17 10 2009 Polsko-Niemiecka Konferencja Realna Stomatologia (150pn1,150pn2)


Uwaga! Wydarzenie archiwalne!

17 10 2009 Polsko-Niemiecka Konferencja Realna Stomatologia (150pn1,150pn2)

17 10 2009 Polsko-Niemiecka Konferencja Realna Stomatologia (150pn1,150pn2)

17 PAŹDZIERNIKA 2009, SOBOTA (10 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH)

Organizatorzy:
ZAKŁAD STOMATOLOGII ZACHOWAWCZEJ PRZEDKLINICZNEJ I ENDODONCJI PRZEDKLINICZNEJ PAM,
ANDERSZ – REALNA STOMATOLOGIA

Konferencję tworzą dwie pięciogodzinne sesje stanowiące dwa odrębne kursy medyczne. Za każdy z nich przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

Główne tematy: leczenie ortodontyczne i chirurgiczne przed protetyczną odbudową zębów • diagnoza w periodontologii a leczenie • wkłady koronowe w odbudowie zniszczonych zębów • zastosowania wkładów koronowo – korzeniowych z włókna szklanego • stomatologia minimalnie inwazyjna • miniimplanty jako metoda stabilizacji protez ruchomych • odpowiedzialność lekarza dentysty za niepowodzenia w leczeniu • roszczenia pacjentów wobec lekarza z punktu widzenia prawa.

Główni wykładowcy: prof. Tomas Gedrange (Greifswald) • prof. Elżbieta Weyna • dr Marlena Trąbska-Świstelnicka (Szczecin) • dr Małgorzata Tomasik (Szczecin) • dr Horst Landenberger (Bad Soden) • dr Rafał Zawojski (Szczecin) • adwokat Jakub Ciszek (Szczecin)
konferencja_17102009
Sesja I – kurs medyczny 5 pkt. edukacyjnych (9 00-14 00; początek wykładów godz. 10.00)
Periodontologia, stomatologia małoinwazyjna, zastosowanie miniimplantów do stabilizacji protez ruchomych, elementy ortodoncji – w ogólnej praktyce lekarza dentysty (KOD 150PN1)

dr n. med. Marlena Trąbska-Świstelnicka, Zakład Periodontologii KSZiP PAM w Szczecinie
Stany patologiczne w przyzębiu – praktyczne wskazówki diagnostyczne. Nauczmy się patrzeć tak, żeby widzieć

lek. dent. Horst Landenberger, Prywatna Klinika Stomatologiczna w Bad Soden, Niemcy
Stomatologia małoinwazyjna.

lek.stom. Rafał Zawojski, Praktyka Prywatna, Szczecin
Miniimplanty jako metoda stabilizacji protez ruchomych – metoda dla lekarzy ogólnie praktykujących.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange, Katedra Ortodoncji i Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu w Greifswaldzie, Niemcy
Elementy ortodoncji w ogólnej praktyce lekarza dentysty.

Sesja II – kurs medyczny – 5 pkt. edukacyjnych (14 00-19 00, początek wykładów godz. 14.00)
Zastosowania wkładów koronowo korzeniowych oraz wkładów koronowych. Aspekty prawne związane z niepowodzeniami w leczeniu.
(KOD 150PN2)

lek.dent. Horst Landenberger, Prywatna Klinika Stomatologiczna w Bad Soden, Niemcy
Zastosowania wkładów koronowo – korzeniowych z włókna szklanego

dr n. med. Małgorzata Tomasik, Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Weyna, Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej PAM w Szczecinie
Wkłady koronowe – funkcjonalna i estetyczna metoda odbudowy zębów bocznych

adwokat Jakub Ciszek J. i M. Ciszek, G. Neumann – adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska, Szczecin
Odpowiedzialność lekarza dentysty za niepowodzenia w leczeniu. Roszczenia pacjentów wobec lekarza z punktu widzenia prawa
{tab=Program}
Sesja I – kurs medyczny 5 pkt. edukacyjnych (9 00-14 00; początek wykładów godz. 10.00)
Periodontologia, stomatologia małoinwazyjna, zastosowanie miniimplantów do stabilizacji protez ruchomych, elementy ortodoncji – w ogólnej praktyce lekarza dentysty
(KOD 150PN1)

dr n. med. Marlena Trąbska-Świstelnicka, Zakład Periodontologii KSZiP PAM w Szczecinie
Stany patologiczne w przyzębiu – praktyczne wskazówki diagnostyczne. Nauczmy się patrzeć tak, żeby widzieć
Celem prezentacji jest zwrócenie uwagi słuchaczy na bezwzględną potrzebę oceny stanu przyzębia w codziennej praktyce stomatologicznej. Na podstawie wybranych własnych przypadków przedstawione zostaną proste sposoby diagnozowania patologii w przyzębiu. Podczas wykładu udzielone zostaną odpowiedzi na pytania: Kiedy mamy do czynienia ze zdrowym przyzębiem, a kiedy już z patologią? Kiedy recesja jest objawem choroby przyzębia? Jakie objawy uznawane za patognomiczne dla chorób przyzębia nie świadczą o jego stanie zapalnym? Jak interpretować ruchomość zębów, zmianę barwy i objętości dziąsła oraz krwawienie. Ponadto podczas wykładu omówiony zostanie problem chirurgicznego (parodontologicznego) wydłużenia krótkiej korony klinicznej przed jej protetyczną odbudową.

lek. dent. Horst Landenberger, Prywatna Klinika Stomatologiczna w Bad Soden, Niemcy
Stomatologia małoinwazyjna.
Podczas wykładu omówiona zostanie metoda minimalnie inwazyjnego opracowania ubytków za pomocą piaskarki. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na wykonanie poszczególnych etapów preparacji, których prawidłowa realizacja gwarantuje uzyskanie maksymalnego efektu (np. dużej siły wiązania systemów adhezyjnych). Podczas wykładu przedstawione zostaną ponadto urządzenia pozwalające przyspieszyć pracę w gabinecie i uczynić ją bardziej komfortową (np. utrzymywacz dla wałków, systemy formówek pozwalających na dokładną odbudowę utraconych tkanek).

lek.stom. Rafał Zawojski, Praktyka Prywatna, Szczecin
Miniimplanty jako metoda stabilizacji protez ruchomych – metoda dla lekarzy ogólnie praktykujących.
System minimplantów oparty na wszczepianiu przezśluzówkowych tytanowych implantów o małej średnicy znajduje zastosowanie w przypadku problemów ze stabilizacją dolnych protez ruchomych. Umożliwia minimalnie inwazyjną, przystosowaną do natychmiastowego obciążenia rekonstrukcję uzębienia o charakterze ostatecznym. Cały zabieg przeprowadza się w gabinecie stomatologicznym bez konieczności udziału laboratorium dentystycznego. Etap chirurgiczny jest zabiegiem prostym, nie wymagającym specjalistycznego wyposażenia, a w etapie protetycznym można wykorzystać protezę wcześniej użytkowaną przez pacjenta.

prof. dr hab. n. med. Tomasz Gedrange Katedra Ortodoncji i Stomatologii Wieku Rozwojowego Uniwersytetu w Greifswaldzie, Niemcy
Elementy ortodoncji w ogólnej praktyce lekarza dentysty.
Sukces leczenia stomatologicznego wymaga często ściślej współpracy lekarzy wielu specjalności. W wielu przypadkach wstępne leczenie ortodontyczne jest niezbędne do późniejszego leczenia periodontologicznego, czy też protetycznego. Każdy lekarz dentysta w swojej praktyce powinien wykorzystywać uzyskaną wiedzę z zakresu ortodoncji. Problemy takie jak np. mezjalizacja zębów wskutek przedwczesnej utraty zębów mlecznych można rozwiązać podejmując odpowiednie leczenie w praktyce stomatologicznej. Aby założyć utrzymywacz przestrzeni miedzyzębowych czy odpowiednio oszlifować zęby mleczne nie jest konieczna wizyta u ortodonty. Takie czynności jak: separacja zębów przed założeniem pierścieni, ligaturowanie i odligaturowywanie zamków ortodontycznych, usuwanie luźnych zamków, skracanie luków ortodontycznych, usuwanie pozostałości kleju po demontażu aparatu stałego, dopasowanie aparatu ruchomego w jamie ustnej pacjenta, nie powinny stwarzać żadnych trudności lekarzowi dentyście. Podczas wykładu omówione zostanie ponadto postępowanie ortodontyczne w przypadku zębów z krótką koroną kwalifikowanych do protetycznej odbudowy.

Sesja II – kurs medyczny – 5 pkt. edukacyjnych (14 00-19 00, początek wykładów godz. 14.00)
Zastosowania wkładów koronowo korzeniowych oraz wkładów koronowych. Aspekty prawne związane z niepowodzeniami w leczeniu.
(KOD 150PN1)

lek.dent. Horst Landenberger, Prywatna Klinika Stomatologiczna w Bad Soden, Niemcy
Zastosowania wkładów koronowo – korzeniowych z włókna szklanego
Wykład dotyczy zastosowania wkładów koronowo-korzeniowych kompozytowych wzmacnianych włóknem szklanym. Wykładowca omówi krok po kroku odbudowę korony zęba z zacementowaniem w kanale wkładu z włókna szklanego. Zapozna uczestników z najczęściej popełnianym błędami występującymi w trakcie preparacji łoża pod wkład, cementowania wkładu (wybór odpowiedniego cementu dosadzenia wkładu i odpowiedniego systemu łączącego) i odbudowy filara protetycznego lub korony.

dr n. med. Małgorzata Tomasik, Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Weyna Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej PAM w Szczecinie.
Wkłady koronowe – funkcjonalna i estetyczna metoda odbudowy zębów bocznych
Podczas wykładu zostanie omówione zastosowanie wkładów koronowych typu inlay, onlay do odbudowy zębów bocznych. Kliniczne wskazania i przeciwwskazania do wykonywania wkładów ceramicznych będą przedstawione z uwzględnieniem wybranych zagadnień z zakresu okluzji. Krok po kroku omówione zostaną etapy wykonania takich uzupełnień – opracowanie tkanek zęba, pobranie wycisku, czasowe zamknięcie ubytku oraz adhezyjne zacementowanie wkładu. Zostaną także zaprezentowane metody laboratoryjnego wykonania wkładów ceramicznych. Uczestnicy zostaną zapoznani z najczęstszymi trudnościami i powikłaniami, jakie mogą pojawić się przy wykonywaniu tego typu uzupełnień. Wykład wzbogaci prezentacja własnych przypadków.

adwokat Jakub Ciszek J. i M. Ciszek, G. Neumann – adwokaci i radcowie prawni spółka partnerska, Szczecin
Odpowiedzialność lekarza dentysty za niepowodzenia w leczeniu. Roszczenia pacjentów wobec lekarza z punktu widzenia prawa
Klasyfikacja błędu medycznego.

Za najbardziej ogólną definicję błędu lekarskiego należy przyjąć postępowanie wbrew podstawowym, powszechnie uznanym zasadom współczesnej (aktualnej) wiedzy lekarskiej. Postępowanie to obejmuje zarówno działanie jak i zaniechanie. Lekarz może ponieść odpowiedzialność karną, gdy leczy nie tak jak powinien; gdy nie leczy, choć powinien oraz gdy leczy, choć nie powinien. Osobną kwestią jest kiedy lekarz nie powinien podejmować się leczenia. Odpowiedzialność cywilna lekarza. Roszczenia poszkodowanego pacjenta wobec lekarza.

MIEJSCE KONFERENCJI I WYSTAWY – ul. Rybacka 1, Szczecin – Budynek Rektoratu PAM
Prosimy o przybycie około godzinę przed rozpoczęciem wykładów ze względu na rejestrację uczestników i konieczność odbioru identyfikatora.
Sesja I – kurs medyczny 5 pkt. edukacyjnych (9 00-14 00; początek wykładów godz. 10.00)
Periodontologia, stomatologia małoinwazyjna, zastosowanie miniimplantów do stabilizacji protez ruchomych, elementy ortodoncji – w ogólnej praktyce lekarza dentysty

Sesja II – kurs medyczny – 5 pkt. edukacyjnych (14 00-19 00, początek wykładów godz. 14.00)
Zastosowania wkładów koronowo korzeniowych oraz wkładów koronowych. Aspekty prawne związane z niepowodzeniami w leczeniu.

299 zł – cena za dwie sesje – płatność do 5 października (kod 150PN1,150PN2)
UWAGA! Ze względu na opóźnione dotarczanie zaproszeń przez Pocztę Polską, przedłużamy przyjmowanie tańszej opłaty rejestracyjnej do 13 10 09 (wtorek).
349 zł- cena za dwie sesje – płatność od 1 października (kod 150PN1,150PN2)
199 zł – cena za sesję przedpołudniową (kod 150PN1)
189 zł- cena za sesję popołudniową (kod 150PN2)
179 zł – cena za dwie sesje dla studentów i stażystów (podać nr legitymacji)
Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność wpłynięcia pieniędzy na konto!
Opłata rejestracyjna obejmuje wykłady, prezentacje i posiłki. Przewidziane są dwie przerwy kawowe i obiad. Przy uczestnictwie w tylko jednej sesji obiad jest też uwzględniony. Wstęp na wystawę jest bezpłatny.
Prosimy o przybycie około godzinę przed rozpoczęciem wykładów ze względu na rejestrację uczestników i konieczność odbioru identyfikatora.

WYSTAWA MATERIAŁÓW I SPRZĘTU STOMATOLOGICZNEGO
Czynna w godzinach 9.00 – 19.00
WSTĘP WOLNY

ANDERSZ Paweł Andersz
71-742 Szczecin, ul. Okólna 49
tel.: 0502 652 932, 0501 652 932;
e-mail:
biuro@andersz.com
www.andersz.com www.realna.pl

Organizator kursów i konferencji REALNA STOMATOLOGIA

Importer i dystrybutor materiałów i sprzętu stomatologicznego

DANVILLE MATERIALS – m.in.
formówki częściowe
płynne kompozyty
systemy wiążące
cementy
masy wyciskowe,
wkłady z włókien szklanych
wykrywacze próchnicy


ULTRADENT – m.in.
preparaty do wybielania zębów
tamowanie krwawienia
kompozyty
laki
naprawa porcelany
wytrawiacz.


PULPDENT – m. in.
hydrofilny lak do bruzd i szczelin
cementy do wkładów.


3M IMTEC – miniimplanty do stabilizowania protez.

 

Sprzęt:
unity VITALI,

piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków DANVILLE (pokazy działania piaskarki na stoisku), mikropiaskarki Microetcher i komory wyciągowe – DANVILLE,
amerykańskie diodowe lampy polimeryzacyjne SPRING odporne na upadek
izraelskie miniaturowe, dokładne, cyfrowe endometry APEX NRG XFR Firma ATZ Farmont Poland istnieje od 1995 r. Od 2004 r. poszerzyła ofertę o wiertła stomatologiczne i protetyczne diamentowe i z węglika spiekanego. Nasz asortyment obejmuje 1200 rodzajów wierteł stomatologicznych. Produkty oferowane przez firmę ATZ Farmont Poland są najwyższej jakości, sprawdzone już przez tysiące klientów . Cena promocyjna na Targach i Konferencjach Stomatologicznych to 2,99 zł/szt. brutto (cena dotyczy około 75% asortymentu). Mamy sieć dealerów w całej Polsce i nadal ją poszerzamy.
Wiertła są sprzedawane również na rynek innych krajów UE oraz do Jordanii, Libanu i Syrii.
Zapraszamy do naszych dealerów oraz na stoiska wystawowe


ATZ FARMONT POLAND
ul. Dworcowa 31, 09-402 Płock
Tel : 024 268 78 60, 0601 611 646, fax ; 024 268 78 61
e-mail: atzfarmont@interia.pl
atzfarmont@wp.pl


BZ WBK FINANSE  & LEASING SA
Biuro Regionalne w Szczecie  ul.Matejki 22, 70-530 Szczecin 
Doradca Aneta Piotrowska  t.609 726 086
oferujemy :  pożyczkę dla lekarzy; leasing dla lekarzy; wpłata własna od 10% wartości przedmiotu;  czas trwania od 24 do 60 miesięcy,  wykup od 1% 


Dental Labor Rogalski sp.z o.o. Pracownia Protetyczna
ul. Gryfińska 62 a; 70-772 Szczecin
Tel. 091 4 615 387

Istniejemy na polskim rynku od 1999 roku i staliśmy się liderem w dziedzinie praktyki stomatologicznej. Naszymi klientami są pracownie w kilku krajach Europy. Jesteśmy na bieżąco z wszelkiego rodzaju nowościami z dziedziny protetyki, a nasza kadra poprzez stałe szkolenie zapewnia Państwu najwyższy standard umiejętności i wiedzy.
Naszą naczelną dewizą jest KOMPETENCJA, RZETELNOŚĆ i NIEZAWODNOŚĆ. Rozwijając tę ideę oferujemy stabilną i zabezpieczoną przed występowaniem błędów pracę, zachęcającą Państwa do skorzystania z naszych usług.


Euro- Dental S.p z o.o. – Zaopatrzenie Gabinetów i Klinik Stomatologicznych
ul.Gryfińska 62 A; 70-772 Szczecin
Tel. 091 4 615 387

Zaopatrzenie Gabinetów i Klinik Stomatologicznych. Mamy wyłączność na firmy; I.C. Lercher :system kamer stomatologicznych, Okulary z lupą, technika zimnego światła; Servo-Dental: zasuwy , zatrzaski, rygle ; Chamipons Implants: jednoczęściowy system implantologiczny oraz Muller-Omicron Dental: masy, silikony, dezynfekcja.


OLIDENT
Ul. Christo Botewa 1B, 30-798 Kraków
tel.: 012 290 05 02, fax.: 012 290 03 29
www.olident.com: e-mail: info@olident.com

Olident wyłączny przedstawiciel na terenie Polski:
BISCO (Niemcy) – wyciskowe masy poliwinylosiloksanowe, materiały na korony tymczasowe, silikony do rejestracji zwarcia, kompozyty.
KOHLER (Niemcy) – instrumenty chirurgiczne, protetyczne, implantologiczne i ortodontyczne.
OLIDENT (Niemcy) – kompozyty, wiertła i narzędzia obrotowe, lusterka stomatologiczne, paski matrycowe, wkłady koronowo-korzeniowe, masy wyciskowe.
Prowadzimy sprzedaż hurtową i detaliczna na terenie całego kraju.


Oral-B blend-a-med
Procter & Gamble
ul. Zabraniecka 20, 03-872 Warszawa
e-mail:
orlinska.a@pg.com
www.oralb.pl
www.portalPTS.pl
www.instytutblendamed.pl


SPONSOR KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszego salonu w celu zapoznania się z aktualną ofertą marki SAAB oraz odbycia niezobowiązującej jazdy próbnej.
Naszą ofertę tworzą modele samochodów – SAAB 9-3 oraz SAAB 9-5, które występują w wersjach Sedan i Kombi, a w przypadku modelu SAAB 9-3 również w wersji Kabriolet. Jednocześnie jest nam niezmiernie miło ogłosić, że rodzina samochodów marki Saab powiększyła się o nowy model z segmentu crossover 9-3 X.
W celu uzyskania bliższych informacji prosimy o kontakt z działem sprzedaży SAAB.

Verdent Michał Włodarczyk
ul. Obywatelska 137
94-104 Łódź
tel 42-255-55-50
fax 422-091-456

www.verdent.pl
verdent@verdent.pl
Producent wierteł stomatologicznych spełniający najwyższe wymagania produkcyjne, potwierdzone certyfikatem i numerem CE.
W ofercie posiadamy:
-wiertła diamentowe, wiertła z węglika spiekanego, gumki stomatologiczne, lusterka wewnątrzustne, asortyment do endodoncji, kamienie arkanzas.

SPONSOR – SAAB KOZŁOWSKI

saab

Newsletter Realna
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia
  Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności
Archiwum
Zajrzyj do minionych wydarzeń Realna Stomatologia

archiwum

Multimedia
Materialy multimedialne ze szkoleń Realna Stomatologia

galeria

© 2008-2024 - Realna Stomatologia Polityka Prywatności Regulamin
Platnosc kartami
heneart