12-13 3 2010 III Międzynarodowa Konferencja Endodontyczna – REALNA STOMATOLOGIA – Szczecin (152EN)


Uwaga! Wydarzenie archiwalne!

12-13 3 2010 III Międzynarodowa Konferencja Endodontyczna – REALNA STOMATOLOGIA – Szczecin (152EN)

REALNA STOMATOLOGIA
III Międzynarodowa Konferencja Endodontyczna
Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego

Szczecin, 12-13 marca 2010 r. (piątek i sobota)
wykłady: piątek godz. 17.00-19.30, sobota godz. 10.00-19.00

15 punktów edukacyjnych (planowane)

Budynek Rektoratu PAM, ul. Rybacka 1, Szczecin

Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PAM w Szczecinie
Zakład Stomatologii Zachowawczej PAM w Szczecinie,
Andersz-Realna Stomatologia

Sesja I, piątek, 14.30-19.30 (wykłady od godz. 17.00)
prof. Danuta Piątowska (Łódź)
Diagnostyka i leczenie zmian endodontyczno-periodontologicznych. Trudności w różnicowaniu, rokowanie w leczeniu.

dr hab. prof. nadzw. Mariusz Lipski, lek. stom. Michał Dębicki (Szczecin)
Powtórne leczenie endodontyczne. Część I Ogólne zasady leczenia ze szczególnym zwróceniem uwagi na wytyczne dotyczące dezynfekcji kanałów.

Sesja II, sobota, 9.00-14.00 (wykłady od godz. 10.00)
dr hab. prof. nadzw. Mariusz Lipski, lek. stom. Michał Dębicki (Szczecin)
Powtórne leczenie endodontyczne. Cześć II. Przeszkody w kanale utrudniające ponowne wkroczenie do jamy zęba. Trudne powtórne leczenie, tj. np. leczenie zęba z zacementowanym w kanale wkładem koronowo-korzeniowym, z tkwiącym w jego świetle instrumentem, czy też zęba po resekcji wierzchołka korzenia (przypadki własne).

prof. Tomasz Gedrange (Greifswald)
Mozliwosci ortodontycznego przemieszczania zębów leczonych endodontycznie. Reakcja zębów leczonych endodontycznie i z chorobą przyzębia na leczenie ortodontyczne aparatami stałymi. Przemieszczanie zębów w trakcie leczenia kanałowego. Powikłania.

prof. Honorata Shaw (Poznań)
Nowoczesny marketing gabinetu stomatologicznego. Podstawowe prawa i zasady rządzące marketingiem ze szczególnym omówieniem specyfiki gabinetu stomatologicznego. Zasady haseł marketingowych i ogólne strategie marketingowe adresowane do potencjalnych pacjentów.

Sesja III, sobota, 14.00-19.00 (wykłady od godz. 15.30)
dr n. med. Maciej Żarow (Krakow)
Adhezyjna odbudowa znacznie zniszczonych zębów przednich i bocznych – jak radzić sobie w przypadku złamania i destrukcji poddziąsłowych?
Destrukcja czy też poddziąsłowe złamania zębów wyzwaniem dla lekarzy stomatologów. Periodontologiczne wydłużenie korony oraz ortodontyczna ekstruzja korzeni(przypadki własne).

dr n. med. Stanisław Kulawiak (Szczecin)
Postępowanie w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym. Najczęstsze stany nagłe: omdlenie, zawał mięśnia sercowego, napad duszności, drgawki, ciało obce w drogach oddechowych oraz wstrząs anafilaktyczny. Postępowanie ratownicze w ramach udzielania pierwszej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia.

Warsztaty z ratownictwa w sobotę, bezpłatne dla uczestników konferencji.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ćwiczenia na fantomach dorosłego i dziecka z wykorzystaniem rurki ustno-gardłowej oraz worka ambu.
Jeden fantom / jeden ratownik / dwóch uczestników.
Sobota, godz. 9.00-10.00; 14.15-15.15;
grupy 2-osobowe(ćwiczenia po 15 minut).
Ograniczona liczba miejsc! Obowiązuje rejestracja.

Konferencję tworzą trzy pięciogodzinne sesje, stanowiące trzy odrębne kursy medyczne.
Za każdy z nich przysługuje 5 punktów edukacyjnych.

Sesja I, piątek, 14.30-19.30 (wykłady od godz. 17.00) (kod 152EN1)
Sesja II, sobota, 9.00-14.00 (wykłady od godz. 10.00) (kod 152EN2)
Sesja III, sobota, 14.00-19.00 (wykłady od godz. 15.30) (kod 152EN3)

Konferencję tworzą trzy pięciogodzinne sesje, stanowiące trzy odrębne kursy medyczne.
Za każdy z nich przysługuje 5 punktów edukacyjnych, w sumie 15.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność wpłynięcia pieniędzy na konto.

Opłata rejestracyjna obejmuje wykłady, warsztaty, prezentacje i posiłki.
Przewidziane są 3 przerwy kawowe oraz sobotni obiad.

Opłata rejestracyjna za całą konferencję, czyli 3 sesje (kod 152EN):
390 zł (przy wpłacie do 31.01); 490 zł (po 1.02)

Uczestnictwo w wybranych sesjach:
sesja piątkowa: 190 zł (kod 152EN1)
jedna sesja w sobotę: 240 zł (kod 152EN2 lub 152EN3) dwie w sobotę: 380 zł (kod 152EN2,3)
Rejestracja na udział w jednej lub dwóch sesjach konferencji możliwa jest wyłącznie telefonicznie.


Dla studentów i stażystów: 189 zł (kod152EN-S)
UWAGA! Rejestracja studentów i stażystów wyłącznie przez Internet, płatność przelewem na konto z podaniem numeru systemowego, wygenerowanego podczas rejestracji i numeru legitymacji lub książeczki.

Wstęp na Wystawę – bezpłatny.

Konferencję tworzą trzy pięciogodzinne sesje, stanowiące trzy odrębne kursy medyczne.
Za każdy z nich przysługuje 5 punktów edukacyjnych.
Miejsce wykładów i wystawy:
Budynek Rektoratu PAM, ul. Rybacka 1, Szczecin

Godziny wykładów:
Sesja I, piątek, 14.30-19.30 (wykłady od godz. 17.00) (kod 152EN1)
Sesja II, sobota, 9.00-14.00 (wykłady od godz. 10.00) (kod 152EN2)
Sesja III, sobota, 14.00-19.00 (wykłady od godz. 15.30) (kod 152EN3)

Prosimy o przybycie około 1 godziny przed rozpoczęciem wykładów ze względu
na rejestrację uczestników i konieczność odbioru identyfikatora.
Tylko oryginalny, imienny identyfikator upoważnia do uczestnictwa w konferencji

Streszczenia i program Konferencji
Sesja I, piątek, 14.30-19.30 (wykłady od godz. 17.00)
prof. dr hab. Danuta Piątowska – Katedra Stomatologii Zachowawczej, Endodoncji i Periodontologii UM w Łodzi
Diagnostyka i leczenie zmian endodontyczno-periodontologicznych.
Zespół endodontyczno-periodontologiczny (tzw. endo-perio) to choroba o etiologii bakteryjnej obejmująca zarówno miazgę jak i tkanki przyzębia. Dzieje się tak na skutek możliwości komunikacyjnych pomiędzy systemem kanałowym zęba a tkankami przyzębia. Oba te systemy łączą się nie tylko otworem anatomicznym zęba, ale również poprzez kanały komorowo-ozębnowe, kanały boczne, otwarte kanaliki zębinowe lub deltę wierzchołkową. Zespół endodontyczno-periodontologiczny został po raz pierwszy opisany w połowie ubiegłego wieku. Obecnie przyjęty jest podział zmian endo-perio wg Langelanda na typ I (zmiany pierwotnie endodontyczne), typ II (zmiany pierwotnie periodontologiczne) i typ III (zmiany mieszane tzw. prawdziwe endo-perio). Najmniej problemów stwarza leczenie zmian typu I, natomiast leczenie zespołów endo-perio typu II i III wymaga dużej wiedzy specjalistycznej z zakresu endodoncji, periodontologii a nierzadko chirurgii stomatologicznej. Oddzielnym problemem jest różnicowanie zmian endo-perio ze złamaniem pionowym zęba, boczną torbielą periodontologiczną, nowotworami typu osteosarcoma oraz przerzutami nowotworów.
Celem prezentacji jest diagnostyka i różnicowanie zmian typu endo-perio oraz przedstawienie wyników leczenia poszczególnych przypadków zespołu endodontyczno-periodontologicznego.

dr hab. n. med. prof. nadzw. Mariusz Lipski1, lek. stom. Michał Dębicki2 z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PAM w Szczecinie, 2Z Prywatnej Praktyki Stomatologicznej w Szczecinie
Powtórne leczenie endodontyczne. Cześć I. Ogólne zasady leczenia
Powtórne leczenie kanałowe jest to ponowne wkroczenie do jamy zęba. Podczas wykładu omówione zostaną ogólne zasady leczenia z uwzględnieniem wytycznych dotyczących dezynfekcji.

Sesja II, sobota, 9.00-14.00 (wykłady od godz. 10.00)
dr hab. n. med. prof. nadzw. Mariusz Lipski1, lek. stom. Michał Dębicki2 z Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PAM w Szczecinie, 2Z Prywatnej Praktyki Stomatologicznej w Szczecinie
Powtórne leczenie endodontyczne. Cześć II . Przeszkody w kanale utrudniające ponowne wkroczenie do jamy zęba.
Na podstawie własnych przypadków omówione zostanie tzw. trudne powtórne leczenie, tj. między innymi leczenie zęba z zacementowanym w kanale wkładem koronowo-korzeniowym, z tkwiącym w jego świetle instrumentem, czy też zęba po resekcji wierzchołka korzenia.

prof. dr hab. Tomasz Gedrange – Katedra Ortodoncji, Stomatologii Prewencyjnej i Pedodoncji, Uniwersytet w Greifswaldzie
Możliwości ortodontycznego przemieszczania zębów leczonych endodntycznie
Liczba dorosłych pacjentów podejmujących leczenie ortodontyczne w celu poprawienia estetyki uzębienia stale wzrasta. U tych pacjentów zęby w dużej liczbie przypadków wymagają wcześniejszego leczenia zachowawczego i niejednokrotnie zaopatrzenia protetycznego. Wraz z wiekiem obserwuje się u pacjentów wzrost liczby zębów leczonych endodontycznie, a także problemy z przyzębiem brzeżnym. Jednym z ważnych pytań stawianych sobie przez lekarzy ortodontów jest reakcja zębów z wypełnionymi kanałami, czy tez chorym aparatem zawieszeniowym na leczenie ortodontyczne aparatami stałymi. Nie stwierdzono, by ryzyko pojawienia się powikłań po przemieszczaniu zębów leczonych endodontycznie było większe niż w przypadku przemieszczania zębów z żywą miazgą – ryzyko wystąpienia resorpcji korzenia jest porównywalne, a nawet niższe. W przypadku konieczności leczenia kanałowego zębów w trakcie leczenia ortodontycznego, powinno się tymczasowo wypełnić kanał wodorotlenkiem wapnia,a ostatecznie zamknąć po zakończonym przemieszczaniu zęba.

prof. zw. dr hab. Honorata Shaw – Katedra i Zakład Biomateriałów i Stomatologii Doświadczalnej UM w Poznaniu
Nowoczesny marketing gabinetu stomatologicznego.
Obecność systemu rynkowego stała się w stomatologii faktem dokonanym, z czego wynika potrzeba poznania funkcjonujących w ty systemie zasad. W wykładzie zaprezentowane zostaną takie zagadnienia jak: podstawowe prawa i zasady rządzące marketingiem ze szczególnym omówieniem specyfiki tego problemu w gabinecie stomatologicznym. Przedstawione zostaną również zasady tworzenia haseł marketingowych i istotne cechy aktywności w tym zakresie a także ogólne strategie marketingowe adresowane do całej populacji potencjalnych pacjentów.

Sesja III, sobota, 14.00-19.00 (wykłady od godz. 15.30)
dr n. med. Maciej Żarow – Prywatna Praktyka Dentist, Krakow
Adhezyjna odbudowa znacznie zniszczonych zębów przednich i bocznych – jak radzić sobie w przypadku złamania i destrukcji poddziąsłowych?
Destrukcja czy też poddziąsłowe złamania zębów zawsze stanowiły wyzwanie dla lekarzy stomatologów. W takich przypadkach bardzo trudno jest uzyskać suchość pola zabiegowego, co uniemożliwia uzyskanie prawidłowej adhezji do twardych tkanek zęba. Jednak w ostatniej dekadzie pojawiły się możliwości periodontologicznego wydłużenia korony oraz ortodontycznej ekstruzji, co umożliwiło ratowanie bardzo zniszczonych zębów. Prawidłowa znajomość techniki zakładania koferdamu w przypadku małej ilości zrębu naddziąsłowego umożliwiła także osiągnięcie bardziej przewidywalnej adhezji kompozytu do twardych tkanek zęba. Na podstawie wielu przypadków klinicznych wykładowca omówi, jak radzić sobie w przypadku złamań i destrukcji poddziąsłowych.

dr n. med. Stanisław Kulawiak – Samodzielna Pracownia Medycyny Katastrof PAM w Szczecinie
Postępowanie w stanach nagłych w gabinecie stomatologicznym
W wykładzie omówione zostaną najczęstsze stany nagłe, które mogą wystąpić w gabinecie stomatologicznym: omdlenie, zawał mięśnia sercowego, napad duszności, drgawki, ciało obce w drogach oddechowych czy wstrząs anafilaktyczny. Uczestnicy zostaną zapoznani z postępowaniem ratowniczym w ramach udzielania pierwszej pomocy medycznej na miejscu zdarzenia.

WARSZTATY Z RATOWNICTWA: RESUSCYTACJA KRĄŻENIOWO-ODDECHOWA
ćwiczenia na fantomach dziecka i dorosłych z wykorzystaniem rurki ustno-gardłowej i worka ambu.
Sobota 9.00-10.00; 14.15-15.15; grupy 2-osobowe (ćwiczenia po 15 minut)

Wstęp na Wystawę bezpłatny i niezależny od uczestnictwa w Konferencji.

Wystawa czynna:
w piątek 12.03.2009 w godzinach 14.30-19.30
w sobotę 13.03.2009 w godzinach 09.00-19.00

Zapraszamy wystawców do zgłaszania się i rezerwacji stoisk. Dla stałych uczestników zniżki!
Liczba stoisk ograniczona! Dla wystawców przewidziane wyżywienie w ramach opłaty za stoisko.

Newsletter Realna
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia
  Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności
Archiwum
Zajrzyj do minionych wydarzeń Realna Stomatologia

archiwum

Multimedia
Materialy multimedialne ze szkoleń Realna Stomatologia

galeria

© 2008-2024 - Realna Stomatologia Polityka Prywatności Regulamin
Platnosc kartami
heneart