Uwaga! Wydarzenie archiwalne!
11-12 VI 2021 r. Realna Stomatologia Kurs Medyczny Szczecin ul. 26 Kwietnia 10 (Audytorium ZUT)

ui_calendar Data: 11 czerwca 2021 r. piątek 16.00-20.00 i sobota 12 czerwca 2021 r. 10.00-19.00

google_map Miejsce: Szczecin, ul. 26 Kwietnia 10 (Audytorium ZUT) ;
price Opłata rejestracyjna:897
teacher Kierownik naukowy: prof. Mariusz Lipski 10 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH


bulb_alt

Główne zagadnienia:


 • Stomatologia zachowawcza
 • Mikrochirurgia stomatologiczna
 • Stomatologia cyfrowa
 • Adhezja, kompozyty
 • Implantologia
 • Stomatologia dziecięca
teacher

Główni wykładowcy:


 • prof. Mariusz Lipski
 • dr hab. Agnieszka Droździk
 • dr Łukasz Zadrożny
 • lek. stom. Dawid Pisuk
 • dr Anna Jarząbek

Informacje ogólne

 11-12 czerwca 2021 r. piątek i sobota (sala wykładowa  - Audytorium ZUT).
Zapewnimy bezpieczne przeprowadzenie wydarzenia.
ZA UDZIAŁ PRZYSŁUGUJE 10 PUNKTÓW EDUKACYJNYCH

Prof. Mariusz Lipski - stomatologia zachowawcza 
Jak zachować żywą miazgę? Postępowanie w próchnicy głębokiej i po odsłonięciu miazgi

Dr hab. Agnieszka Droździk - mikrochirurgia stomatologiczna
Jak bezpiecznie i przewidywalnie wykonać wydłużenie korony klinicznej ze wskazań estetycznych 

Dr Łukasz Zadrożny - stomatologia cyfrowa, mikrochirurgia stomatologiczna, implantologia
Szablon chirurgiczny, od badań naukowych do praktyki klinicznej
Kilka zabiegów czy jeden – jak łączyć techniki zabiegowe celem przyspieszenia terapii u pacjentów z brakami zębowymi

Dr Anna Jarząbek - stomatologia dziecięca
Leczenie endodontyczne zębów mlecznych

lek. stom. Dawid Pisuk - stomatologia estetyczna, adhezja, kompozyty 
Kilka zasad estetycznej i przewidywalnej odbudowy kompozytem w odcinku przednim.
Dodatkowo pokaz na żywo na fantomie 

Kolejny raz spotkamy się w Audytorium Wydziału Elektrycznego ZUT z przestronną salą wykładową wyposażoną w kilka ekranów, zapewniająca zwiększone bezpieczeństwo i z odpowiednim, najwyższej jakości nagłośnieniem zapewniającym znakomity odbiór prezentowanych wykładów. Tak jak ostatnio do dyspozycji Państwa będzie duży parking na ponad 100 samochodów. 

Bardzo ciekawy wykład dotyczący wydłużania koron klinicznych zębów przedstawi dr  hab. Agnieszka Droździk z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.  Usłyszymy również ciekawy wykład dotyczący stomatologii cyfrowej, który przedstawi  dr  Łukasz Zadrożny z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Profesor Mariusz Lipski podzieli się z Państwem doświadczeniami dotyczącymi leczenia próchnicy głębokiej, będą to najnowsze informacje dotyczące leczenia tej jednostki chorobowej, znacznie różniące się od postępowania, które do tej pory stosowaliśmy. 

Dr Anna Jarząbek pracująca w Samodzielnej Pracowni Stomatologii Dziecięcej PUM przedstawi aktualne zasady leczenia endodontycznego zębów mlecznych, a dr Dawid Pisuk podzieli się z nami sprawdzonymi metodami przekładającymi na sukces kliniczny podczas pracy kompozytem w odcinku przednim. 

Kolejny interesujący wykład dra Łukasza Zadrożnego; tym razem dowiemy się, jak łączyć różne techniki w zakresie chirurgii stomatologicznej, by uzyskać doskonały wynik.

Recepcja do odbioru identyfikatorów i materiałów szkoleniowych będzie czynna od 15 00 - bardzo prosimy ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego nie przyjeżdżać na ostatnią chwilę! 

Dane do wpłat: 
ANDERSZ – Realna Stomatologia, ul. Jana Kazimierza 1/U2; 71-620 Szczecin; 
Konto: MBank  91 1140 2004 0000 3502 7832 3684 

Program i streszczenia

nowy termin 11 czerwca 2021 r. piątek 16.00-20.00 i sobota 12 czerwca 2021 r. 10.00-19.00

Recepcja do odbioru identyfikatorów i materiałów szkoleniowych będzie czynna od 15 00 – bardzo prosimy ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego nie przyjeżdżać na ostatnią chwilę! 

 Jak bezpiecznie i przewidywalnie wykonać wydłużenie korony klinicznej ze wskazań estetycznych – dr hab. n. med. Agnieszka Droździk (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Rosnące oczekiwania pacjentów dotyczące estetyki różowo-białej sprawiają, że procedury wydłużenia koron klinicznych ze wskazań estetycznych nabierają coraz większego znaczenia w codziennej praktyce lekarza dentysty. Podczas wykładu omówione zostaną czynniki istotne w planowaniu i przeprowadzaniu właściwych procedur chirurgicznych. Szczegółowo przedstawione zostaną diagnostyka przedzabiegowa oraz kwalifikacja pacjentów do zabiegu wydłużenia korony klinicznej. Natomiast prezentowane przypadki posłużą analizie wyboru odpowiedniej w danej sytuacji klinicznej metody leczenia a także prezentacji dostępnych technik chirurgicznych.

 

Jak zachować żywą miazgę? Postępowanie w próchnicy głębokiej i po odsłonięciu miazgi – prof. dr hab. Mariusz Lipski (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Podczas wykładu omówione zostaną zalecane obecnie metody leczenia próchnicy głebokiej i ekstremalnie głębokiej. Szczególna uwaga zostanie zwrócna na techniki stosowane w celu uniknięcia odsłonięcia miazgi oraz metody, które stosuje sie, gdy dojdzie do przypadkowego I próchnicowego osłonięcia tej taknki. Przedstawione  zostaną zalecane obecnie materiały ze szczególnym uwzględnieniem cementów na bazie krzemianów wapnia jak i materiały konwencjonalne stosowane przez wiele lat. W oparciu o piśmiennictwo oraz obserwacje własne omówiona zostanie skuteczność tych materiałów oraz właściwości użytkowe pozwalające na ich stosowanie w ściśle określonych sytuacjach klinicznych

 

Szablon chirurgiczny, od badań naukowych do praktyki klinicznej – dr n. med. Łukasz  Zadrożny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Temat dla początkujących, ale również dla wytrawnych implantologów, którzy chcą się dowiedzieć jak wyciągnąć z szablonów to, co najlepsze. Prawidłowe pozycjonowanie implantów stomatologicznych, zgodne z protetycznym planem leczenia jest jednym z najważniejszych elementów wpływających na długoczasowy estetyczny i funkcjonalny sukces terapii implantoprotetycznej. Wirtualne planowanie zabiegów z użyciem wolumetrycznej tomografii komputerowej jest obecnie standardem postępowania. Niestety często można napotkać trudności z przeniesieniem wirtualnego planu leczenia do jamy ustnej pacjenta. W niektórych przypadkach może być to wyjątkowo trudne ze względu na dostęp zabiegowy czy brak czytelnych punktów orientacyjnych. Istnieją różne sposoby i narzędzia, które pomagają w transferze planu z obrazu komputera do jamy ustnej pacjenta. Według literatury, aktualnie zapewniającym najwyższą dokładność jest użycie indywidualnie zaprojektowanego szablonu chirurgicznego, przygotowanego na bazie danych z tomografii komputerowej i skanów optycznych podłoża protetycznego. Wykład przedstawi ewolucję szablonów ich rodzaje i protokół przygotowania szablonu implantologicznego w oparciu o najnowsze możliwości technologiczne i kliniczne. Omówione zostaną badania i dane, które należy zebrać przed zabiegiem oraz wszelkie wady i zalety kliniczne użycia szablonu.

Odpowiemy na pytania:  
Kiedy szablon jest potrzebny? Co i w jakich przypadkach może dać  nam szablon?
Omówione zostaną także potencjalne problemy w trakcie zabiegów z nawigacją.
Przedstawione zostaną narzędzia i elementy używane przy zabiegach z szablonem.
Co jest potrzebne do przygotowania szablonu?
Co nam daje i w czym pomaga szablon?
Użycie szablonów od małych do rozległych przypadków implantologicznych.

Dodatkowo w sobotę praktyczne pokazy pracy z szablonem chirurgicznym na fantomach – w małych grupach. 

 

Kilka zabiegów czy jeden – jak łączyć techniki zabiegowe celem przyspieszenia terapii u pacjentów z brakami zębowymi – dr n. med. Łukasz Zadrożny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)|
Wielozadaniowość to cecha, której potrzebujemy w naszym codziennym życiu. Tego samego potrzebujemy w stomatologii i tego samego oczekują pacjenci. Wykład przedstawia przypadki kliniczne wymagające osiągnięcia kilku celów w trakcie leczenia. Opisane zostanie planowanie
i postępowanie kliniczne w złożonych przypadkach, przedstawiając sposób połączenia kilku technik chirurgicznych, różnych materiałów i narzędzi chirurgicznych, by osiągnąć więcej niż jeden cel podczas pojedynczego zabiegu. Co więcej, co czasami jest niezwykle ważne z punktu widzenia pacjenta, podejście wielozadaniowe może skrócić całkowity czas leczenia i dobrze zaplanowane zabiegi mogą być mniej traumatyczne. Omówiony zostanie właściwy dobór różnych narzędzi i różnych technik, które użyte podczas jednego zabiegu mogą pomóc osiągnąć więcej, zapewnić lepsze gojenie i mniej powikłań. Wykład przedstawia kilka tematów, ale nie jako osobne przypadki i podejścia. Pokazuje codzienne postępowanie kliniczne, kiedy to musimy połączyć różne techniki zabiegowe i poradzić sobie z różnymi problemami podczas jednego zabiegu.
Ekstrakcja i implantacja to już za mało, połączmy implantację natychmiastową z sinusliftem zamkniętym lub mnogą ekstrakcję z implatacjami natychmiastowymi  i natychmiastowym obciążeniem, sinusliftem otwartym i augmentacją ubytku kostnego.
Zastanówmy się jak zaprojektować płat i dojście do takich zabiegów, i jak unikać oraz jak ewentualnie postępowanie z powikłaniami śródzabiegowymi, które zmuszają nas do zmiany techniki zabiegowej.

 

Kilka zasad estetycznej i przewidywalnej odbudowy kompozytem w odcinku przednim – lek. stom. Dawid Pisuk 
W ramach wykładu zostanie poruszona tematyka odtwarzania kompozytem poprawnej anatomii zębów w odcinku przednim, metody wykonania makro- i mikrotekstury, oraz poprawnej i dającej stabilny efekt w czasie procedury polerowania. Wykład zostanie zakończony pokazem na żywo tzw. wykańczania kompozytowych rekonstrukcji w zębach siecznych.

 

Leczenie endodontyczne zębów mlecznych –  dr n. med.  Anna Jarząbek (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Podczas wykładu omówiona zostanie diagnostyka chorób miazgi w zębach mlecznych. Uczestnicy zostaną zapoznani ze  wskazaniami i przeciwwskazaniami do leczenia endodontycznego zębów mlecznych oraz metodami leczenia endodontycznego zębów mlecznych z żywą i martwą miazgą. Uzyskają odpowiedź m. in. na następujące pytania: „Kiedy w próchnicy głębokiej przykrycie pośrednie, bezpośrednie a kiedy amputacja przyżyciowa?”,  „Jak je technicznie wykonać – prezentacja zabiegu”, „Kiedy amputacja miazgi z zastosowaniem preparatów biozgodnych (wodorotlenek wapnia, MTA, Biodentine), a kiedy metoda formokrezolowa czy typowa dewitalizacja”. Podczas wykładu omówione zostanie także leczenie zębów z nieodwracalnym zapaleniem miazgi (miazga żywa) oraz leczenie kanałowe zębów mlecznych z martwą miazgą, w tym opracowanie kanałów korzeniowych (techniki opracowania, roztwory płuczące) i ostateczne wypełnianie, w tym materiały zalecane do wypełniania kanałów zębów mlecznych. Szczegółowo omówione zostaną proste i skuteczne sposoby znieczulenia (w tym preparaty) zalecane u dzieci


Aktualny szczegółowy program: 

11 czerwca 2021 r. (piątek)  16.00-20.00

Recepcja do odbioru identyfikatorów i materiałów szkoleniowych czynna od 15 00
– bardzo prosimy ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego nie przyjeżdżać na ostatnią chwilę! 

16.00 Powitanie, wprowadzenie

16.00 -16.45 Jak bezpiecznie i przewidywalnie wykonać wydłużenie korony klinicznej ze wskazań estetycznych – dr hab. n. med. Agnieszka Droździk (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

16.45-17.00 Dyskusja

17.00-17.30 Przerwa kawowa

17.30 – 18.30 Jak zachować żywą miazgę? Postępowanie w próchnicy głębokiej i po odsłonięciu miazgi – prof. dr hab. Mariusz Lipski (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

18.30 – 19.30 Szablon chirurgiczny, od badań naukowych do praktyki klinicznej.– dr n. med. Łukasz  Zadrożny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

19.30-20.00 Dyskusja

 

12 czerwca 2021 r. (sobota)  10.00-19.00

10.00-11.30 Kilka zabiegów czy jeden – jak łączyć techniki zabiegowe celem przyspieszenia terapii u pacjentów z brakami zębowymi – dr n. med. Łukasz Zdrożny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Po wykładzie praktyczne pokazy pracy z szablonem chirurgicznym – w małych grupach – potrzebne zapisanie się na listę. 

11.30-11.45 Dyskusja

11.45–12.15  Przerwa kawowa

12.15-13.45 Kilka zasad estetycznej i przewidywalnej odbudowy kompozytem w odcinku przednim.  lek. stom. Dawid Pisuk 

13.45-14.00  Dyskusja

14.00-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-16.30   Leczenie endodontyczne zębów mlecznych. Część 1 dr n. med.  Anna Jarząbek (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

16.30-17.00  Przerwa kawowa

17.00-18.30   Leczenie endodontyczne zębów mlecznych.  Część 2 dr n. med.  Anna Jarząbek (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)

18.30-19.00 Dyskusja i zakończenie  

Zastrzegamy możliwość  zmian w programie

Wykładowcy

 prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski– absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista w zakresie stomatologii zachowawczej. Kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie. Redaktor naczelny czasopisma „Magazyn Stomatologiczny”, członek rad naukowych:  Pomeranian Journal of Life Sciences, Dental and Medical Problems, Endodoncja w praktyce. Autor/współautor wielu prac naukowych i 6 monografii z dziedziny stomatologii, m.in. „Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii”, „Lasery w stomatologii”, „”Profilaktyka i leczenie stomatologiczne osób z zaburzeniami i chorobami ogólnymi”. Wykładowca na licznych konferencjach i szkoleniach. Hobby: podróże, rysowanie.

 

dr hab. Agnieszka Droździk – absolwentka Wydziału Stomatologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Tytuł zawodowy lekarza stomatologa uzyskała 1994 r. Bezpośrednio po ukończeniu studiów podjęła pracę w Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szczecinie. W 1999 r. uzyskała pierwszy stopień specjalizacji w zakresie stomatologii ogólnej. W latach 2002-2005 słuchaczka studium doktoranckiego PAM. W 2005 rok uzyskała z wyróżnieniem summa cum laude stopień doktora nauk medycznych w zakresie stomatologii. Od tego roku pracowała jako asystent, a po uzyskaniu tytuł specjalisty w dziedzinie periodontologii w 2007 r., jako adiunkt w Zakładzie Periodontologii PUM. Od 2012 r. pracuje jako adiunkt w Zakładzie Stomatologii Zintegrowanej PUM w Szczecinie, zajmując się głównie rolą terapii periodontologicznej i chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej w kompleksowym leczeniu pacjentów. W 2016 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. W dorobku naukowym posiada ponad czterdzieści opublikowanych prac na temat uwarunkowań genetycznych chorób przyzębia i polekowych rozrostów dziąseł oraz wybranych problemów śluzówkowo-dziąsłowych. Długoletni członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, a od 2012 r. Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego. Obecnie prodziekan Wydziału Medycyny i Stomatologii PUM w Szczecinie.

 

  dr n. med. Łukasz Zadrożny – adiunkt WUM. Wykładał też na wydziałach dentystycznych: University Santiago de Compostela w Hiszpanii i Semmelweiss University w Budapeszcie na Węgrzech. W marcu 2018 z wyróżnieniem obronił tytuł doktora nauk medycznych. Przez trzy lata realizował też program szkolenia specjalizacyjnego z chirurgii stomatologicznej. Jego aktywność kliniczna i naukowa została doceniona krajowymi nagrodami i stypendiami naukowymi, grantem dla młodych naukowców WUM oraz zaowocowała kilkudziesięcioma publikacjami. Zajmuje się też szkoleniem lekarzy w zakresie implantologii stomatologicznej, jest międzynarodowym wykładowcą Osstem AIC- drugiej co do wielkości organizacji na świecie zajmującej się kompleksowym szkoleniem w zakresie implantologii. Poza pracą naukową i dydaktyczną na co dzień pracuje klinicznie w kilku klinikach stomatologicznych wykonując zabiegi z zakresu chirurgii stomatologicznej i implantologicznej. W 2019 roku wygrał prestiżowy “DDS Global Conference Poster Session 2019”. Jest odzwierciedleniem balansu między praktyką i nauką, szkoleniem innych a edukowaniem siebie.

 

lek. stom. Dawid Pisuk – absolwent Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Pasjonat szeroko rozumianej stomatologii odtwórczej, estetycznej opartej na bezpośrednich rekonstrukcjach kompozytowych. W praktyce aktualnie zajmuje się stomatologią zachowawczą i protetyką. Prowadzi szkolenia i wykłady w Polsce i za granicą z zakresu bezpośrednich, estetycznych rekonstrukcji kompozytowych w odcinku przednim.  Od kilku lat, w formie zajęć dodatkowych uczy studentów PUM w Szczecinie technik warstwowych anatomicznych, przygotowując ich do międzynarodowego prestiżowego konkursu Jules Allemand Trophy, którego jest ogólnopolskim finalistą. Od 2017 roku jest członkiem międzynarodowego komitetu organizacyjnego tego konkursu w Cheti (Włochy).  Stale się dokształca; regularnie bierze udział w kursach i konferencjach  z zakresu stomatologii estetycznej, zachowawczej, protetyki. Współpracuje obecnie z panelem edukacyjnym Art Of Composite, Dental Masters Group, grupą Micerium, firmą Micerdent, Akademią Kompozytu. Autor publikacji na łamach Quintessence oraz Magazynu Stomatologicznego.  Hobby: kolarstwo grawitacyjne, szeroko rozumiana twórczość artystyczna… sezonowo również zapalony ogrodnik.

 

dr nauk med. Anna Jarząbek – adiunkt w Samodzielnej Pracownia Stomatologii Dziecięcej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,  specjalista stomatologii dziecięcej. Autorka i współautorka licznych publikacji.  20 lat w dydaktyce w stomatologii dziecięcej.

Wystawa

Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne – nie będzie tradycyjnej wystawy materiałów i sprzętu na szkoleniu a jedynie stoiska informacyjne w ograniczonym zakresie. Powrót do archiwum

NEWSLETTER REALNA
Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia. Wiem, że w każdej chwili można wycofać zgodę.
ANDERSZ - Realna Stomatologia - kursy i konferencje dla lekarzy stomatologów