1-2 3 2013 VI Międzynarodowa Konferencja Endodontyczna – Realna Stomatologia (190EN)


Uwaga! Wydarzenie archiwalne!

1-2 3 2013 VI Międzynarodowa Konferencja Endodontyczna – Realna Stomatologia (190EN)

VI Międzynarodowa Konferecja Endodontyczna – REALNA STOMATOLOGIA, Szczecin, 1-2 marca 2012 r.
Konferencja Naukowa, Kurs Medyczny Realna Stomatologia,
Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego oraz Warsztaty
Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1; Szczecin

(190EN)

Zapraszamy do Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie, w piątek  1 marca  2013r. oraz w sobotę 2 marca 2013 r.
VI Międzynarodowa Konferecja Endodontyczna jest podzielona na dwie części:
Głowne wykłady odbywają się w ramach Kursu Realna Stomatologia
w piątek 1 marca w godzinach – 16 00 – 19 30 oraz w sobotę 2 marca w godzinach 10 00 – 18 00.
Przyznane 11 puntków edukacyjnych. W  sobotę w czasie przerw kawowych i obiadowej bezpłatne warsztaty.

VI Międzynarodowa Konferecja Endodontyczna – REALNA STOMATOLOGIA, Szczecin, 1-2 marca 2013 r. 190EN

Zachowawcze leczenie dużej zmiany zapalnej w tkankach okołowierzchołkowych – prezentacja przypadku

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska (Łódź)

Prezentacja dotyczy leczenia endodontycznego zęba 32 z dużą zmianą w tkankach okołowierzchołkowych. Zmiana powstała w wyniku urazu przednich zębów żuchwy, który miał miejsce dwa lata wcześniej. Podczas wieloetapowego leczenia kanałowego stosowano jako opatrunek wewnątrzkanałowy wodorotlenek wapnia. Całkowita odbudowa kości w prezentowanym przypadku potwierdza możliwość zachowawczego leczenia dużych zmian w tkankach okołowierzchołkowych.

 

Endodoncja ekstremalna i kompromisowa w oparciu o obrazowanie CBCT. Prezentacja przypadków

lek. dent. Michał Dębicki (Szczecin)

Mikroskop stomatologiczny to krok milowy w stomatologii, lecz dopiero CBCT pozwala lekarzom dentystom, w tym endodontom, dostrzec szczegóły, których do tej pory nie można było w żaden inny sposób zobaczyć. Czy tomografia wolumetryczna powinna być standardem w endodoncji? Czy każde badanie tomograficzne niesie ze sobą maksimum informacji diagnostycznych? Przedstawione przypadki kliniczne zobrazują zarys zastosowania CBCT w praktyce endodontycznej.

 

Leczenie endodontyczne zębów ze złożoną morfologią kanałów. Prezentacja przypadków

dr hab. Damian Lichota (Szczecin)

Wdrożenie leczenia endodontycznego powinno być poprzedzone m. in. wykonaniem badań dodatkowych ze szczególnym uwzględnieniem analizy zdjęć rentgenowskich. Pozwala ona na odpowiednio wczesne stwierdzenie obecności ewentualnych przeszkód, mogących utrudniać przebieg samego leczenia, jak też stanowić wskazówki w trakcie zabiegu. Przedstawiony zostanie przypadek leczenia endodontycznego zęba przedtrzonowego żuchwy o nietypowej morfologii kanałów, którego skuteczne przeprowadzenie było możliwa dzięki analizie zdjęć RVG.

 

Jak w prosty sposób usunąć złamane narzędzie tkwiące w obrębie koronowej części kanału?

Wybór odpowiedniego instrumentu – prezentacja przypadku

prof. Mariusz Lipski (Szczecin)

Podczas wykładu zostanie przedstawiony przypadek usunięcia złamanego narzędzia z kanału korzeniowego za pomocą specjalnych kleszczyków do usuwania ciał obcych. Krok po kroku omówiona zostanie technika wyciągnięcia instrumentu zaklinowanego w kanale, którego koniec koronowy znajduje się blisko ujścia kanału.

 

Czy stosowanie podchlorynu sodu podczas leczenia kanałowego może być niebezpieczne? – prezentacja przypadku

prof. Halina Pawlicka (Łódź)

Płukanie kanałów korzeniowych jest czynnością nieodłącznie związaną z mechanicznym opracowaniem. Ze względu na złożony system jam zębowych, używane do pracy narzędzia nie docierają do wszystkich miejsc opracowywanego kanału. Usunięcie miazgi pozostającej w zachyłkach kanałowych, w kanałach dodatkowych, anastomozach, czy w delcie korzeniowej, uzyskuje się płucząc kanały właściwymi środkami. Należy przy tym stosować odpowiednie techniki i urządzenia do płukania. Podstawowych środków płuczących stosowanych w endodoncji jest podchloryn sodu (NaOCl). Są one odpowiedzialne za silnie utleniające działanie na substancje organiczne takie jak żywa i martwa tkanka, mikroorganizmy itp. Główny cel stosowania podchlorynu sodu podczas leczenia kanałowego polega na rozpuszczaniu części organicznych w jamie zęba. Ponadto przy dodatkowym zastosowaniu ultradźwięków środek ten pozwala na znaczne usunięcie biofilmu z opracowywanego kanału. Należy jednak pamiętać o niebezpieczeństwie działania środka na tkanki okoliczne i przestrzegać zasad jego stosowania. Nie przestrzeganie zasad prowadzi do poważnych powikłań.

 

Odległe wyniki leczenia całkowitego zwichnięcia kła i złamania poprzecznego siekacza bocznego. Opis przypadku

prof. Danuta Piątowska (Łódź)

Prezentacja dotyczy przypadku pacjentki, u której na skutek urazu doszło do wybicia kła oraz złamania poprzecznego korzenia siekacza bocznego szczęki. Okres obserwacji wyników leczenia obejmuje 22 lata. W tym czasie doszło do postępującej resorpcji zastępczej replantowanego korzenia zęba 13 oraz prawie całkowitego zaniku jamy zęba i rozdzielenia się odłamów zęba 12. Mimo niezachowania współczesnych zasad postępowania w przypadku zębów replantowanych i złamanych, zęby te, po 22 latach od urazu spełniają swoje funkcje fizjologiczne i estetyczne

 

Czy leczenie endodontyczne zębów z miazgą żywą poprawia stan tkanek przyzębia w zaawansowanych zapaleniach przyzębia (zespół endo-perio typu II wg Langelanda i Guldenera)? – obserwacje własne

dr Maria Wiernicka-Menkiszak (Szczecin)

W związku z rozwojem diagnostycznych procedur mikrobiologicznych i odkryciem braku jałowości żywej miazgi zębów objętych jednocześnie zaawansowaną chorobą przyzębia, przyjęto przed laty, że leczenie endodontyczne takich zębów zapobiegnie wtórnemu zakażaniu tkanek przyzębia i zwiększy skuteczność leczenia stanów zapalnych przyzębia. Próbowano nawet określić kryteria kwalifikujące dany ząb do przeprowadzenia leczenia endodontycznego. Skutkiem usunięcia potencjalnie zakażonej miazgi zębowej miało być opanowanie stanu zapalnego tkanek przyzębia i zmniejszenie ruchomości zębów. Własne obserwacje kliniczne przeprowadzone w ciągu ostatnich 16 lat pracy nie potwierdzają tego faktu. Nie są one odosobnione. Oznacza to, że przyjęte wcześniej procedury postępowania w zespole endo-perio typu II (wg Guldenera i Langelanda) powinny zostać zweryfikowane.

Nowoczesne techniki płukania kanałów korzeniowych. Czy strzykawka z igłą już nie wystarczy?

prof. dr hab. Mariusz Lipski (Szczecin)

Skuteczne opracowanie kanału korzeniowego jest jedynie możliwe wówczas, gdy towarzyszy mu obfite płukanie. Od wielu lat w tym celu stosowana jest strzykawka z igłą. Jak wynika z wielu badań skuteczność płukania kanału za pomocą strzykawki i igły jest w niektórych przypadkach niezadowalająca. Podczas wykładu omówione zostaną alternatywne metody płukania (również płukania z jednoczesną preparacją kanału) ze szczególnym uwzględnieniem technik z użyciem ultradźwięków.

 

P.A.D. – fotoaktywna dezynfekcja w laserze DiodeLXmini

mgr Marcin Pokora (firma LASOTRONIX – Piaseczno)

Metoda P.A.D.  jest stosowana na świecie od wielu w Polsce lekarze zaczynają dostrzegać wymierne korzyści wynikjące z prawidłowo zrealizowanej dezynfekcji kanału czy przyzębia. Na czym tak naprawdę polega foto aktywna chemio terapia laserem diodowym 635nm?

Czym ta metoda różni się od mechanicznej, chemicznej czy ozonowej redukcji drobnoustrojów?

Jakie znaczenie ma skład i stężenie zastosowanego fotouczulacza? Czy lampa i laser faktycznie pracują tak samo? 

Jak skuteczna jest fotoaktywna dezynfekcja laserem i w jakich przypadkach można ją stosować?

Jak prawidłowo wykonać zabieg z wykorzystaniem lasera dwufalowym DiodeLXmini?

 

Materiały kompozytowe o niskim skurczu polimeryzacyjnym – rewolucja w stomatologii czy miraż?

prof. dr hab. Jerzy Sokołowski (Łódź)

Podstawowym czynnikiem gwarantującym sukces kliniczny rekonstrukcji tkanek zębów materiałami kompozytowymi są niskie naprężenia skurczowe na granicy wypełnienia i twardych tkanek zębów. Okazuje się jednak, że tylko część nowych materiałów prezentowanych jako kompozyty o niskim skurczu polimeryzacyjnym spełnia stawiane im wymagania. W wykładzie szczegółowo omówione zostaną możliwości praktycznego zastosowania poszczególnych materiałów kompozytowych o niskim skurczu polimeryzacyjnym, w odniesieniu do ich właściwości i różnych, proponowanych technik aplikacji i polimeryzacji. Oceniona zostanie przydatność proponowanej techniki Bulk Fill w rekonstrukcji zębów bocznych materiałami kompozytowymi.

 

Stomatologia estetyczna – dla dentystów ogólniepraktykujących, praktyczne aspekty i przezentacja przypadków

lek. dent. Hrvoje Starcevič (Zagrzeb, Chorwacja) (wykład będzie tłumaczony na język polski)

Podczas wykładu na podstawie przypadków z własnej praktyki omówione zostaną rozwiązania problemów estetycznych w zakresie uzębienia. Szczególna uwaga zostanie zwrócone na planowanie leczenia uwzględniające wybór odpowiednich materiałów i technik. Omówione zostaną zasady komunikacji i współpracy zarówno z pacjentem jak i technikiem. Uczestnicy uzyskają m. in. odpowiedź na następujące pytania: na co należy zwrócić uwagę podczas preparacji zębów pod korony i licówki; jakie najczęściej popełniamy błędy podczas adhezyjnego cementowania uzupełnień protetycznych i jak im zapobiec; w jakich przypadkach przydatna może okazać się tomografia komputerowa; czy czas na CAD/CAM?; kiedy może jeszcze zachować ząb w jamie ustnej, a kiedy należy podjąć decyzję o ekstrakcji.

 

Nie chrap, kochanie – rola stomatologa w profilaktyce i leczenie bezdechu nocnego i chrapania

dr Małgorzata Tomasik (Szczecin)

Chrapanie to zjawisko akustyczne związane z częściową niedrożnością dróg oddechowych między nosem i krtanią. Powstaje z powodu wibracji podniebienia podczas gwałtownego powrotu oddychania po bezdechu. Badania wskazują, że w populacji polskiej problem ten dotyczy około 17% mężczyzn i 6% kobiet. Nadmierna senność, poranne bóle głowy, zaburzenia koncentracji, osłabione libido, zaburzenia emocjonalne i powikłania sercowo-naczyniowe to tylko niektóre z powikłań nieleczonego obturacyjnego bezdechu nocnego. W profilaktyce i leczeniu łagodnej postaci bezdechu nocnego mogą być stosowane aparaty wewnątrzustne wysuwające żuchwę i stabilizujące jej położenie. Wizyta pacjenta w gabinecie stomatologicznym może być doskonałą okazją do rozmowy na temat chrapania, bezdechu nocnego i ewentualnych możliwości leczenia. Dobry, spokojny sen, daje organizmowi odpoczynek, dlatego warto o niego zadbać.


BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW

prof. dr hab. n. med. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska (Łódź)
Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista stomatologii zachowawczej II st., współautorka podręczników i wielu publikacji naukowych, ponad 30 lat pracy w dydaktyce przed- i podyplomowej. Prowadzi wykłady podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji.


lek. dent. Michał Dębicki (Szczecin)
Absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, współautor 4 publikacji naukowych, prowadzi specjalistyczną praktykę stomatologiczną STOMATOLOGIA MIKROSKOPOWA w Szczecinie. Prowadzi wykłady podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji.


dr hab. n. med. Damian Lichota (Szczecin)
Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, kierownik Studium Doktoranckiego WLS PUM, specjalista stomatologii Zachowawczej II st., autor ponad 50 publikacji naukowych, 25 lat pracy w dydaktyce przed- i podyplomowej. Prowadził wykłady podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji.

prof. dr hab. Mariusz Lipski (Szczecin)
Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalista stomatologii zachowawczej II st., autor podręczników i ponad 100 publikacji naukowych, 22 lata pracy w dydaktyce przed- i podyplomowej. Prowadził wykłady podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji.


prof. dr hab. Halina Pawlicka (Łódź)
Kierownik Zakładu Endodoncji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, specjalista stomatologii zachowawczej II st., konsultant wojewódzki w zakresie stomatologii zachowawczej z endodoncją w województwie łódzkim, autorka wielu podręczników z zakresu endodoncji i publikacji naukowych, członek rad naukowych wielu czasopism, ponad 35 lat pracy w dydaktyce przed- i podyplomowej. Prowadzi wykłady podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji.

prof. dr hab. Danuta Piątowska (Łódź)
Specjalista stomatologii zachowawczej II st., autorka i współautorka wielu podręczników z kariologii i endodoncji oraz ponad 100 publikacji naukowych, ponad 40 lat pracy w dydaktyce przed- i podyplomowej. Prowadzi wykłady podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji.

mgr Marcin Pokora (Piaseczno)
Specjalista stomatologii laserowej. Absolwent fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Właściciel firmy LASOTRONIX, producenta urządzeń laserowych dla medycyny i stomatologii

prof. dr hab. n. med. Jerzy Sokołowski (Łódź)
Kierownik Zakładu Stomatologii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prodziekan ds. Oddziału Stomatologii, specjalista protetyki stomatologicznej II st., konsultant wojewódzki w zakresie protetyki stomatologicznej w województwie łódzkim, autorka wielu podręczników z zakresu endodoncji i publikacji naukowych, członek rad naukowych czasopism, autor wielu publikacji naukowych, ponad 30 lat pracy w dydaktyce przed- i podyplomowej. Prowadzi wykłady podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji.


lek. dent. Hrvoje Starcevi
č (Zagrzeb, Chorwacja)
Absolwent kierunku stomatologicznego na Uniwersytecie w Zagrzebiu, założyciel i prezydent Chorwackiego Towarzystwa Stomatologii Estetycznej, autor wielu publikacji w krajowych czasopismach stomatologicznych, organizator konferencji stomatologicznych w Korčuli i Zadarze (Chorwacja). Prowadzi specjalistyczną praktykę stomatologiczną w Zagrzebiu. Zainteresowania: stomatologia estetyczna.

dr n. med. Małgorzta Tomasik (Szczecin)
Adiunkt w Zakładzie Stomatologii Ogólnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalista protetyki stomatologicznej II st., autorka ponad 20 publikacji naukowych, 12 lat pracy w dydaktyce przed- i podyplomowej. Prowadzi wykłady podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji.

dr n. med. Maria Wiernicka-Menkiszak (Szczecin)
Wykładowca w Zakładzie Periodontologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalista periodontologii II st., autorka ponad 20 publikacji naukowych, 25 lat pracy w dydaktyce przed- i podyplomowej. Prowadziła wykłady podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji.

W sobotę, 2 marca 2013 r. zaplanowane są ciekawe warsztaty praktyczne.
Warsztaty z ratownictwa są bezpłatne dla uczestników konferencji.
Ilość miejsc ograniczona. Obowiązują zapisy telefoniczne. 502 652 932; 501 652 936; 91 42 19 997
Zastrzegamy prawo do odwołania wybranych tur warsztatów w przypadku braku kompletu uczestników
Ilość miejsc na warsztatach ograniczona, rejestracja według kolejności zgłoszeń.

WARSZTAT PŁATNY: Małoinwazyjne opracowanie kanału korzeniowego z użyciem jednego pilnikowego systemu SAF z jednoczesną irygacją (KOD 194KA)
LISTA UCZESTNIKÓW ZAMKNIĘTA – BRAK MIEJSC
Sobota, 2 marca 2013; godz. 8.00 do 9.50
Budynek Rektoratu PUM – 1 piętro

Planowane 2 punkty edukacyjne, uczestnicy otrzymują certyfikaty
Kurs płatny – opłata rejestracyjna 98 zł

kierownik naukowy: dr n. med. Maciej Koralewski
wykładowca: lek. stom. Adam Zawadka;
Program szkolenia:

  • Podstawy endodoncji i aktualnie stosowane technologie.

• Podstawy działania systemu SAF i dowody w literaturze.
• Wypełnianie kanałów po zastosowaniu systemu SAF.
• Demonstracja i warsztat zużyciem systemu SAF oraz systemu do płukania kanałów Vatea.
• Opracowanie kanałów na bloczku treningowym oraz na usuniętych zębach.
Nacisk zostanie położony na optymalizację procesu oczyszczania kanału korzeniowego oraz jego opracowanie w sposób minimalnie inwazyjny, tak aby uniknąć m.in. mikropęknięć korzenia.
Opłata rejestracyjna: 98 zł; Liczba miejsc ograniczona. Dla uczestników przekąski i napoje.
Rejestracja telefoniczna: ANDERSZ-Realna Stomatologia tel.: 502 652 932 lub 91 42 19 997


WARSZTAT BEZPŁATNY: Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ćwiczenia na fantomach (KOD: 193rat)

Miejsce: Szczecin, budynek w Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1
Warsztat trwa 15 minut.
WARSZTAT BEZPŁATNY dla uczestników Konferencji i Kursu Realna Stomatologia 1-2.03.2013 r.

Warsztat prowadzony przez wykwalifikowany personel – lekarzy i ratowników.
Resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Ćwiczenia na fantomach dorosłego i dziecka z wykorzystaniem rurki ustno-gardłowej oraz worka ambu.
Grupy dwuosobowe. Warsztat w systemie jeden fantom/jeden ratownik/dwóch uczestników.
Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski
Termin: 2.03.2013 r. (sobota)
I tura: 9.00 – 10.00 (co 15 minut);
II tura – w przerwie kawowej .(co 15 minut);
III tura – przerwie obadowej (co 15 minut), Obowiązują zapisy

WARSZTAT BEZPŁATNY: Odbudowa punktów stycznych z użyciem formówek częściowych. (KOD: 192fc)
Miejsce: Szczecin, budynek w Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1
Warsztat trwa 15 minut.
WARSZTAT BEZPŁATNY dla uczestników Konferencji i Kursu Realna Stomatologia 1-2.03.2013 r.
Kierownik naukowy: prof. dr hab. Mariusz Lipski
Współpraca: Danville Materials USA
Dla uczestników kursu dodatkowy rabat 10% na materiały Danville zakupione w firmie ANDERSZ w dniu kursu.
Obowiązują zapisy. Kod wewnętrzny: 192FC

Prowadzenie: lek. dent. Anita Matuszewska

Cz. teoretyczna:
Wskazania do stosowania formówek częściowych.
Zalety formówek częściowych w porównaniu z formówkami konwencjonalnymi.
Technika zakładania formówek i dobór odpowiednich elementów systemu.
Cz. praktyczna:
Ćwiczenia praktyczne zakładania formówek na fantomach uzębienia

Termin: 2.03.2013 r. (sobota) Obowiązują zapisy!
II tura – w przerwie kawowej .(co 15 minut);
II tura – przerwie obadowej (co 15 minut),
III tura – w przerwie kawowej .(co 15 minut);

W ramach Konferencji i Kursu Realna Stomatologia 1-2 marca 2013:
Główne wykłady odbywają się w ramach Kursu Realna Stomatologia
w piątek 1 marca w godzinach – 16 00 – 19 30
oraz w sobotę 2 marca w godzinach 10 00 – 18 00.
W czasie przerw kawowych i obiadowej dodatkowo bezpłatne warsztaty.
Planowane 10 punktów edukacyjnych.

Konferencja Naukowa Realna Stomatologia
w piątek 1 marca w godzinach 13 30 – 15 30 oraz w sobotę 2 marca w godzinach 8 00 – 10 00.
Dla uczestników Kursu – wstęp na Konferencję Naukową – bezpłatny.
Dodatkowe 4 punkty edukacyjne jeżeli wpiszą się na listę, potwierdzając uczestnictwo.

Konferencja Naukowa jest podzielona na dwie sesje:
w piątek, godz. 13.30-15.30 SESJA WERBALNA (miejsce obrad: Aula Rektoratu PUM)
w sobotę, godz. 8.00-10.00 SESJA PLAKATOWA (Rektorat PUM –
plakaty można wywiesić dzień wcześniej).

Tematyka prac: nowe materiały i techniki stosowane w stomatologii, zdrowie publiczne, tematy wolne (prace oryginalne i prezentacje przypadków)

Streszczenia prac proszę przesłać do dnia 20 lutego 2013 r. na email: fantom@pum.edu.pl. Streszczenie nie powinno przekraczać 175 słów (poniżej wzór).
Przewiduje się nagradzanie i wyróżnianie przedstawianych prac.

Pracownicy uczelni medycznych biorący udział w Kursie Realna Stomatologia i sesjach naukowych Konferencji uiszczają zniżkową opłatę rejestracyjną w wysokości 357 zł pod warunkiem rejestracji do 20 lutego 2013.

Osoby biorące udział wyłącznie w sesjach naukowych (werbalnej lub plakatowej) – bezpłatnie.
W ramach opłaty za sesje naukowe: materiały zjazdowe, przerwa kawowa.

Opłatę rejestracyjną należy przesłać na konto współorganizatora Konferencji do 20 lutego 2013 r. ANDERSZ – Realna Stomatologia, ul. Okólna 49; 71-742 Szczecin;
Konto: PKO BP 13 1020 4795 0000 9902 0216 4572 Należy się zarejestrować telefonicznie: 91 42 19 997, 502 652 932 lub internetowo na www.realna.pl z wyraźnym zaznaczeniem gdy będą Państwo uczestniczyć w części naukowej.

PROGRAM KONFERENCJI NAUKOWEJ (dwie sesje)
VI KONFERENCJA ENDODONTYCZNA REALNA STOMATOLOGIA

piątek 1 marca 2013 r.
13.30 – 15.30 -SESJA WERBALNA KONFERENCJI NAUKOWEJ

Paulina Kroczyńska-Ross, Mariusz Lipski
Chłodzenie wodne a zmiany temperatury na powierzchni zewnętrznej korzeni zębów podczas usuwania złamanych narzędzi. Badanie in vitro

Danuta Kaczmarska, Krystyna Lisiecka-Opalko
Wpływ wybranych czynników na obecność elektropotencjałów w jamie ustnej pacjentów. Doniesienie wstępne

pozostałe referaty zgłoszone przez uczestników

sobota 2 marca 2013 r.
8.00 – 10.00 – SESJA PLAKATOWA KONFERENCJI NAUKOWEJ

Katarzyna Kot, Krzysztof Woźniak, Mariusz Lipski
Usuwanie kompozytu z odcementowanych zamków ortodontycznych za pomocą piaskarki. Badania w SEM

Włodzimierz Dura, Mariusz Lipski
Postawy lekarzy dentystów z województwa zachodniopomorskiego wobec osób zarażonych HIV i chorych na AIDS

Ewa Marek, Mariusz Lipski
Ocena przylegania MTA zastosowanego do wstecznego wypełnienia kanałów. Badania w SEM


pozostełe postery zgłoszone przez uczestników

Przykład streszczenia:

Paulina Kroczyńska 1, Mariusz Lipsk i2

1 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego PUM w Szczecinie
2 Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie

Przyrosty temperatury na powierzchni korzeni zębów podczas usuwania złamanych narzędzi za pomocą ultradźwięków. Doniesienie wstępne

Wstęp: Zastosowanie ultradźwięków do usuwania złamanych narzędzi może generować przyrosty temperatury na zewnętrznej powierzchni korzeni zębów, co kolei może doprowadzić do termicznego uszkodzenia tkanek otaczających ząb.
Cele pracy: Ocena zmian temperatury na powierzchni zewnętrznej korzeni zębów podczas usuwania złamanego narzędzia z kanału korzeniowego za pomocą urządzenia ultradźwiękowego.
Materiał i metody: Do badani posłużyło 10 usuniętych siekaczy szczęki. Po złamaniu w kanale instrumentu przystąpiono do jego usunięcia za pomocą urządzenia ultradźwiękowego i odpowiednich końcówek bez chłodzenia. Pomiaru temperatury dokonano za pomocą kamery termowizyjnej.
Wyniki i wnioski: Stwierdzono, że usuwanie złamanego narzędzia z kanału korzeniowego za pomocą ultradźwięków na sucho generuje dość wysokie przyrosty temperatury, które mogą być przyczyną nieodwracalnego uszkodzenia tkanek otaczających ząb.

Newsletter Realna
Zapisz się do newslettera aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia
  Przechodząc dalej, akceptujesz politykę prywatności
Archiwum
Zajrzyj do minionych wydarzeń Realna Stomatologia

archiwum

Multimedia
Materialy multimedialne ze szkoleń Realna Stomatologia

galeria

© 2008-2024 - Realna Stomatologia Polityka Prywatności Regulamin
Platnosc kartami
heneart