy w zawieraniu umów inwestycyjnych i emerytalnych, zwłaszcza w środowisku medycznym. Posiadamy w ofercie propozycje od renomowanych firm, takich jak Skandia, Axa, Compensa i PZU.

GENT T. Telesz, L. Telesz S.C. 31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 104 , tel. 12 294 40 15, 602 126 266 Bezpośredni  przedstawiciel i serwis firmy VATECH oraz TECNO-GAZ Główny zakres działalności to przede wszystkim wyposażenie Praktyk stomatologicznych w: – Aparaty RTG do zdjęć wewnątrzustnych – Systemy radiografii cyfrowej – Cyfrowe aparaty RTG do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrycznych – Tomografy CBCT – Unity stomatologiczne – Autoklawy – Urządzenia do dezynfekcji MULTISTERIL – Urządzenia do sedacji wziewnej podtlenkiem azotu MASTERFLUX PLUS oraz inny sprzęt stomatologiczny Ponadto: – Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – Wykonywanie testów odbiorczych oraz specjalistycznych aparatury RTG – Szkolenia z zakresu oprogramowania i pozycjonowania – Finansowanie inwestycji medycznych dla stomatologów

HAGER POLONIA  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 10, 52-204 Wrocław; NIP 899-23-90-800 tel. 071 368 71 66, 071 368 71 37,  fax 071 368 10 21; e-mail: biuro@hager.com.pl, www.miradent.pl Hager Polonia Sp. z o.o. to wyłaczny przedstawiciel japońskiej firmy Kuraray w Polsce – jedyny na świecie antybakteryjny system wiażacy CLEARFIL PROTECT BOND, CLEARFIL SE BOND i cement PANAVIA F. Wyłączny przedstawiciel szwajcarskiej firmy INTENSIV, producent wierteł diamentowych i instrumentów oscylacyjnych.  Wyłaczny przedstawiciel Hager Werken w Polsce: samorozpuszczalny opatrunek chirurgiczny Reso-Pac, piaskarka abrazyjna i protetyczna, okulary ochronne UVEX i pełen asortyment do profesjonalnej higieny jamy ustnej miradent. Współpracujemy z wybranymi praktykami, wspieramy higienizację w gabinecie stomtologicznym i edukujemy pacjentów na specjalnej stronie www.miradent.pl

Implant Dental New Wave Sp.j.  ul. Górnośląska 4A/19; 00-444 Warszawa; tel: 022 869 71 00-01, fax: 022 869 43 43, e-mail:info@implant.waw.pl, www.dental.waw.pl oraz www.implant.waw.pl PREMIERA najnowszego modelu QUICKSLEEPER 5 – tania eksploatacja i skuteczność znieczuleń NAJNOWSZY model systemu znieczuleń SLEEPERONE 4 (bezprzewodowy pedał, mniejszy unit itd.),. MEMBRANY I NICI firmy Osteogenics USA, BIOMATERIAŁY: COMPACT BONE B i MUCOMARTIX, REGENERACJA TKANEK MIĘKKICH oraz IMPLANTY : CYLINDRYCZNE SLS, S&T, STOŻKOWE SINUS-LIFT i SOFT – BONE firmy Dentegris Niemcy. Pełna gama produktów do implantologii: MATERIAŁY JEDNORAZOWE I NICI CHIRURGICZNE firmy Omnia, INSTRUMENTARIUM. MEBLE GABINETOWE włoskiej firmy Zilfor. KURSY PRAKTYCZNE – znieczulenia, implantologia, regeneracja kości.

Listerine  (Johnson&Johnson)  przedstawiciel: Magda Czeszewska  697 800 463  

MISCEA  miscea.pl ul.Wielicka 16, 44-103 Gliwice  Telefon: +48 32 305 4400  Faks: +48 575 513 536  E-mail: miscea.pl@interia.pl

OPTIDENT M. Foubert, D. Stój Sp. j. 53-032 Wrocław  ul. Jeździecka 12  tel. 71 781-84-62  tel. kom. 501 242-101 www.optident.pl    www.adec.com.pl  www.carestreamdental.pl Optident Digital Dental Solutions – wyłączny dystrybutor w Polsce najwyższej jakości sprzętu do cyfrowej diagnostyki stomatologicznej Carestream Dental (Kodak Dental Systems). Dystrybutor ergonomicznych unitów dentystycznych A-dec. Aparaty RTG, radiowizjografia, kamery stomatologiczne, cyfrowe aparaty pantomograficzne, zaawansowane systemy obrazowania trójwymiarowego 3D (stomatologiczna tomografia stożkowa małego, średniego i dużego pola obrazowania). Pełna oferta systemu CAD/CAM – CS SOLUTIONS (kamery/skanery, oprogramowanie, frezarki). Wsparcie serwisowe i doradcze dla gabinetów oraz rentgenowskich pracowni stomatologicznych i laryngologicznych. W ofercie także profesjonalne lupy stomatologiczne UNIVET. 15 lat doświadczenia, ponad 3000 zadowolonych klientów

Bank Pekao S.A.   I Oddział w Szczecinie,   al. Wojska Polskiego 1  70-470 Szczecin tel 91 440 61 01, fax 91 440 60 48  tel. kom. +48 607 365 392  ewa.miklasz@pekao.com.pl

WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin;  81 446 98 12; www.czelej.com.plwww.magazyn-stomatologiczny.pl wydawnictwo@czelej.com.pl

 
Newsletter Realna
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia
  Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności
Archiwum
Zajrzyj do minionych wydarzeń Realna Stomatologia

archiwum

Multimedia
Materialy multimedialne ze szkoleń Realna Stomatologia

galeria

© 2008-2024 - Realna Stomatologia Polityka Prywatności Regulamin
Platnosc kartami
heneart