Uwaga! Wydarzenie archiwalne!
7-8 4 2017 X Konferencja Endodontyczna i Kurs – Realna Stomatologia, Wystawa Materiałów i Sprzętu (270EN)

ui_calendar Data: 7-8 kwietnia 2017 (piątek,sobota)

google_map Miejsce: Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin
price Opłata rejestracyjna:537 zł
teacher Kierownik naukowy: prof. dr hab. Mariusz Lipski
bulb_alt

Główne zagadnienia:


  • Endodoncja
  • Periodontologia
  • Chirurgia
  • CBCT
  • Druk 3D w stomatologii
teacher

Główni wykładowcy:


  • prof. Małgorzata Pietruska
  • prof. Mariusz Lipski
  • lek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska
  • lek. dent. Łukasz Zadrożny
  • lek. med. Tadeusz Telesz

Informacje ogólne

X KONFERENCJA ENDODONTYCZNA I KURS - REALNA STOMATOLOGIA, WYSTAWA MATERIAŁÓW I SPRZĘTU 7-8 IV 2017 R. (270EN)

Data 7-8 kwietnia 2017 r. (piątek,sobota) Miejsce Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin

Opłata rejestracyjna 537 zł

Kierownik naukowy prof. dr hab. Mariusz Lipski

Główne zagadnienia: Endodoncja • Periodontologia • Chirurgia • CBCT • Druk 3D w stomatologii
Główni wykładowcy: prof. Małgorzata Pietruska, prof. Mariusz Lipski, lek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska, lek. dent. Łukasz Zadrożny, lek. med. Tadeusz Telesz


Główne wykłady odbywają się w ramach Kursu Realna Stomatologia w piątek w godz. 16.00 – 20.00 oraz w sobotę w godz. 10.00 – 18.00

 10 punktów edukacyjnych.

Konferencja Naukowa Realna Stomatologia „Postępy w Stomatologii - Zdrowie Publiczne” (sesja plakatowa)
– odbywa się w sobotę w godz. 9.00 – 10.00 oraz 13.30-14.30 – wstęp bezpłatny, 2 punkty edukacyjne.

Organizatorzy: Zakł. Stom. Zach. Przedkl. i Endodoncji Przedkl. PUM w Szczecinie oraz Andersz-Realna Stomatologia

Uczestnicząc w wykładach zdobędą Państwo praktyczną wiedzę z następujących zagadnień:
• Leczenie periodontologiczne u pacjentów z nasiloną chorobą przyzębia.
• Kiedy można się podjąć leczenia periodontologicznego, a kiedy usunąć ząb i założyć implant?
• Jak wykorzystać własny ząb pacjenta do odbudowy ubytków kostnych?
• Etapy leczenia kanałowego – kiedy zachować, a kiedy usunąć ząb?
• Jak leczyć zęby z przewlekłym zapaleniem okołowierzchołkowym?
• Czym jest CBCT, czyli tomografia 3D i jej wykorzystanie w stomatologii?
• Przygotowanie periodontologiczne pacjenta do leczenia protetycznego.
• Do czego można zastosować drukarki 3D w stomatologii?

 

PIĄTEK, 7 KWIETNIA 2017 r.  (Wykłady w godz. 16.00-20.00)
rejestracja uczesników i wystawa od 15.00

16.00-16.15 Rozpoczęcie

16.15-17.45 Diagnostyka i schematy postepowania terapeutycznego u pacjentów z chorobami przyzębia 
prof. dr hab. Małgorzata Pietruska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku) 
Zaawansowana destrukcja przyzębia stanowi poważny problem terapeutyczny nie tylko dla lekarzy periodontologów, ale i innych specjalistów. Planowanie leczenia pacjentów z zapaleniami przyzębia wiąże się z koniecznością określenia prognozy dotyczącej możliwości długoletniego utrzymania remisji choroby, a więc zlikwidowania lub redukcji objawów zapalenia i zahamowania ubytku tkanki kostnej. Tak więc planując postępowanie terapeutyczne u pacjentów ze znacznym uszkodzeniem przyzębia należy rozważyć, czy podjęcie leczenia chirurgicznego, w szczególności regeneracyjnego pozwoli na uzyskanie klinicznie istotnej poprawy w odbudowie aparatu zawieszeniowego zęba, czy też leczenie takie jest mało przewidywalne i należy rozpatrzyć wybór innych technik chirurgicznych. Szczególnie ważnym wydaje się pytanie: kiedy należy usuwać zęby ze wskazań periodontologicznych i jak rokuje w takich przypadkach leczenie z wykorzystaniem implantów. Podczas wykładu przedstawiona zostanie diagnostyka i symptomatologia chorób przyzębia oraz wskazania do wykonania procedur z zakresu niechirurgicznego i chirurgicznego leczenia przyzębia z leczeniem implantologicznym włącznie.

prof.M.Pietruskaprof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska - kierownik Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalista periodontolog. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1996 r., a dra habilitowanego w 2005r. W 2013 r. otrzymała tytuł profesora. Jest autorką wielu publikacji w renomowanych czasopismach stomatologicznych polskich i zagranicznych. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia i współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz "Leczenie zespołowe w implantologii”. Wielokrotnie nagradzana. Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, OSIS i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów.

17.45-18.05 Innowacyjny system augmentacji kości, czyli jak wykorzystać własny ząb pacjenta do odbudowy ubytków kostnych
lek. dent. Ewa Zybowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Rewolucyjny system BonMaker pozwala przekształcić usunięty ząb w preparat w postaci granulatu lub bloczka i w trakcie tej samej wizyty umieścić z powrotem w zębodole, co pozwala na odbudowę biologicznie funkcjonalnej kości. Prezentowane rozwiązanie przetworzenia zęba po ekstrakcji w materiał kościotwórczy pozwala na wyeliminowanie ryzyka indukowania odpowiedzi immunologicznej, czy przenoszenia infekcji, istniejącego zawsze przy stosowaniu wszczepów allo- i ksenogennych. Wykorzystywany jest materiał autogenny, najbezpieczniejszy materiał kostny, uzyskany bez konieczności wykonania dodatkowego zabiegu operacyjnego w celu pobrania materiału. Najbardziej doceniany jako natychmiastowe wsparcie i stabilizacja wszczepianego implantu oraz element podniesienia dna zatoki szczękowej. Bezpieczny, ekonomiczny i zautomatyzowany system wytwarzania minimalizuje możliwość kontaminacji materiału kostnego. 
Podczas wykładu omówione zostaną przypadki kliniczne zastosowania tej techniki oraz przedstawione zostaną wieloletnie doświadczania i wyniki badań. 

e.zybowska fotolek. dent. Ewa Zybowska - absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie studiów była członkiem Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Tytuł zawodowy lekarza dentysty uzyskała w 2011 r. Obecnie w trakcie specjalizacji w zakresie protetyki stomatologicznej - rezydent w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi.

18.05-18.15 DYSKUSJA

18.15-18.45 PRZERWA KAWOWA / WYSTAWA 

18.45-19.45 Ograniczenia współczesnej endodoncji. Cześć 1
lek. dent. Łukasz Zadrożny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 
Endodoncją łatwa, lekka i przyjemna? Diagnostyka 3D, powiększanie, narzędzia maszynowe, stalowe i niklowo-tytanowe, trójwymiarowe wypełnienie systemu kanałowego, to wszystko wspomaga nas w naszej pracy ale czasem jednak nie wystarcza. Co nas ogranicza i kiedy trzeba usunąć ząb? Kiedy i czym go zastąpić? Leczenie endodontyczne jest często wyzwaniem samym w sobie, w kompleksowym planie leczenia nie można jednak zapominać o tym, że walczymy o to, aby leczony ząb lub korzeń mógł pełnić długoczasowo funkcję i zapewniać optymalną estetykę. W trakcie wykładu zostaną omówione trudności i problemy związane z nowoczesnym leczeniem endodontycznym i ich wpływ na postępowanie z zębami kwalifikowanymi do takiego leczenia.

Ł.Zadrożny mlek. dent. Łukasz Zadrożny asystent w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej; kończy rozprawę doktorską. Autor wielu publikacji naukowych, wykładowca na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Klinicznie zajmuje się minimalnie inwazyjną implantologią (posiada duże doświadczenie w implantacjach natychmiastowych i  minimalnie inwazyjnych technikach podnoszenia dna zatoki szczękowej), chirurgią stomatologiczną i endodontyczną. Pracuje zawsze z powiększeniem używając lup i mikroskopu. W 2012 roku w Salt Lake City otrzymał certyfikat Ultradent Product Trainer. Prowadzi szkolenia i kursy głównie z zakresu nowoczesnych i minimalnie inwazyjnych technik endodontycznych i chirurgiczno-implantologicznych.

19.45-20.00 DYSKUSJA

SOBOTA, 8 KWIETNIA 2017r. (Wykłady w godz. 10.00-18.00)

10.00-11.00 Ograniczenia współczesnej endodoncji. Cześć 2
lek. dent. Łukasz Zadrożny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

11.00-11.45 Leczenie endodontyczne zębów z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych
prof. dr hab. Mariusz Lipski (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
 
Leczenie endodontycznie zębów z zapaleniem tkanek przyzębia wierzchołkowego wykonuje się zazwyczaj podczas jednej lub dwu wizyt. Sporadycznie stosowane jest leczenie wielowizytowe. Podczas wykładu omówione zostaną najczęściej występujące trudności podczas leczenia kanałowego takich zębów jak i standardy dotyczące terapii zapaleń tkanek okołowierzchołkowych uwzględniające obecny stan wiedzy. 

prof. Mariusz Lipskiprof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej. Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie. Redaktor naczelny czasopisma „Magazyn Stomatologiczny”. Autor/współautor wielu prac naukowych i 6 monografii z dziedziny stomatologii, m.in. „Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii”, „Lasery w stomatologii”, „”Profilaktyka i leczenie stomatologiczne osób z zaburzeniami i chorobami ogólnymi”.

11.45-12.15 PRZERWA KAWOWA / WYSTAWA 

12.15-13.15 Nowe możliwości diagnostyczne wynikające z zastosowania zaawansowanych programów do analizy dwu- i trójwymiarowych badań rtg 
lek. med. Tadeusz Telesz (fima Gent- Kraków )
 
Ostatnie lata przyniosły skokowy wzrost liczby wykorzystywanych w stomatologii urządzeń radiologicznych. Stało się tak dzięki szybkiemu wprowadzeniu technologii cyfrowej, jak i znacznemu spadkowi cen sprzętu. Dostępne obecnie systemy 2D i 3D wykorzystują różnorodne oprogramowanie do przechowywania, prezentacji i analizy obrazu. Po okresie intensywnego rozwoju technologii samych urządzeń, Producenci coraz większą wagę przywiązują do funkcji softwareowych. Celem prezentacji jest przybliżenie kluczowych funkcjonalności związanych z diagnostyką obrazową oraz wskazanie zupełnie nowych rozwiązań programowych, których celem jest ułatwienie przyspieszenie pracy, poprawa intuicyjności oraz uzyskanie i prezentacja nowych danych zwłaszcza z badań tomograficznych.

T.Teleszlek. med.  Tadeusz Telesz  Ukończył  Akademię Medyczną w Krakowie w roku 1991, uzyskując tytuł zawodowy lekarza. Od kilkunastu lat specjalizuje się w radiologii stomatologicznej, łączy wiedzę z zakresu medycyny oraz inżynierii urządzeń medycznych. Autor wielu opracowań i artykułów w prasie fachowej. Prowadzi wykłady i szkolenia szczególnie w zakresie technik pozycjonowania oraz analizy obrazów cyfrowych.13.15-13.30 Szczepy wielolekooporne a zmiany infekcyjne w jamie ustnej
dr n. med. Magdalena Kaczała
Drobnoustroje jamy ustnej nie stanowią stabilnego ekosystemu. Podlega on nieustannym zmianom na skutek ciągłego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Doprowadza to do modyfikacji flory rezydenckiej, pojawiania się flory przejściowej oraz zjawiska nosicielstwa. Powszechne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych prowadzi do narastania oporności na leki i środki antyseptyczne również u pacjentów stomatologicznych. Na zmiany te bardzo duży wpływ wywiera niesłusznie stosowana miejscowa terapia z zastosowaniem antybiotyków, która w konsekwencji nie przynosi sukcesu terapeutycznego a doprowadza do selekcji szczepów wielolekoopornych.
dr n. med. Magdalena Kaczała – asystent Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Pomorskiego Uniwersytetu   Medycznego  w Szczecinie; absolwentka Wydziału Lekarsko- Dentystycznego  PUM ;stopień doktora  z zakresu mikrobiologii lekarskiej uzyskała w 2011 roku; autor publikacji z zakresu mikrobiologii jamy ustnej; uczestnik konferencji z zakresu stomatologii i mikrobiologii; od 2008 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Gryfinie.

13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA 

14.30-16.30 Rola periodontologa w leczeniu estetycznym i ortodontycznym
lek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska Centrum Stomatologii FAN-DENT, Gdańsk)
 
Dotąd niemożliwe u niektórych pacjentów, bo obciążone dużymi powikłaniami, leczenie estetyczne i ortodontyczne stało się wykonalne i przewidywalne w świetle zastosowania technik stosowanych w leczeniu periodontologicznym. Omówione zostaną podstawowe techniki chirurgiczne stosowane podczas planowania i przygotowania pacjenta do leczenia protetyczno-estetycznego i zasady przygotowania pacjentów ortodontycznych do leczenia przez periodontologa oraz możliwości leczenia ewentualnych powikłań

M.Pawelczyk Madalinskalek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska - specjalista periodontolog, implantolog. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku; jest m. in. członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego PTP, członkiem aktywnym Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE, IFED (International Federation of Esthetic Dentistry ), Polskiego Stowarzyszenia Implantologów PSI, fundacji do walki z nowotworami jamy ustnej,, Z Uśmiechem przez Życie” oraz przez lata International Academy of Periodontology IAP. Prowadzi Centrum Stomatologii FAN-DENT w Gdańsku. Wykładowca podczas wielu szkoleń i konferencji. Jest współautorką podręcznika dla higienistek i lekarzy oraz filmów dydaktycznych. Przez wiele lat konsultant wiodących koncernów medycznych pracujących nad nowymi urządzeniami i technologiami. 

16.30-16,45 DYSKUSJA

16.45-17.15 PRZERWA KAWOWA / WYSTAWA

17.15-17.45 Zastosowanie druku 3D w stomatologii
lek. dent. Łukasz Zadrożny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
 
Druk 3D staje się coraz bardziej powszechny w różnych gałęziach przemysłu, ale także w medycynie. Wirtualne planowanie zabiegów stomatologicznych na podstawie CBCT jest już standardem. Czasami trudno jest jednak przenieść wyniki planowania do jamy ustnej pacjenta. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie modeli kości pacjenta lub gotowych szablonów. Odpowiednie planowanie z użyciem nowoczesnego oprogramowania i wydruków 3D pozwala na skrócenie czasu zabiegu, większą przewidywalność i mniejsze ryzyko, a co za tym idzie mniejszy stres dla lekarza i pacjenta. Skrócenie czasu zabiegowego wpływa na lepsze gojenie i zmniejsza ryzyko powikłań. Podczas wykładu zostaną przedstawione możliwości zastosowania druku 3D w stomatologii oraz wybrane przypadki zastosowania w leczeniu stomatologicznym szablonów implantologicznych drukowanych 3D. Do niedawna zastosowanie szablonu w implantologii łączyło się z dużymi kosztami i długim czasem oczekiwania na szablon przygotowywany za granicą. Zastosowany w tej pracy protokół przygotowania szablonu wymaga 3 dni roboczych, nie jest skomplikowany, a koszty z nim związane pozwalają na zastosowanie go nie tylko do rozległych prac implantologicznych łącznie z bezzębiem, ale nawet do pojedynczej implantacji. Szablony projektowane w oprogramowaniu mogą, w zależności od potrzeb i sytuacji klinicznej, być oparte na zębach, śluzówce lub kości. Na uwagę zasługuje też fakt, że oprogramowanie do projektowania szablonów użyte w prezentowanych przypadkach jest polskiego autorstwa, a centrum wydruków znajduje się na terenie naszego kraju. 

17.45-18.00 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE

 

 

Program i streszczenia

PIĄTEK, 7 KWIETNIA 2017 r.  (Wykłady w godz. 16.00-20.00)
rejestracja uczesników i wystawa od 15.00

16.00-16.15 Rozpoczęcie

16.15-17.45 Diagnostyka i schematy postepowania terapeutycznego u pacjentów z chorobami przyzębia
prof. dr hab. Małgorzata Pietruska (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku)
Zaawansowana destrukcja przyzębia stanowi poważny problem terapeutyczny nie tylko dla lekarzy periodontologów, ale i innych specjalistów. Planowanie leczenia pacjentów z zapaleniami przyzębia wiąże się z koniecznością określenia prognozy dotyczącej możliwości długoletniego utrzymania remisji choroby, a więc zlikwidowania lub redukcji objawów zapalenia i zahamowania ubytku tkanki kostnej. Tak więc planując postępowanie terapeutyczne u pacjentów ze znacznym uszkodzeniem przyzębia należy rozważyć, czy podjęcie leczenia chirurgicznego, w szczególności regeneracyjnego pozwoli na uzyskanie klinicznie istotnej poprawy w odbudowie aparatu zawieszeniowego zęba, czy też leczenie takie jest mało przewidywalne i należy rozpatrzyć wybór innych technik chirurgicznych. Szczególnie ważnym wydaje się pytanie: kiedy należy usuwać zęby ze wskazań periodontologicznych i jak rokuje w takich przypadkach leczenie z wykorzystaniem implantów. Podczas wykładu przedstawiona zostanie diagnostyka i symptomatologia chorób przyzębia oraz wskazania do wykonania procedur z zakresu niechirurgicznego i chirurgicznego leczenia przyzębia z leczeniem implantologicznym włącznie.

prof.M.Pietruskaprof. dr hab. n. med. Małgorzata Pietruska – kierownik Zakładu Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, specjalista periodontolog. Stopień doktora nauk medycznych uzyskała w 1996 r., a dra habilitowanego w 2005r. W 2013 r. otrzymała tytuł profesora. Jest autorką wielu publikacji w renomowanych czasopismach stomatologicznych polskich i zagranicznych. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna”, za którą otrzymała Nagrodę Ministra Zdrowia i współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem” oraz “Leczenie zespołowe w implantologii”. Wielokrotnie nagradzana. Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: „Magazyn Stomatologiczny”, „e – Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, OSIS i Podlaskiego Stowarzyszenia Stomatologów.

17.45-18.05 Innowacyjny system augmentacji kości, czyli jak wykorzystać własny ząb pacjenta do odbudowy ubytków kostnych
lek. dent. Ewa Zybowska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)
Rewolucyjny system BonMaker pozwala przekształcić usunięty ząb w preparat w postaci granulatu lub bloczka i w trakcie tej samej wizyty umieścić z powrotem w zębodole, co pozwala na odbudowę biologicznie funkcjonalnej kości. Prezentowane rozwiązanie przetworzenia zęba po ekstrakcji w materiał kościotwórczy pozwala na wyeliminowanie ryzyka indukowania odpowiedzi immunologicznej, czy przenoszenia infekcji, istniejącego zawsze przy stosowaniu wszczepów allo- i ksenogennych. Wykorzystywany jest materiał autogenny, najbezpieczniejszy materiał kostny, uzyskany bez konieczności wykonania dodatkowego zabiegu operacyjnego w celu pobrania materiału. Najbardziej doceniany jako natychmiastowe wsparcie i stabilizacja wszczepianego implantu oraz element podniesienia dna zatoki szczękowej. Bezpieczny, ekonomiczny i zautomatyzowany system wytwarzania minimalizuje możliwość kontaminacji materiału kostnego.
Podczas wykładu omówione zostaną przypadki kliniczne zastosowania tej techniki oraz przedstawione zostaną wieloletnie doświadczania i wyniki badań.

e.zybowska fotolek. dent. Ewa Zybowska – absolwentka Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W trakcie studiów była członkiem Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii. Tytuł zawodowy lekarza dentysty uzyskała w 2011 r. Obecnie w trakcie specjalizacji w zakresie protetyki stomatologicznej – rezydent w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. WAM w Łodzi.

18.05-18.15 DYSKUSJA

18.15-18.45 PRZERWA KAWOWA / WYSTAWA

18.45-19.45 Ograniczenia współczesnej endodoncji. Cześć 1
lek. dent. Łukasz Zadrożny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Endodoncją łatwa, lekka i przyjemna? Diagnostyka 3D, powiększanie, narzędzia maszynowe, stalowe i niklowo-tytanowe, trójwymiarowe wypełnienie systemu kanałowego, to wszystko wspomaga nas w naszej pracy ale czasem jednak nie wystarcza. Co nas ogranicza i kiedy trzeba usunąć ząb? Kiedy i czym go zastąpić? Leczenie endodontyczne jest często wyzwaniem samym w sobie, w kompleksowym planie leczenia nie można jednak zapominać o tym, że walczymy o to, aby leczony ząb lub korzeń mógł pełnić długoczasowo funkcję i zapewniać optymalną estetykę. W trakcie wykładu zostaną omówione trudności i problemy związane z nowoczesnym leczeniem endodontycznym i ich wpływ na postępowanie z zębami kwalifikowanymi do takiego leczenia.

Ł.Zadrożny mlek. dent. Łukasz Zadrożny asystent w Zakładzie Propedeutyki i Profilaktyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie specjalizacji z chirurgii stomatologicznej; kończy rozprawę doktorską. Autor wielu publikacji naukowych, wykładowca na konferencjach o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Klinicznie zajmuje się minimalnie inwazyjną implantologią (posiada duże doświadczenie w implantacjach natychmiastowych i  minimalnie inwazyjnych technikach podnoszenia dna zatoki szczękowej), chirurgią stomatologiczną i endodontyczną. Pracuje zawsze z powiększeniem używając lup i mikroskopu. W 2012 roku w Salt Lake City otrzymał certyfikat Ultradent Product Trainer. Prowadzi szkolenia i kursy głównie z zakresu nowoczesnych i minimalnie inwazyjnych technik endodontycznych i chirurgiczno-implantologicznych.

19.45-20.00 DYSKUSJA

SOBOTA, 8 KWIETNIA 2017r. (Wykłady w godz. 10.00-18.00)

10.00-11.00 Ograniczenia współczesnej endodoncji. Cześć 2
lek. dent. Łukasz Zadrożny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

11.00-11.45 Leczenie endodontyczne zębów z zapaleniem tkanek okołowierzchołkowych
prof. dr hab. Mariusz Lipski (Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie)
Leczenie endodontycznie zębów z zapaleniem tkanek przyzębia wierzchołkowego wykonuje się zazwyczaj podczas jednej lub dwu wizyt. Sporadycznie stosowane jest leczenie wielowizytowe. Podczas wykładu omówione zostaną najczęściej występujące trudności podczas leczenia kanałowego takich zębów jak i standardy dotyczące terapii zapaleń tkanek okołowierzchołkowych uwzględniające obecny stan wiedzy.

prof. Mariusz Lipskiprof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie, specjalista w dziedzinie stomatologii zachowawczej. Kierownik Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie. Redaktor naczelny czasopisma „Magazyn Stomatologiczny”. Autor/współautor wielu prac naukowych i 6 monografii z dziedziny stomatologii, m.in. „Stomatologia zachowawcza z endodoncją. Zarys kliniczny. Podręcznik dla studentów stomatologii”, „Lasery w stomatologii”, „”Profilaktyka i leczenie stomatologiczne osób z zaburzeniami i chorobami ogólnymi”.

11.45-12.15 PRZERWA KAWOWA / WYSTAWA

12.15-13.15 Nowe możliwości diagnostyczne wynikające z zastosowania zaawansowanych programów do analizy dwu- i trójwymiarowych badań rtg
lek. med. Tadeusz Telesz (fima Gent- Kraków )
Ostatnie lata przyniosły skokowy wzrost liczby wykorzystywanych w stomatologii urządzeń radiologicznych. Stało się tak dzięki szybkiemu wprowadzeniu technologii cyfrowej, jak i znacznemu spadkowi cen sprzętu. Dostępne obecnie systemy 2D i 3D wykorzystują różnorodne oprogramowanie do przechowywania, prezentacji i analizy obrazu. Po okresie intensywnego rozwoju technologii samych urządzeń, Producenci coraz większą wagę przywiązują do funkcji softwareowych. Celem prezentacji jest przybliżenie kluczowych funkcjonalności związanych z diagnostyką obrazową oraz wskazanie zupełnie nowych rozwiązań programowych, których celem jest ułatwienie przyspieszenie pracy, poprawa intuicyjności oraz uzyskanie i prezentacja nowych danych zwłaszcza z badań tomograficznych.

T.Teleszlek. med.  Tadeusz Telesz  Ukończył  Akademię Medyczną w Krakowie w roku 1991, uzyskując tytuł zawodowy lekarza. Od kilkunastu lat specjalizuje się w radiologii stomatologicznej, łączy wiedzę z zakresu medycyny oraz inżynierii urządzeń medycznych. Autor wielu opracowań i artykułów w prasie fachowej. Prowadzi wykłady i szkolenia szczególnie w zakresie technik pozycjonowania oraz analizy obrazów cyfrowych.

13.15-13.30 Szczepy wielolekooporne a zmiany infekcyjne w jamie ustnej
dr n. med. Magdalena Kaczała
Drobnoustroje jamy ustnej nie stanowią stabilnego ekosystemu. Podlega on nieustannym zmianom na skutek ciągłego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Doprowadza to do modyfikacji flory rezydenckiej, pojawiania się flory przejściowej oraz zjawiska nosicielstwa. Powszechne stosowanie środków przeciwdrobnoustrojowych prowadzi do narastania oporności na leki i środki antyseptyczne również u pacjentów stomatologicznych. Na zmiany te bardzo duży wpływ wywiera niesłusznie stosowana miejscowa terapia z zastosowaniem antybiotyków, która w konsekwencji nie przynosi sukcesu terapeutycznego a doprowadza do selekcji szczepów wielolekoopornych.
dr n. med. Magdalena Kaczała – asystent Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej Pomorskiego Uniwersytetu   Medycznego  w Szczecinie; absolwentka Wydziału Lekarsko- Dentystycznego  PUM ;stopień doktora  z zakresu mikrobiologii lekarskiej uzyskała w 2011 roku; autor publikacji z zakresu mikrobiologii jamy ustnej; uczestnik konferencji z zakresu stomatologii i mikrobiologii; od 2008 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Gryfinie.

13.30-14.30 PRZERWA OBIADOWA

14.30-16.30 Rola periodontologa w leczeniu estetycznym i ortodontycznym
lek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska Centrum Stomatologii FAN-DENT, Gdańsk)
Dotąd niemożliwe u niektórych pacjentów, bo obciążone dużymi powikłaniami, leczenie estetyczne i ortodontyczne stało się wykonalne i przewidywalne w świetle zastosowania technik stosowanych w leczeniu periodontologicznym. Omówione zostaną podstawowe techniki chirurgiczne stosowane podczas planowania i przygotowania pacjenta do leczenia protetyczno-estetycznego i zasady przygotowania pacjentów ortodontycznych do leczenia przez periodontologa oraz możliwości leczenia ewentualnych powikłań

M.Pawelczyk Madalinskalek. dent. Magdalena Pawelczyk-Madalińska – specjalista periodontolog, implantolog. Ukończyła Akademię Medyczną w Gdańsku; jest m. in. członkiem Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego PTP, członkiem aktywnym Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej PASE, IFED (International Federation of Esthetic Dentistry ), Polskiego Stowarzyszenia Implantologów PSI, fundacji do walki z nowotworami jamy ustnej,, Z Uśmiechem przez Życie” oraz przez lata International Academy of Periodontology IAP. Prowadzi Centrum Stomatologii FAN-DENT w Gdańsku. Wykładowca podczas wielu szkoleń i konferencji. Jest współautorką podręcznika dla higienistek i lekarzy oraz filmów dydaktycznych. Przez wiele lat konsultant wiodących koncernów medycznych pracujących nad nowymi urządzeniami i technologiami.

16.30-16,45 DYSKUSJA

16.45-17.15 PRZERWA KAWOWA / WYSTAWA

17.15-17.45 Zastosowanie druku 3D w stomatologii
lek. dent. Łukasz Zadrożny (Warszawski Uniwersytet Medyczny)
Druk 3D staje się coraz bardziej powszechny w różnych gałęziach przemysłu, ale także w medycynie. Wirtualne planowanie zabiegów stomatologicznych na podstawie CBCT jest już standardem. Czasami trudno jest jednak przenieść wyniki planowania do jamy ustnej pacjenta. Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie modeli kości pacjenta lub gotowych szablonów. Odpowiednie planowanie z użyciem nowoczesnego oprogramowania i wydruków 3D pozwala na skrócenie czasu zabiegu, większą przewidywalność i mniejsze ryzyko, a co za tym idzie mniejszy stres dla lekarza i pacjenta. Skrócenie czasu zabiegowego wpływa na lepsze gojenie i zmniejsza ryzyko powikłań. Podczas wykładu zostaną przedstawione możliwości zastosowania druku 3D w stomatologii oraz wybrane przypadki zastosowania w leczeniu stomatologicznym szablonów implantologicznych drukowanych 3D. Do niedawna zastosowanie szablonu w implantologii łączyło się z dużymi kosztami i długim czasem oczekiwania na szablon przygotowywany za granicą. Zastosowany w tej pracy protokół przygotowania szablonu wymaga 3 dni roboczych, nie jest skomplikowany, a koszty z nim związane pozwalają na zastosowanie go nie tylko do rozległych prac implantologicznych łącznie z bezzębiem, ale nawet do pojedynczej implantacji. Szablony projektowane w oprogramowaniu mogą, w zależności od potrzeb i sytuacji klinicznej, być oparte na zębach, śluzówce lub kości. Na uwagę zasługuje też fakt, że oprogramowanie do projektowania szablonów użyte w prezentowanych przypadkach jest polskiego autorstwa, a centrum wydruków znajduje się na terenie naszego kraju.

17.45-18.00 DYSKUSJA I ZAKOŃCZENIE

Wykładowcy

WKRÓTCE INFORMACJA O WARSZTATACH W SOBOTĘ 8 KWIETNIA O 8.00    

Wystawa

Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego, Rektorat PUM, ul. Rybacka 1,  Szczecin
7 kwietnia godz 15.00-20.00
8 kwietnia godz. 9.00-18.30  
Wstęp wolny dla wszystkich chętnych – także nieuczestniczących w Kursokonferencji

Zapraszamy wystawców do wykupowania stoisk.  tel, kontaktowy 501 652 932 – Paweł Andersz, kontakt@realna.pl

ANDERSZ dental boutique
 71-620 Szczecin; ul. Jana Kazimierza 1/u2, tel. 91 42 19 997, 502 652 932
 biuro@andersz.com www.andersz.com biuro@andersz.com
Wyłączny importer amerykańskich firm: DANVILLE, SPRING , LASCHAL, koreańskiej BioMTA oraz izraelskiej MEDIC NRG Organizujemy kursy i konferencje REALNA STOMATOLOGIA w Szczecinie DANVILLE MATERIALS – USA: Piaskarki abrazyjne PrepStart (nowość! piaskarka z płaszczem wodnym), mikropiaskarki abrazyjne Microetcher (kliniczno-techniczne) oraz profilaktyczne, formówki częściowe Contact Matrix, płynne kompozyty ( m. in. unikatowy ACCOLADE SRO o zwiększonej kontrastowości na RTG), systemy wiążące Prelude, wykrywacze próchnicy, wkłady z włókna szklanego i cementy, oferujemy nowy kompozyt Z-Nano wzmocniony wypełniaczem cyrkonowo-krzemianowym. SPRINGHEALTH PRODUCTS – USA: Diodowe lampy polimeryzacyjne, ergonomiczne, mocne, odporne na upadek – przewodowe i bezprzewodowe. LASCHAL DENTAL – USA:  Unikatowe narzędzia z mikrostali. Jesteśmy jedynym importerem: nożyczki, periotomy, nierozkalibrowujące się  igłotrzymacze, najcieńsze na świecie szczypce Steiglitz do złamanych narzędzi oraz uchwyty do pilników), narzędzia do protetyki i inne. BioMTA – KOREA: Materiał bioceramiczny do zastosowań analogicznych do MTA – m.in. RetroMTA, wiążący w 2 minuty i nie wypłukujący się. Oferujemy również materiały firmy ULTRADENT i endometry MEDIC NRG

Dental Tree
ul. Zagórska 159  42-600 Tarnowskie Góry (wejście nr 5 box C 28)
tel. kom. 733 001 011   infolinia 801 804 904   email: biuro@dentaltree.plwww.dentaltree.pl
Firma Dental Tree powstała z myślą o rosnących potrzebach i wysokich oczekiwaniach naszych Klientów. Specjalizujemy się importem oraz dystrybucją materiałów stomatologicznych. Naszym celem jest kompleksowe zaopatrzenie gabinetów stomatologicznych oraz rozumienie Państwa potrzeb, po to, by wprowadzać na polski rynek produkty innowacyjne i nowoczesne. Nasza oferta z każdym miesiącem będzie się poszerzała, byśmy w pełni mogli spełnić oczekiwania wszystkich naszych Klientów. Wymagający rynek stomatologiczny motywuje nas do wzmożonej pracy nad jakością relacji biznesowych oraz komfortowym, długotrwałym i owocnym kontaktem z naszymi Klientami

GENT T. Telesz, L. Telesz S.C.
31-559 Kraków, ul. Grzegórzecka 104
tel. 12 294 40 15, 602 126 266
Bezpośredni  przedstawiciel i serwis firmy VATECH oraz TECNO-GAZ Główny zakres działalności to przede wszystkim wyposażenie Praktyk stomatologicznych w: – Aparaty RTG do zdjęć wewnątrzustnych – Systemy radiografii cyfrowej – Cyfrowe aparaty RTG do zdjęć pantomograficznych oraz cefalometrycznych – Tomografy CBCT – Unity stomatologiczne – Autoklawy – Urządzenia do dezynfekcji MULTISTERIL – Urządzenia do sedacji wziewnej podtlenkiem azotu MASTERFLUX PLUS oraz inny sprzęt stomatologiczny Ponadto: – Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny – Wykonywanie testów odbiorczych oraz specjalistycznych aparatury RTG – Szkolenia z zakresu oprogramowania i pozycjonowania – Finansowanie inwestycji medycznych dla stomatologów

HAGER POLONIA
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 10, 52-204 Wrocław;
tel. 071 368 71 66, 071 368 71 37,  fax 071 368 10 21
e-mail: biuro@hager.com.pl, www.miradent.pl
Hager Polonia Sp. z o.o. to wyłaczny przedstawiciel japońskiej firmy Kuraray w Polsce – jedyny na świecie antybakteryjny system wiażacy CLEARFIL PROTECT BOND, CLEARFIL SE BOND i cement PANAVIA F. Wyłączny przedstawiciel szwajcarskiej firmy INTENSIV, producent wierteł diamentowych i instrumentów oscylacyjnych.  Wyłaczny przedstawiciel Hager Werken w Polsce: samorozpuszczalny opatrunek chirurgiczny Reso-Pac, piaskarka abrazyjna i protetyczna, okulary ochronne UVEX i pełen asortyment do profesjonalnej higieny jamy ustnej miradent. Współpracujemy z wybranymi praktykami, wspieramy higienizację w gabinecie stomtologicznym i edukujemy pacjentów na specjalnej stronie www.miradent.pl

OPTIDENT M. Foubert, D. Stój Sp. j.
53-032 Wrocław  ul. Jeździecka 12  tel. 71 781-84-62  tel. kom. 501 242-101
 www.optident.pl    www.adec.com.pl  www.carestreamdental.pl
Optident Digital Dental Solutions – wyłączny dystrybutor w Polsce najwyższej jakości sprzętu do cyfrowej diagnostyki stomatologicznej Carestream Dental (Kodak Dental Systems). Dystrybutor ergonomicznych unitów dentystycznych A-dec. Aparaty RTG, radiowizjografia, kamery stomatologiczne, cyfrowe aparaty pantomograficzne, zaawansowane systemy obrazowania trójwymiarowego 3D (stomatologiczna tomografia stożkowa małego, średniego i dużego pola obrazowania). Pełna oferta systemu CAD/CAM – CS SOLUTIONS (kamery/skanery, oprogramowanie, frezarki). Wsparcie serwisowe i doradcze dla gabinetów oraz rentgenowskich pracowni stomatologicznych i laryngologicznych. W ofercie także profesjonalne lupy stomatologiczne UNIVET. 15 lat doświadczenia, ponad 3000 zadowolonych klientówPowrót do archiwum

NEWSLETTER REALNA
Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia. Wiem, że w każdej chwili można wycofać zgodę.
ANDERSZ - Realna Stomatologia - kursy i konferencje dla lekarzy stomatologów