13-14 11 2015 Kursokonferencja Realna Stomatologia – Szczecin (240KK)


Uwaga! Wydarzenie archiwalne!

13-14 11 2015 Kursokonferencja Realna Stomatologia – Szczecin (240KK)

Kurs Medyczny, Konferencja Naukowa, Wystawa Materiałów i Sprzętu
estetyka – projektowanie uśmiechu – wizerunek i reputacja – licówki z kompozytu – aspekty prawne wybielania – protetyka a przyzębie

Data
13-14 listopada 2015 r. (piątek, sobota)
Miejsce
Szczecin, Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1
Opłata rejestracyjna
537 zł
Kierownik naukowy
prof. dr hab. Mariusz Lipski

Wykładowcy: dr n. med. Bartosz Cerkaski  (Poznań), lek. stom. Aleksander Maj (Dąbrowa Górnicza), dr n. med. Marlena Trąbska-Świstelnicka (Szczecin), lek. stom. Krzysztof Caruk (Szczecin), mgr inż. Wojciech Krówczyński (Kraków), lek. stom. Łukasz Zadrożny (Warszawa),  dr n. farm.  Ewa Sawicka (Wrocław)

Główny Partner: KIA NOWICKI  Partnerzy: Dental Tree, Diners Club International

Kursokonferencja Realna Stomatologia – Kurs Medyczny i Konferencja Naukowa, Wystawa Materiałów i Sprzętu

Zagadnienia: estetyka – projektowanie uśmiechu – wizerunek i reputacja – licówki z kompozytu – aspekty prawne wybielania – protetyka a przyzębie

Główne wykłady odbywają się w ramach Kursu Realna Stomatologia w piątek w godz. 16.00–20.00 oraz w sobotę w godz. 10.00–18.00  

Planowane punkty edukacyjne

Wstęp na Wystawę Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego – bezpłatny. Wystawa w piątek 15.00-19.00, sobota 9.30-18.00
Zapraszamy na wystawę również lekarzy, studentów i personel średni nieuczestniczący w wykładach.

Konferencja Naukowa Realna Stomatologia „Postępy w Stomatologii – Zdrowie Publiczne” (sesja plakatowa) – odbywa się w sobotę – wstęp bezpłatny, 2 pkt. edukacyjne.

Organizatorzy: Zakł. Stom. Zach. Przedkl. i Endodoncji Przedkl. PUM w Szczecinie oraz Andersz-Realna Stomatologia

Główny Partner: KIA NOWICKI  Partnerzy: Dental Tree, Diners Club International

Skrócony program: 
piątek 13 listopada 2015 r. –  wykłady w godz.  16.00 – 20.00
– Projektant uśmiechu – nowa specjalność wspomagająca konwencjonalną stomatologię estetyczną – dr Bartosz Cerkaski  (EndoEstetica, Poznań)
Rozwiązania protetyczne na bazie implantów w leczeniu bezzębnej szczęki i żuchwy – lek. stom. Krzysztof Caruk (Sanadent, Szczecin) 
Wizerunek i reputacja. Trzy oblicza praktyki stomatologicznej – mgr inż. Wojciech Krówczyński (Grawena.edu,  Kraków)

sobota 14 listopada 2015 r. – wykłady w godz. 10.00 -18.00
– Co nowego w zakresie wybielania zębów? Przegląd metod wybielania, wybielanie jako zabieg kosmetyczny i medyczny,  obowiązujące przepisy prawne 
– lek. stom. Łukasz Zadrożny (Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej, WUM, Warszawa)
Zastosowanie  koenzymu Q10  we współczesnej medycynie – dr Ewa Sawicka (Katedra i Zakład Toksykologii, UM we Wrocławiu)
Licówki z kompozytów laboratoryjnych jako alternatywa dla uzupełnień z porcelany – lek. stom. Aleksander Maj  (Centrum Medyczne Reden MAYO-DENT, Dąbrowa Górnicza),  inż. tech. dent. Marcin Jasiński  (Cer  Dent, Radom)
Leczenie protetyczne a przyzębie – jak naprawiać, żeby nie psuć – dr Marlena Trąbska-Świstelnicka (Praktyka Stomatologiczna, Szczecin)

Opłata rejestracyjna obejmuje wykłady, przerwy kawowe w piątek i sobotę oraz przerwę obiadową w sobotę. Opłata pełna 537 zł. 

Program i streszczenia

Piątek,  13 listopada 2015 r.
rejestracja uczesników i wystawa od 15.00
wykłady w godz. 16.00-20.00

16.00-16.05 Rozpoczęcie, wprowadzenie do tematyki wykładów

16.05-17.35 Projektant uśmiechu – nowa specjalność wspomagająca konwencjonalną stomatologię estetyczną 
dr Bartosz Cerkaski  (EndoEstetica, Poznań)
Celem koncepcji prezentowanej podczas wykładu jest umożliwienie lekarzom praktykom wprowadzenia prostego, bardzo realnego i osiągalnego procesu projektowania uśmiechu. Uczestnicy dowiedzą się m. in. jak wejść w interakcję z pacjentem, by podnosić wartościowość proponowanych planów leczenia i zwiększać ich akceptację, jak wykorzystać technikę mock-up’u, która pozwala stworzyć szybkie, proste i piękne makiety nowego uśmiechu bez konieczności poprawek wewnątrzustnych oraz  jak uzyskać w pełni przewidywalne rezultaty estetyczne.

17.35-18.45 Dyskusja

17.45-18.15 Przerwa kawowa / Wystawa Materiałów i Sprzętu

18.15-18.40 Rozwiązania protetyczne na bazie implantów w leczeniu bezzębnej szczęki i żuchwy
lek. stom. Krzysztof Caruk (Sanadent, Szczecin)
 Na podstawie własnej dokumentacji fotograficznej podczas wykładu przedstawione zostaną możliwości protetycznego zaopatrzenia bezzębnej szczęki i żuchwy. Uwzględnione zostaną zarówno rozwiązania protetyczne ruchome jak i stałe. Leczenie pacjentów bezzębnych uwzględnia zarówno odtworzenie utraconego uzębienia, ale również niezbędnym warunkiem długoterminowego powodzenia jest uzyskanie stabilnych warunków okluzyjnych, umożliwienie utrzymania właściwej higieny jamy ustnej, jak również spełnienie oczekiwań pacjentów odnośnie pięknego efektu estetycznego. W trakcie wykładu omówiony zostanie również wpływ warunków kostnych i stanu tkanki miękkiej na plan leczenia i metody regeneracji tych tkanek stosowane w leczeniu bezzębnych pacjentów.

18.40-18.50 Dyskusja

18.50-19.35 Wizerunek i reputacja. Trzy oblicza praktyki stomatologicznej
mgr inż. Wojciech Krówczyński (Grawena.edu,  Kraków)
Profesjonalny wizerunek lekarza, asysty oraz otoczenia, w którym jest leczony pacjent, wpływają na całościowy wizerunek praktyki stomatologicznej. 1. Lekarz dentysta w trakcie swojej pracy doświadcza ciągłych interakcji z innymi lekarzami, z personelem i pacjentami wzmacniając swoją postawą i zachowaniem pożądany wizerunek 2. Profesjonalna asystentka to osoba, której klasa świadczy o lekarzu. Jest niezbędnym ogniwem dobrze funkcjonującej praktyki stomatologicznej. 3. Przyjazne, estetyczne otoczenie w którym leczony jest pacjent podkreśla pozytywny wizerunek lekarza i pracującego personelu

19.35-20.00 Dyskusja

Sobota 14 listopada 2015 r. (wykłady 10.00-18.00)

10.00 -11.30 Co nowego w zakresie wybielania zębów? Przegląd metod wybielania, wybielanie jako zabieg kosmetyczny i medyczny,  obowiązujące przepisy prawne
lek. stom. Łukasz Zadrożny (Zakład Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej, WUM, Warszawa)
Literatura  od wielu lat opisuje skuteczność i bezpieczeństwo leczniczych procedur wybielających. W ostatnich latach pojawiły się jednak liczne kontrowersje związanych z aspektami prawno-podatkowymi związanymi z zabiegami wybielania zębów. Wykład omawia najnowsze przepisy prawne związane z wybielaniem zębów oraz  rolę lekarza i pacjenta w trakcie leczenia. Przedstawia podział zabiegów na medyczne i kosmetyczne oraz praktyczny przegląd metod umożliwiających wybielanie zębów.

11.30-11.50 Zastosowanie  koenzymu Q10  we współczesnej medycynie
dr Ewa Sawicka (Katedra i Zakład Toksykologii, UM we Wrocławiu)
Koenzym Q10,  jednym z ważniejszych antyoksydantów lipofilowych, który zapobiega m. in. generacji wolnych rodników tlenowych. W stanach chorobowych upośledzających funkcję tkanek i narządów oraz w procesie starzenia organizmu biosynteza  jest niewystarczająca i wymaga uzupełnienia jego zawartości. W wielu stanach chorobowych (m.in. w niewydolności krążenia, miażdżycy, nadciśnieniu tętniczym; nowotworach) dochodzi do obniżenia stężenia koenzymu Q10 w organizmie człowieka. Postępowanie terapeutyczne polega w takich przypadkach na suplementacji.  Wykazano, że periodontopatie często są powiązane z niedoborem koenzymu Q10, co wskazuje na celowość jego zastosowania również w leczeniu chorób przyzębia.

11.50-12.00 Dyskusja

12.00-12.30 Przerwa kawowa / Wystawa Materiałów i Sprzętu

12.30-13.45 Licówki z kompozytów laboratoryjnych jako alternatywa dla uzupełnień z porcelany cz 1 .
lek. stom. Aleksander Maj  (Centrum Medyczne Reden MAYO-DENT, Dąbrowa Górnicza), inż. tech. dent. Marcin Jasiński (Cer Dent, Radom)
Licówki wykonane z kompozytu laboratoryjnego z powodzeniem mogą zastąpić te  wykonane z porcelany feldszpatowej. Ścieralność, korekta i możliwość całkowitej naprawy powodują, że często materiałem z wyboru staje się właśnie kompozyt. Część pierwsza wykładu poruszy zagadnienia retencji, podbudowy i cementowania, a w części drugiej pokazane zostaną przypadki kliniczne licówek wykonanych z kompozytu laboratoryjnego metodą nie bezpośrednią (indirect).

13.45-14.00 Dyskusja

14.00-15.00 Przewa obiadowa / Wystawa Materiałów i Sprzętu / Konferencja Naukowa – sesja plakatowa

15.00-16.15 Licówki z kompozytów laboratoryjnych jako alternatywa dla uzupełnień z porcelany cz 2 .

16.15 -16.45 Przerwa kawowa / Wystawa Materiałów i Sprzętu

16.45-17.45 Leczenie protetyczne a przyzębie – jak naprawiać, żeby nie psuć
dr Marlena Trąbska-Świstelnicka (Praktyka Stomatologiczna, Szczecin)
Procedury protetyczne są powszechnie przeprowadzane w gabinetach stomatologicznych. Niestety zdarza się, że wokół stałych uzupełnień protetycznych pojawia się stan zapalny lub recesje, przetoki, ruchomość i zmiana położenia zębów objętych takim uzupełnieniem. Podczas prezentacji, na podstawie przypadków klinicznych, zostaną omówione najczęstsze przyczyny niepowodzeń w leczeniu protetycznym w odniesieniu do tkanek przyzębia. zostaną poruszone zagadnienia naruszenia szerokości biologicznej, wybrane aspekty biomechaniki stałych uzupełnień protetycznych, reakcje nadwrażliwości i przygotowanie przedprotetyczne. Omówiony zostanie sposób postępowania w przypadku wystąpienia powikłań i sposób ich zapobiegania. Celem prezentacji jest danie słuchaczom możliwości porównania efektów własnej pracy z przedstawionymi przypadkami i być może odpowiedź na nurtujące ich pytanie – „dlaczego tak się dzieje….?

17.45-18.00 Dyskusja


Nasi wykładowcy:

 

BCerkaskidr n. med. Bartosz Cerkaski wiceprezydent Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, założyciel Akademii DSD w Polsce, posiada status licencjonowanego wykładowcy DSD i członka elitarnego grona najbliższych współpracowników Christiana Coachmana i Livio Yoshinaga. Specjalista stomatologii zachowawczej i endodoncji.  Prowadzi prywatną praktykę EndoEstetica ukierunkowaną na kompleksową rehabilitację estetyczno-funkcjonalną oraz Centrum Edukacyjne DentalSkills.pl. Członek Rad czasopism: Endodoncja.pl, Endodoncja w Praktyce, CAD/CAM. International Magazine of Digital Dentistry, Roots. International Magazine of Endodontology. 

AMajlek. stom.  Aleksander Maj zajmuje się  endodoncją i protetyką, odbyte pełne programy szkoleniowe z dziedzin periodontologii i implantologii pozwoliły wykrystalizować obecne dziedziny fascynacji: protetykę małoinwazyjną (adhezyjną), implantoprotetykę oraz ortodoncję. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym Reden MAYO-DENT w Dąbrowie Górniczej. Prowadzi wykłady, szkolenia i warsztaty z zakresu protetyki. Współzałożyciel forum www.dentopraktyk.pl

MJasinskiinż. tech. dent. Marcin Jasiński – absolwent Studium Techniki Dentystycznej w Ustroniu oraz Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej w Ustroniu, w której uzyskał tytuł inż. techniki dentystycznej. Współautor  publikacji naukowych z zakresu inżynierii materiałowej i estetycznych uzupełnień protetycznych oraz wykładowca na wielu konferencjach. Właściciel pracowni techniki dentystycznej Cer Dent w Radomiu. Specjalizuje się m. in. w wykonywaniu estetycznych uzupełnień protetycznych z ceramiki i materiałów kompozytowych.

MTrabskaSwistelnickadr n. med. Marlena Trąbska-Świstelnicka specjalista periodontolog , pracuje w Zakładzie Periodontologii PUM w Szczecinie. Od kilkunastu lat prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną. Autorka lub współautorka ponad 70 prac naukowych, wystąpień i wykładów  z dziedziny periodontologii. Wykładowca  na wielu na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

lKCarukek. stom. Krzysztof Caruk specjalista  chirurgii stomatologicznej, posiada tytuł ”Spezialist für Implantologie”, który uzyskał po ukończeniu rocznych studiów  i zdaniu  egzaminów teoretycznych i praktycznych. Prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Szczecinie wraz z pracownią protetyczną ukierunkowaną na leczenie implantologiczne pacjentów. Ukończył kilkadziesiąt zagranicznych kursów i szkoleń dotyczących leczenia implantologicznego, m. in. w USA, Anglii, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Grecji, Szwajcarii, Niemczech, Austrii, Szwecji, Izraelu. Członek  amerykańskiego towarzystwa implantologicznego i The Dawson Alumni Association.

WKrowczynskimgr inż. Wojciech Krówczyński wykładowca i konsultant z zakresu przedsiębiorczości i zarządzania. Doradca ds. rozwoju kariery. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Koordynator projektów dotyczących komunikacji marketingowej i zarządzania bezpieczeństwem informacji.

LZadroznylek. stom. Łukasz Zadrożny asystent w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej; kończy rozprawę doktorską. Autor wielu publikacji naukowych, wykładowca  na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Posiada certyfikat Ultradent Product Trainer.

ESawickadr n. farm. Ewa Sawicka adiunkt w Katedrze i Zakładzie Toksykologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Prace doktorską pt.” Badanie  stresu   oksydacyjnego i ochronnej  roli  koenzymu Q10 w narażeniu na wybrane ksenobiotyki” obroniła w 2003 r. Jest autorem 24  publikacji oryginalnych opublikowanych  w czasopismach naukowych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

 

WYSTAWA:

Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego, Rektorat PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin
13 listopada godz 15.00 – 19.00, 14 listopada godz. 9.00-18.00
 
 
Wstęp wolny dla wszystkich chętnych – także nieuczestniczących w Kursokonferencji

Zapraszamy wystawców do wykupowania stoisk.  tel, kontaktowy 501 652 932 – Paweł Andersz, kontakt@realna.pl

PONIŻEJ ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW:

ANDERSZ dental boutique 71-620 Szczecin; ul. Jana Kazimierza 1/u2, tel. 91 42 19 997, 502 652 932, www.andersz.com, biuro@andersz.com
Wyłączny importer amerykańskich firm: DANVILLE, SPRING , LASCHAL, koreańskiej BioMTA oraz izraelskiej MEDIC NRG Organizujemy kursy i konferencje REALNA STOMATOLOGIA w Szczecinie DANVILLE MATERIALS – USA: Piaskarki abrazyjne PrepStart (nowość! piaskarka z płaszczem wodnym), mikropiaskarki abrazyjne Microetcher (kliniczno-techniczne) oraz profilaktyczne, formówki częściowe Contact Matrix, płynne kompozyty ( m. in. unikatowy ACCOLADE SRO o zwiększonej kontrastowości na RTG), systemy wiążące Prelude, wykrywacze próchnicy, wkłady z włókna szklanego i cementy, oferujemy nowy kompozyt Z-Nano wzmocniony wypełniaczem cyrkonowo-krzemianowym. SPRINGHEALTH PRODUCTS – USA: Diodowe lampy polimeryzacyjne, ergonomiczne, mocne, odporne na upadek – przewodowe i bezprzewodowe. LASCHAL DENTAL – USA:  Unikatowe narzędzia z mikrostali. Jesteśmy jedynym importerem: nożyczki, periotomy, nierozkalibrowujące się  igłotrzymacze, najcieńsze na świecie szczypce Steiglitz do złamanych narzędzi oraz uchwyty do pilników), narzędzia do protetyki i inne. BioMTA – KOREA: Materiał bioceramiczny do zastosowań analogicznych do MTA – m.in. RetroMTA, wiążący w 2 minuty i nie wypłukujący się. Oferujemy również materiały firmy ULTRADENT i endometry MEDIC NRG

FHU Bellus Agnieszka Gajewska 95-100 Zgierz ul. Gałczyńskiego 32/48 tel.: 696 482 538 biuro @bellus.pl www.bellus.pl www.facebook.com/bellus.odziez.medyczna
Firma Bellus jest dystrybutorem markowej odzieży Clinic Dress  dla wymagających klientów branży medycznej i SPA.  Nowoczesny design  i  bardzo dobra jakość zapewniają elegancję i komfort w miejscu pracy. Mobilność , to główny atut naszej firmy, docieramy wszędzie gdzie nas Państwo potrzebują. Atrakcyjnej oferta i fachowe doradztwo powodują  budowanie długotrwałych relacji z naszymi klientami.Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

C.Witt i Spółka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Oddział w Toruniu Św. Katarzyny 4/4 87-100 Toruń www.cwittdental.pl
Firma C. Witt i Spółka Sp. z o.o. istnieje na rynku od 1996 roku. Zapewnia lekarzom kompleksowe usługi i towary, od systemu implantoprotetycznego, endodontycznego po diagnostykę. Organizujemy też profesjonalne, certfikowane szkolenia  w kraju i za granicą, a dzięki hurtowniom stomatologicznym wyposażamy gabinety we wszystko co jest niezbędne do pracy. Firma C.Witt i Spółka jest dystrybutorem:  ► szwajcarskiej firmy implantologicznej Thommen Medical produkującej system SPI (Swiss Precision and Inovation)  ► austriackiej firmy diagnostycznej Gamma Dental, produkującej system Cadiax  ► niemieckiej firmy SAM produkującej artykulatory  ► austriackiej firmy Jeder produkującej małoinwazyjny system do podnoszenia dna zatoki szczękowej  ► oraz izraelskiej firmy Redent Nova, która produkuje trójwymiarowe pilniki SAF do maszynowego opracowywania kanałów.  Firma C.Witt i Spółka organizuje:  ► profesjonalne kongresy, szkolenia i sympozja naukowe z dziedziny implantologii, chirurgii szczękowej, diagnostyki stomatologicznej i okluzji w kraju i za granicą  ► od wielu lat współpracujemy z licznymi ośrodkami szkoleniowymi na całym świecie.  ► nasza firma słynie również ze wspaniale zorganizowanych spotkań szkoleniowych z dziedziny implantoprotetyki oraz okluzjii w przepięknej austriackiej, górskiej miejscowości St. Lambrecht (Austria).

Gerard Wójcicki AnGer G&A Przedsiębiorstwo Produkcyjne Szczyglice ul. Dluga 64A; 32-083 Balice

Centrix Dental USA www.centrixdental.com  ppyrlik@centrixdental.com Osoba kontaktowa: Patrycja Pyrlik-Repczuk , +48 531 477 70
Amerykańska firma, lider w dziedzinie fluoryzacji. Producent takich best sellerów jak: FluoroDose (5% fluorek sodu w 4 smakach), Encore (dualny materiał do odbudowy zrębu zęba), Connexio (bond VII generacji, dualny, samowytrawiający), AbsoLute (kompozytowy cement)  Access Edge & Access Flo (retrakcja dziąsła) , BendaMicro (najwyższej klasy aplikatory)  i wiele innych .

DENMAX ul. Morska 123/125  81-222 Gdynia,Ul. Batorego 54 84-230 Rumia, tel. 605 145 595,fax 58 66 37 412; www.denmax.pl, biuro@denmax.pl 
Jesteśmy bezpośrednim importerem stalowych narzędzi stomatologicznych. Specjalizujemy się w sprzedaży detalicznej i hurtowej narzędzi stomatologicznych na terenie kraju i UE. Oferujemy szeroką gamę produktów do zastosowania w stomatologii, chirurgii, implantologii i protetyce oraz ortodoncji. Nasze produkty można również zamawiać za pośrednictwem sklepu internetowego

Dental Tree ul. Zagórska 159  42-600 Tarnowskie Góry (wejście nr 5 box C 28) tel. kom. 733 001 011   infolinia 801 804 904   email: biuro@dentaltree.pl www.dentaltree.pl
Firma Dental Tree powstała z myślą o rosnących potrzebach i wysokich oczekiwaniach naszych Klientów. Specjalizujemy się importem oraz dystrybucją materiałów stomatologicznych. Naszym celem jest kompleksowe zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych oraz rozumienie Państwa potrzeb, po to, by wprowadzać na polski rynek produkty innowacyjne i nowoczesne. Nasza oferta z każdym miesiącem będzie się poszerzała, byśmy w pełni mogli spełnić oczekiwania wszystkich naszych Klientów. Wymagający rynek stomatologiczny motywuje nas do wzmożonej pracy nad jakością relacji biznesowych oraz komfortowym, długotrwałym i owocnym kontaktem z naszymi Klientami

Diners Club Polska Sp. z o.o., ul. Senatorska 12, 00-082 Warszawa www.dinersclub.pl tel. 22 826 07 66 https://www.facebook.com/DinersClubPolska
Diners Club Polska wydaje na terenie Polski karty obciążeniowe z okresem bezodsetkowym sięgającym 59 dni. Karty Diners Club są dedykowane małym i średnim firmom, przedstawicielom wolnych zawodów i aktywnym podróżnikom, ceniącym wygodę i bezpieczeństwo. Oferują bogaty pakiet ubezpieczeniowy, narzędzia ułatwiające rozliczanie zakupów biurowych i podróży służbowych. Są akceptowane w ponad 21 mln punktów handlowo-usługowych i bankomatach w 185 państwach. Karta Diners Club jako jedyna na rynku umożliwia firmom zbieranie mil w programie Miles & More.

DORNWELL ul. Zaściankowa 90/1A; 02-989 Warszawa-Wilanów, tel 22 834 77 25, 502 701 095, www.dornwell.pl, info@dornwell.pl
Firma powstała w Wielkiej Brytanii w 1989 roku, a od 1990 roku działa w Polsce. Oferujemy kompleksowe wyposażenie gabinetów stomatologicznych – materiały i sprzęt stomatologiczny renomowanych producentów. Naszą misją jest wyszukiwanie i wprowadzanie na rynek nowych, unikatowych, zaawansowanych technologicznie, materiałów najwyższej jakości i sprzętu na miarę potrzeb stomatologii XXI wieku. Oferowane przez nas produkty dostępne są w dobrych sklepach stomatologicznych na terenie całej Polski. Organizujemy także wykłady, sympozja, szkolenia oraz kursy praktyczne na terenie całego kraju, prowadzone przez światowej klasy wykładowców krajowych i zagranicznych. Firma Dornwell jest wyłącznym przedstawicielem firmy ULTRADENT PRODUCTS Inc.- OPALESCENCE – materiały stomatologiczne, Asahi Roentgen Japan -tomografy, panoramy cyfrowe, RITTER-unity stomatologiczne, CAMSIGHT – mikroskopy cyfrowe, WERTHER – systemy ssące i kompresory, Q-OPTICS – lupy zabiegowe,  EUROS- autoklawy, MONITEX – lampy polimeryzacyjne, kamery wewnątrzustne, mieszalniki mas alginatowych, ROMIDAN – endometry,  ABRASSIVE – wkłady z włókien szklanych, NEO-DENTAL- materiały stomatologiczne, JW – kompresory. W ofercie również unity stomatologiczne  FONA GRUPY SIRONA ,  radiografia cyfrowa, rentgeny punktowe OWANDY,skanery płytek fosforowych marki Ritter,  Apixia, oraz fotele i stołki firmy TECNODENT kompatybilne z większością unitów na rynku. Serwis unitów: Castellini, Vitali, Fona grupy Sirona,Ritter,DW, Ampco Dental Equipment, Royal Dental.

ERGO Pro Al. Armii Ludowej 26 00-609 Warszawa tel. 22 579 33 00 www.ergopro.pl   

Ergo Pro to międzynarodowa sieć dystrybucyjna Grupy Ergo. Oferta Ergo Pro w Polsce obejmuje programy ubezpieczeniowo – oszczędnościowe, produkty posagowe oraz ubezpieczenie zdrowotne. Produktem flagowym jest Eventus DUO, pierwszy w Polsce program, łączący gwarancję świadczeń emerytalnych z inwestycją w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Ergo Pro jest wyłącznym dystrybutorem tego produktu w Polsce. Naszą misją jest ochrona i bezpieczeństwo finansowe klientów oraz ich rodzin. Fundamentem relacji z klientami są odpowiedzialność i zaufanie.Ubezpieczać to rozumieć.

HAGER POLONIA  ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 10, 52-204 Wrocław; NIP 899-23-90-800 tel. 071 368 71 66, 071 368 71 37,  fax 071 368 10 21; e-mail: biuro@hager.com.pl, www.miradent.pl

Hager Polonia Sp. z o.o. to wyłaczny przedstawiciel japońskiej firmy Kuraray w Polsce – jedyny na świecie antybakteryjny system wiażacy CLEARFIL PROTECT BOND, CLEARFIL SE BOND i cement PANAVIA F. Wyłączny przedstawiciel szwajcarskiej firmy INTENSIV, producent wierteł diamentowych i instrumentów oscylacyjnych.  Wyłaczny przedstawiciel Hager Werken w Polsce: samorozpuszczalny opatrunek chirurgiczny Reso-Pac, piaskarka abrazyjna i protetyczna, okulary ochronne UVEX i pełen asortyment do profesjonalnej higieny jamy ustnej miradent. Współpracujemy z wybranymi praktykami, wspieramy higienizację w gabinecie stomtologicznym i edukujemy pacjentów na specjalnej stronie www.miradent.pl.

Hedat Przedsiębiorstwo Handlowe Sp. Jawna ul. Wrocławska 13 05-071 Sulejówek; tel./fax. 22 783 43 63/22 783 49 43; biuro@hedat.pl , www.hedat.pl
Oferujemy nowe linie produktów do kompleksowej pielęgnacji jamy ustnej: SENSILAB KOENZYM Q10 SENSITIV obejmująca koenzym Q10 w tabl. do ssania, pastę do zębów i żel stomatologiczny Mocne Dziąsła.

Implant Dental New Wave Sp.j.  ul. Górnośląska 4A/19; 00-444 Warszawa; tel: 022 869 71 00-01, fax: 022 869 43 43, e-mail: info@implant.waw.pl, www.dental.waw.pl oraz www.implant.waw.pl
PREMIERA najnowszego modelu QUICKSLEEPER 5 – tania eksploatacja i skuteczność znieczuleń NAJNOWSZY model systemu znieczuleń SLEEPERONE 4 (bezprzewodowy pedał, mniejszy unit itd.),. MEMBRANY I NICI firmy Osteogenics USA, BIOMATERIAŁY: COMPACT BONE B i MUCOMARTIX, REGENERACJA TKANEK MIĘKKICH oraz IMPLANTY : CYLINDRYCZNE SLS, S&T, STOŻKOWE SINUS-LIFT i SOFT – BONE firmy Dentegris Niemcy. Pełna gama produktów do implantologii: MATERIAŁY JEDNORAZOWE I NICI CHIRURGICZNE firmy Omnia, INSTRUMENTARIUM. MEBLE GABINETOWE włoskiej firmy Zilfor. KURSY PRAKTYCZNE – znieczulenia, implantologia, regeneracja kości.

Jenerix Sp. z o.o. Starorudzka 74, 93-424 Łódź, tel. 42 630 00 99 www.jenerix.com.pl  biuro@jenerix.com.pl
Wyłączny przedstawiciel firm Pentron, Pentron Ceramics, Whip Mix, RTD, Dentale Kompetenz Oferujemy: Wkłady z włókna szklanego: FibreKor, FibreKleer 4X; Kompozyty: Artiste, Alert, Flow-It, Fusio, Simile, Ceramident; Odbudowa zrębu: Build-It; Cementowanie: Cement-It, Breeze, Mojo; Tymczasowe: TempSpan; Systemy łączące: Bond-1, Bond-1 SF; Włókna kwarcowe: Quartz Splint; Masy wyciskowe: Correct Plus, TempSpan CM; Materiały i sprzęt do pracowni NOWOŚCI: Artykulatory i łuki twarzowe Denar, materiały do artykulacji.

LASOTRONIX MARCIN POKORA  www.lasotronix.eu – LASERY OD POKOLEŃ ul. Żytnia 1; 05-500 Piaseczno tel.+48 22 736 34 34, 500 100 132 www.lasotronix.eu
Firma LASOTRONIX jest polskim producentem profesjonalnych laserów medycznych oraz stomatologicznych laserów terapeutycznych i zabiegowych, dedykowanych do pracy na tkankach miękkich i twardych.
Oferujemy: Lasery biostymulacyjne SMARTs, lasery higienizacyjne SMARTs PRO, lasery chirurgiczne SMARTm PRO,  COMBO –  5 laserów w 1 obudowie,  automatyczną sondę periodontologiczną PA-ON wraz z oprogramowaniem firmy Orangedental,  profesjonalną kamerę HD firmy Futudent z oprogramowaniem do obróbki zdjęć i filmów zabiegowych,  dedykowaną do dokumentacji procedur protetycznych, implantologicznych oraz zajęć dydaktyczno-szkoleniowych,  certyfikowane kursy teoretyczne, szkolenia instalacyjne oraz zabiegowe.

MEGADENTA 12-160 Wielbark ul. Czarnieckiego 3 tel.: 89 62 18 77 www.megadenta.pl
W ofercie: niemieckie kompozyty światło-utwardzalne: Megafill MH, Megafill Ceram, C Fill MH, N Fill nano concept oraz gama kompozytów płynnych.  Kalki i folie okluzyjne firmy Bausch. Pomiędzy innymi Kalki do metody dwufazowej w okluzji statycznej, kalka do śluzówki oraz kalka w płynie. Elektroniczny łuk twarzowy oraz elektromiografia firmy Zebris pozwalające na pomiar i analizę pracy stawów skroniowo-żuchwowych. W ramach analizy funkcjonalnej przeprowadzonej za jego pomocą możliwe jest określenie zakresu ruchów żuchwy i ewentualnych ich ograniczeń, reguł pracy stawów skroniowo-żuchwowych, zaburzeń koordynacji jak również położenia neuromięśniowego głów żuchwy. Wartości te udostępnia w formie raportu lub pliku do eksportu dla systemów CAD/CAM

MIP PHARMA POLSKA

OPTIDENT M. Foubert, D. Stój Sp. j. 53-032 Wrocław  ul. Jeździecka 12  tel. (+48-71) 781-84-62  tel. kom. (+48-501) 242-101 www.optident.pl  www.adec.com.pl 
www.carestreamdental.pl

Philips Polska Sp.z o.o. Aleje Jerozolimskie 195B 02-222 Warszawa Tel 22 571 00 00
Philips to firma działająca na rynku ochrony zdrowia i produktów konsumenckich. Firma dąży do poprawy jakości życia poprzez innowacje technologiczne z zakresu ochrony zdrowia, produktów konsumenckich i oświetlenia. Spółka zajmuje wiodącą pozycję na rynku sprzętu medycznego i w wielu kategoriach konsumenckich. Philips jest m.in. właścicielem marek Sonicare i Zoom. Opatentowana technologia  soniczna szczoteczek Philips Sonicare pozwala na innowacyjny  sposób czyszczenia zębów. Philips Sonicare kieruje płyn między zęby, delikatnie i skutecznie dociera głęboko między zęby i wzdłuż linii dziąseł. Skuteczność technologii sonicznej Philips Sonicare została potwierdzona w licznych testach klinicznych. Zoom Whitening to system wybielania najnowszej generacji, dzięki któremu zęby odzyskują biel.

Profimed  www.tepe-original.pl, www.profimed.com Ul. Na Uboczu 28B lok. UB7, 02-791 Warszawa  Tel. 797 750 425 biuro@profimed.com
Doceniając potrzebę profesjonalnej opieki w zakresie higieny stomatologicznej, Profimed oferuje pełną gamę nowoczesnych i specjalistycznych kosmetyków stomatologicznych dla dzieci i dorosłych, dostosowanych do specyficznych wymagań użytkownika.  Szczoteczki do zębów renomowanych marek, w tym elektryczne oraz cała gama specjalistycznych produktów do opieki stomatologicznej.  Wszystko uzupełnia profesjonalne doradztwo i prezentacje ekspertów.

STOMED M. Kobierska, W. Kobierski Sp. J. ul. Ratuszowa 17/19 lok.42; 03-451 Warszawa tel. 22-818-65-35, 22-818-65-35; stomed.com.pl; stomed@stomed.com.pl

WYDAWNICTWO CZELEJ Sp. z o.o. Skrajna 12-14, 20-802 Lublin;  81 446 98 12; www.czelej.com.plwww.magazyn-stomatologiczny.pl wydawnictwo@czelej.com.pl

Newsletter Realna
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia
  Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności
Archiwum
Zajrzyj do minionych wydarzeń Realna Stomatologia

archiwum

Multimedia
Materialy multimedialne ze szkoleń Realna Stomatologia

galeria

© 2008-2024 - Realna Stomatologia Polityka Prywatności Regulamin
Platnosc kartami
heneart