13-14 XI 2020 r. Realna Stomatologia w Szczecinie. ul. 26 Kwietnia 10 (Audytorium ZUT) (stary termin 8-9 V 2020 r.)

ui_calendar Data: nowy termin to: 13-14 listopada 2020 r. ( stary: 8-9 maja 2020 r.)

google_map Miejsce: Szczecin, ul. 26 Kwietnia 10 (Audytorium ZUT) jak dojechać?
price Opłata rejestracyjna:897 zarejestruj sie teraz
teacher Kierownik naukowy: prof. Mariusz Lipski


bulb_alt

Główne zagadnienia:


 • Stomatologia zachowawcza
 • Mikrochirurgia stomatologiczna
 • Stomatologia cyfrowa
 • Adhezja
 • Implantologia
 • Lasery w stomatologii
teacher

Główni wykładowcy:


 • prof. Mariusz Lipski
 • dr hab. Agnieszka Droździk
 • dr Łukasz Zadrożny
 • dr Marta Maciak
 • dr Piotr Mendel

Informacje ogólne

Sytuacja w kraju oraz związane z nią restrykcyjne obostrzenia i zakazy powodują, że zmuszeni jesteśmy podjąć decyzję o przełożeniu
majowego terminu Kursokonferencji Realna Stomatologia.

Nowy termin to: 13-14 listopada 2020 r. (sala wykładowa bez zmian).

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i mamy nadzieję, że wszyscy jesienią spotkamy się w Szczecinie.

 

Szanowni Państwo,
8 – 9 maja 2020 r. nowy termin to: 13-14 listopada 2020 r. zapraszamy na kolejną konferencję i kurs Realna Stomatologia w Szczecinie.

Prof. Mariusz Lipski – stomatologia zachowawcza 
Jak zachować żywą miazgę? Postępowanie w próchnicy głębokiej i po odsłonięciu miazgi

Dr hab. Agnieszka Droździk – mikrochirurgia stomatologiczna
Jak bezpiecznie i przewidywalnie wykonać wydłużenie korony klinicznej ze wskazań estetycznych 

Dr Łukasz Zadrożny – stomatologia cyfrowa, mikrochirurgia stomatologiczna, implantologia
Szablon chirurgiczny, od badań naukowych do praktyki klinicznej
Kilka zabiegów czy jeden – jak łączyć techniki zabiegowe celem przyspieszenia terapii u pacjentów z brakami zębowymi

Dr Marta Maciak – lasery diodowe w stomatologii|
Zastosowanie lasera diodowego w codziennej praktyce w stomatologii

Dr Piotr Mendel – adhezja
O rekonstrukcjach adhezyjnych raz jeszcze – systemy wiążące i techniki adhezyjne w bezpośredniej odbudowie zębów. 

Ponieważ zmiana miejsca obrad spotkała się z Państwa przychylnym przyjęciem, to kolejny raz spotkamy się w Audytorium Wydziału Elektrycznego ZUT z przestronną salą wykładową wyposażoną w kilka ekranów i z odpowiednim, najwyższej jakości nagłośnieniem zapewniającym znakomity odbiór prezentowanych wykładów. Tak jak ostatnio do dyspozycji Państwa będzie duży parking na ponad 100 samochodów. 

W pierwszym dniu kursokonferencji (8 maja) bardzo ciekawy wykład dotyczący wydłużania koron klinicznych zębów przedstawi p. dr  hab Agnieszka Droździk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.  W tym samym dniu również usłyszymy ciekawy wykład dotyczący stomatologii cyfrowej, który przedstawi p. dr  Łukasz Zadrożny z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  Profesor Mariusz Lipski podzieli się z Państwem doświadczeniami dotyczącymi leczenia próchnicy głębokiej, będą to najnowsze informacje dotyczące leczenia tej jednostki chorobowej, znacznie różniące się od postępowania, które do tej pory stosowaliśmy.

W drugim dniu usłyszą Państwo interesujący wykład p. dra Łukasza Zadrożnego; tym razem dowiemy się, jak łączyć różne techniki w zakresie chirurgii stomatologicznej, by uzyskać doskonały wynik.
W drugim dniu także ogromna dawka praktycznej wiedzy na temat adhezji, materiałów złożonych i  rekonstrukcji tkanek zarówno w w odcinku przednim jak i  odcinku bocznym. O tym wszystkim opowie nam p. dr Piotr Mendel z Akademii Kompozytu z Krakowa. W tym dniu także wykład dr Marty Maciak o zastosowaniu laserów w praktyce stomatologicznej.

W sobotę (9 maja) nowy termin to: 13-14 listopada 2020 r. odbędzie się również  sesja, podczas której prezentowane będą ciekawe przypadki i ich rozwiązania, czyli prace typu „case show”. 

Początek wykładów: piątek 8 V 2020 r. godz. 16.00; sobota 9 V 2020 r. godz. 10.00
nowy termin to: 13-14 listopada 2020 r.
ANDERSZ – Realna Stomatologia, ul. Jana Kazimierza 1/U2; 71-620 Szczecin; 
Konto: MBank  91 1140 2004 0000 3502 7832 3684 

Program i streszczenia

nowy termin: 13-14 listopada 2020 r. (piątek, sobota) 

8 maja 2020 r. (piątek)  16.00-20.00 

16.00 Powitanie; wprowadzenie

16.15-17.15 Jak bezpiecznie i przewidywalnie wykonać wydłużenie korony klinicznej ze wskazań estetycznych – dr hab. n. med. Agnieszka Droździk (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Rosnące oczekiwania pacjentów dotyczące estetyki różowo-białej sprawiają, że procedury wydłużenia koron klinicznych ze wskazań estetycznych nabierają coraz większego znaczenia w codziennej praktyce lekarza dentysty. Podczas wykładu omówione zostaną czynniki istotne w planowaniu i przeprowadzaniu właściwych procedur chirurgicznych. Szczegółowo przedstawione zostaną diagnostyka przedzabiegowa oraz kwalifikacja pacjentów do zabiegu wydłużenia korony klinicznej. Natomiast prezentowane przypadki posłużą analizie wyboru odpowiedniej w danej sytuacji klinicznej metody leczenia a także prezentacji dostępnych technik chirurgicznych.

17.15-17.30 Dyskusja

17.30-18.00 Przerwa kawowa

18.00-19.00 Jak zachować żywą miazgę? Postępowanie w próchnicy głębokiej i po odsłonięciu miazgi – prof. dr hab. Mariusz Lipski (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Podczas wykładu omówione zostaną zalecane obecnie metody leczenia próchnicy głebokiej i ekstremalnie głębokiej. Szczególna uwaga zostanie zwrócna na techniki stosowane w celu uniknięcia odsłonięcia miazgi oraz metody, które stosuje sie, gdy dojdzie do przypadkowego I próchnicowego osłonięcia tej taknki. Przedstawione  zostaną zalecane obecnie materiały ze szczególnym uwzględnieniem cementów na bazie krzemianów wapnia jak i materiały konwencjonalne stosowane przez wiele lat. W oparciu o piśmiennictwo oraz obserwacje własne omówiona zostanie skuteczność tych materiałów oraz właściwości użytkowe pozwalające na ich stosowanie w ściśle określonych sytuacjach klinicznych

19.00- 20.30 Szablon chirurgiczny, od badań naukowych do praktyki klinicznej – dr n. med. Łukasz  Zadrożny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Temat dla początkujących, ale również dla wytrawnych implantologów, którzy chcą się dowiedzieć jak wyciągnąć z szablonów to, co najlepsze. Prawidłowe pozycjonowanie implantów stomatologicznych, zgodne z protetycznym planem leczenia jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na długoczasowy estetyczny i funkcjonalny sukces terapii implantoprotetycznej. Wirtualne planowanie zabiegów z użyciem wolumetrycznej tomografii komputerowej jest obecnie standardem postępowania. Niestety często można napotkać trudności z przeniesieniem wirtualnego planu leczenia do jamy ustnej pacjenta. W niektórych przypadkach może być to wyjątkowo trudne ze względu na dostęp zabiegowy czy brak czytelnych punktów orientacyjnych. Istnieją różne sposoby i narzędzia, które pomagają w transferze planu z obrazu komputera do jamy ustnej pacjenta. Według literatury, aktualnie zapewniającym najwyższą dokładność jest użycie indywidualnie zaprojektowanego szablonu chirurgicznego, przygotowanego na bazie danych z tomografii komputerowej i skanów optycznych podłoża protetycznego. Wykład przedstawi ewolucję szablonów ich rodzaje i protokół przygotowania szablonu implantologicznego w oparciu o najnowsze możliwości technologiczne i kliniczne. Omówione zostaną badania i dane, które należy zebrać przed zabiegiem oraz wszelkie wady i zalety kliniczne użycia szablonu.

Odpowiemy na pytania:  
Kiedy szablon jest potrzebny? Co i w jakich przypadkach może dać  nam szablon?
Omówione zostaną także potencjalne problemy w trakcie zabiegów z nawigacją.
Przedstawione zostaną narzędzia i elementy używane przy zabiegach z szablonem.
Co jest potrzebne do przygotowania szablonu?
Co nam daje i w czym pomaga szablon?
Użycie szablonów od małych do rozległych przypadków implantologicznych.

20.30 Dyskusja i zakończenie 1. dnia 

 

9 maja 2020 r. (sobota)  10.00-18.30  nowy termin: 13-14 listopada 2020 r. (piątek, sobota) 

10.15- 11. 45 Kilka zabiegów czy jeden – jak łączyć techniki zabiegowe celem przyspieszenia terapii u pacjentów z brakami zębowymi – dr n. med. Łukasz Zadrożny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)|
Wielozadaniowość to cecha, której potrzebujemy w naszym codziennym życiu. Tego samego potrzebujemy w stomatologii i tego samego oczekują pacjenci. Wykład przedstawia przypadki kliniczne wymagające osiągnięcia kilku celów w trakcie leczenia. Opisane zostanie planowanie
i postępowanie kliniczne w złożonych przypadkach, przedstawiając sposób połączenia kilku technik chirurgicznych, różnych materiałów i narzędzi chirurgicznych, by osiągnąć więcej niż jeden cel podczas pojedynczego zabiegu. Co więcej, co czasami jest niezwykle ważne z punktu widzenia pacjenta, podejście wielozadaniowe może skrócić całkowity czas leczenia i dobrze zaplanowane zabiegi mogą być mniej traumatyczne. Omówiony zostanie właściwy dobór różnych narzędzi i różnych technik, które użyte podczas jednego zabiegu mogą pomóc osiągnąć więcej, zapewnić lepsze gojenie i mniej powikłań. Wykład przedstawia kilka tematów, ale nie jako osobne przypadki i podejścia. Pokazuje codzienne postępowanie kliniczne, kiedy to musimy połączyć różne techniki zabiegowe i poradzić sobie z różnymi problemami podczas jednego zabiegu.
Ekstrakcja i implantacja to już za mało, połączmy implantację natychmiastową z sinusliftem zamkniętym lub mnogą ekstrakcję z implatacjami natychmiastowymi  i natychmiastowym obciążeniem, sinusliftem otwartym i augmentacją ubytku kostnego.
Zastanówmy się jak zaprojektować płat i dojście do takich zabiegów, i jak unikać oraz jak ewentualnie postępowanie z powikłaniami śródzabiegowymi, które zmuszają nas do zmiany techniki zabiegowej.

11.45-12.00 – Dyskusja

12.00-12.30 – Przerwa kawowa

12.30-13.00 Prezentacje typu „case show” z komentarzem

13.00-13.45 O rekonstrukcjach adhezyjnych raz jeszcze – systemy wiążące i techniki adhezyjne w bezpośredniej odbudowie zębów. Cześć 1.  – lek. dent. Piotr Mendel (Akademia Kompozytu, Kraków)

13.45-14.00 Dyskusja

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.15 O rekonstrukcjach adhezyjnych raz jeszcze – systemy wiążące i techniki adhezyjne w bezpośredniej odbudowie zębów. Cześć 1.  – lek. dent. Piotr Mendel (Akademia Kompozytu, Kraków)

16.15-16.30 Dyskusja

16.30-16.45  Przerwa kawowa

16.45-18.00 Zastosowanie lasera diodowego w codziennej praktyce w stomatologii  – dr n. med. Marta Maciak (Prywatna Praktyka, Kraków)
Lasery coraz częściej pojawiają się w polskich gabinetach, stając się standardem w praktyce lekarza dentysty. Dzieje się tak dlatego, że są to nowoczesne urządzenia pomocne w wielu procedurach, skracające ich czas i zmniejszające ewentualne dolegliwości bólowe pacjentów. 
W wykładzie zostaną zaprezentowane różne możliwości wykorzystania lasera diodowego w codziennej pracy, np. w zabiegach chirurgicznych na tkankach miękkich, w periodontologii, m.in. do dezynfekcji kieszeni przyzębnych, a także w endodoncji do dezynfekcji kanałów korzeniowych oraz do laserowego wybielania zębów. Ponadto w wykładzie zostanie przedstawiona autorska metoda opracowana przez prowadzącą pozwalająca na wykorzystanie lasera diodowego w zabiegach medycyny estetycznej.

18.00-18.15 Dyskusja i zakończenie kursokonferencji

Zastrzegamy możliwość  zmian w programie

Opłaty i rejestracja

Uwaga nowy termin: 13-14 listopada 2020 r. (piątek, sobota) 

ANDERSZ – Realna Stomatologia, ul. Jana Kazimierza 1/U2; 71-620 Szczecin;
Konto: MBank 91 1140 2004 0000 3502 7832 3684 

Opłata rejestracyjna obejmuje wykłady, przerwy kawowe, obiad w sobotę.

Opłata rejestracyjna pełna 897 zł 
Opłata rejestracyjna  FIRST MINUTE 497 zł do 30 sierpnia  2020 r. 

nowy termin: 13-14 listopada 2020 r. (piątek, sobota) 

Sposób rejestracji:

1) Najwygodniej – rejestracja przez internet i płatność internetowa.
Link do rejestracji internetowej jest powyżej. System płatności obsługiwany przez Dotpay.pl.
Firma Andersz-Realna Stomatologia nie ma dostępu do danych Państwa kart płatniczych i.t.p.
Aby zarejestrować się i zapłacić od razu kartą należy po wpisaniu danych w formularz rejestracyjny wybrać i kliknąć „Zarejestruj uczestnika i zapłać kartą”

2) Poprzez stronę www.realna.pl i wpłatę na konto. W tytule wpłaty należy podać nr systemowy uczestnika, wygenerowany podczas rejestracji. UWAGA! Przy rejestracji przez Internet i po podaniu numeru systemowego w tytule wpłaty nie ma potrzeby dodatkowego potwierdzania wpłaty telefonicznie, ani w inny sposób.

3) Telefonicznie po dokonaniu wpłaty na konto – tel.: 502 652 932 lub stacjonarny 91 42 19 997. Potrzebne dane: imię i nazwisko uczestnika, telefon kontaktowy i ew. dane do faktury. W tytule wpłaty należy podać nazwisko uczestnika oraz kod kursu 320KK.

W przypadku problemów z rejestracją internetową prosimy o rejestrację telefoniczną tel. 502 652 932 lub emailem kontakt@realna.pl

Dla studentów, stażystów i personelu średniego 197 zł (kod 320KK-S) – rejestracja wyłącznie przez Internet i płatność przelewem do 18 marca.

Inne informacje: kontakt@realna.pl, tel:502 652 932, tel.: 91 42 19 997

Uczestnictwo w Konferencji Naukowej i Wystawie Materiałów i Sprzętu  – bezpłatne.

Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność wpłynięcia wpłaty na konto.

Wykładowcy

 prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski– absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista w zakresie stomatologii zachowawczej. Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie. Redaktor naczelny czasopisma „Magazyn Stomatologiczny”, członek rad naukowych:  Pomeranian Journal of Life Sciences, Dental and Medical Problems, Endodoncja w praktyce. Autor/współautor wielu prac naukowych i 6 monografii z dziedziny stomatologii, m.in. „Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii”, „Lasery w stomatologii”, „”Profilaktyka i leczenie stomatologiczne osób z zaburzeniami i chorobami ogólnymi”. Wykładowca na licznych konferencjach i szkoleniach. Hobby: podróże, rysowanie.

 

 

 

 

dr hab. Agnieszka Droździk – absolwentka Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Tytuł zawodowy lekarza stomatologa uzyskała 1994 r. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. W 1999 r. uzyskała pierwszy stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej. W latach 2002-2005 słuchaczka studium doktoranckiego PAM. W 2005 rok uzyskała z wyróżnieniem summa cum laude stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii. Od tego roku pracowała jako asystent, a po uzyskaniu tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii w 2007 r., jako adiunkt w Zakładzie Periodontologii PUM. Od 2012 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej PUM w Szczecinie, zajmując się głównie rolą terapii periodontologicznej i chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej w kompleksowym leczeniu pacjentów. W 2016 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. W dorobku naukowym posiada ponad czterdzieści opublikowanych prac na temat uwarunkowań genetycznych chorób przyzębia i polekowych rozrostów dziąseł oraz wybranych problemów śluzówkowo-dziąsłowych. Długoletni członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a od 2012 r. Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Obecnie prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM w Szczecinie.

 

  dr n. med. Łukasz Zadrożny – adiunkt WUM. Wykładał też na wydziałach dentystycznych: University Santiago de Compostela w Hiszpanii i Semmelweiss University w Budapeszcie na Węgrzech. W marcu 2018 z wyróżnieniem obronił tytuł doktora nauk medycznych. Przez trzy lata realizował też program szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej. Jego aktywność kliniczna i naukowa została doceniona krajowymi nagrodami i stypendiami naukowymi, grantem dla młodych naukowców WUM oraz zaowocowała kilkudziesięcioma publikacjami. Zajmuje się też szkoleniem lekarzy w zakresie implantologii stomatologicznej, jest międzynarodowym wykładowcą Osstem AIC- drugiej co do wielkości organizacji na świecie zajmującej się kompleksowym szkoleniem w zakresie implantologii. Poza pracą naukową i dydaktyczną na co dzień pracuje klinicznie w kilku klinikach stomatologicznych wykonując zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologicznej. W 2019 roku wygrał prestiżowy “DDS Global Conference Poster Session 2019”. Jest odzwierciedleniem balansu między praktyką i nauką, szkoleniem innych a edukowaniem siebie.

 

 

dr n. med. Marta Maciak – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W 2007 roku uzyskała specjalizację ze stomatologii zachowawczej z endodoncją. W latach 2004-2009 pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a w 2009 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie dermatologii. Prezes Polish Study Club Academy of Laser Dentistry. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego (PTS), Polskiego Towarzystwa Endodontycznego (PTE), oraz Academy of Laser Dentistry (ALD). Członek rady naukowej czasopisma PREVENTION i SMILE, Autorka wielu publikacji w polskich i międzynarodowych czasopismach stomatologicznych.. Od 2005 roku prowadzi wykłady i szkolenia praktyczne dla lekarzy stomatologów w Polsce i na świecie. Jej główne zainteresowania to stomatologia estetyczna, endodoncja, protetyka, lasery i medycyna estetyczna. email: martamaciak2012@gmail.com

 

 

  lek. dent. Piotr Mendel – prowadzi autorski gabinet stomatologiczny w Krakowie. Dyplom zdobył na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2000r. W obszarze jego zainteresowań zawodowych mieści się stomatologia adhezyjna, endodoncja oraz chirurgia. Jest autorem szkoleń z fotografii stomatologicznej, pomysłodawcą i organizatorem Akademii Kompozytu oraz forum Dentopraktyk. Prywatnie pasjonat fotografii, gór i sportów lotniczych.

 

 

Wystawa

Nowy termin: 13-14 listopada 2020 r. (piątek, sobota) 

Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego
8 maja – piątek – godz 15.00-20.00
9 maja – sobota – godz. 9.00-18.30  

Wstęp wolny dla wszystkich chętnych – także nieuczestniczących w Kursokonferencji

Zapraszamy wystawców do współpracy. 
Telefon kontaktowy 501 652 932 – Paweł Andersz, kontakt@realna.pl 

google_map

Lokalizacja

Zaplanuj dojazd
<


NEWSLETTER REALNA
Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia. Wiem, że w każdej chwili można wycofać zgodę.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!