Uwaga! Wydarzenie archiwalne!
5-6 12 2014 Kursokonferencja – Realna Stomatologia – Szczecin (220KK)

Informacje ogólne

Kursokonferencja Kurs Medyczny i Konferencja Naukowa

Szczecin, 5-6 grudnia 2014 r.  220KK ( Z MOZO GRAU)

 

Bezpośrednie i pośrednie rekonstrukcje estetyczne w różnych sytuacjach klinicznych

lek. stom. Rafał Mędzin (Dentura Clinic&Lab, Gryfino)

Podczas wykładu uczestnicy otrzymają odpowiedź na pytanie, czy odbudować tkanki zęba za pomocą kompozytu czy też może minimalnie inwazyjnie za pomocą ceramiki oraz czym kierować się podczas wyboru materiału i techniki (wielkość odbudowy, wiek pacjenta, oczekiwania i możliwości pacjenta, doświadczenie i filozofia postępowania lekarza).

Omówiony zostanie problem estetyki i trwałości bezpośrednich odbudów warstwowych materiałem złożonym z prezentacją własnych przypadków m. in. rekonstrukcje zwarcia z zastosowaniem licówek podniebiennych i wargowych, oraz  technika „sandwich”.Uczestnicy zostaną szczegółowo zapoznani z technikami minimalnie inwazyjnymi odbudów (korekt) z użyciem licówek pełnoceramicznych i kompozytowych  (planowanie, zasady i techniki preparacji, cementowanie i opieka pozabiegowa).Ponadto krok po kroku omówione zostanie postępowanie podczas adhezyjnych repozycji złamanych fragmentów zębów.

 

Jak rozpocząć przygodę z implantologią?

dr n. med. Michał Szałwiński (Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej WUM oraz Instytut Matki i Dziecka, Warszawa)

 W trakcie prezentacji poruszone będą teoretyczne i praktyczne aspekty przygotowania oraz  wykonania zabiegu implantacji. Omówione zostaną krok po kroku kluczowe elementy, tj.  przygotowanie i organizacja gabinetu, zaplanowanie odpowiedniej diagnostyki i jej przeprowadzenie, zaplanowanie leczenia i jego wykonanie (dobór niezbędnego sprzętu, przygotowanie farmakologiczne pacjenta itd.).  Uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami postępowania w implantacji natychmiastowej; przedstawione zostaną możliwości i zastosowanie specjalistycznych narzędzi umożliwiających atraumatyczne ekstrakcje. Uczestnicy dowiedzą się  również jak eliminować najczęstsze błędy oraz jak radzić sobie z powikłaniami. Na zakończenie omówiona zostanie anatomia w praktyce implantologicznej z uwzględnieniem  zmienności mogących komplikować implantację, augmentacja dna zatoki szczękowej oraz  pobieranie i przeszczepienie kości autogennej.

 

 

Planowania i wykonywanie uzupełnień protetycznych na implantach – ogólne zasady i najczęściej popełniane błędy

techn. dent. Agnieszka Kuczyńska-Fakhari (Pracownia Protetyczna - Agnieszka Kuczyńska-Fakhari, Częstochowa)

Wykład będzie dotyczył planowania i konstrukcji uzupełnień protetycznych na implantach. Uczestnicy zapoznani zostaną  z zasadami doboru odpowiednich łączników do wybranych prac protetycznych  oraz rodzajami prac protetycznych wykonywanych na implantach (prace cementowane, prace przykręcane,  prace ruchome, prace mieszane oraz protezy typu overdenture – zasady wykonywania  tych uzupełnień oraz sposoby mocowanie matryc w protezach). Omówione zostaną akcesoria systemowe (śruby gojące, transfery wyciskowe, łączniki, transfery do łączników), pobieranie wycisków (łyżka wyciskowa zamknięta i otwarta, transfery do łyżki zamkniętej i otwartej). Na zakończenie wykładu przedstawione zostaną najczęstsze błędy dotyczące prac na implantach popełniane na etapie wycisku, mocowania i wyboru uzupełnienia protetycznego. Wykład wzbogaci prezentacja przykładowych tzw. małych i dużych prac  na implantach wykonywanych w naszym laboratorium we współpracy z lekarzami implantologami.

 

 

Rekonstrukcja zwarcia jako istotny element w rehabilitacji układu stomatognatycznego. Cześć I i II

dr n. med. Paweł Witek (Praktyka Stomatologiczna, Kraków)

Postęp cywilizacyjny, stres oraz wydłużony okres życia człowieka skutkuje zużyciem tkanek twardych zębów. Zniszczenie tkanek zaburza funkcję układu stomatognatycznego (US). Przystępując do rehabilitacji US należy odtworzyć funkcję oraz estetykę poprzez dobudowę zniszczonych struktur. W pierwszej kolejności należy wykonać odbudowę materiałem złożonym.Taki rodzaj odbudowy ułatwia w sposób plastyczny i odwracalny zmiany wyglądu i wielkości zębów. Umożliwia to kontrolę funkcji US,prowadzenia zębowego oraz wyglądu pacjenta. Po akceptacji funkcji przez lekarza oraz estetyki przez pacjenta można taką odbudowę potraktować jako docelową lub na jej podstawie wykonać długoczasowe uzupełnienia protetyczne. Podczas wykładu szczególna uwaga zostanie zwrócona na: wskazania i zasady rekonstrukcji zwarcia, zasady przygotowania powierzchni do odbudowy, sposoby odbudowy powierzchni okluzyjno-artykulacyjnej za pomocą materiałów złożonych oraz omówiony zostanie problem: uzupełnienia kompozytowe czy ceramiczne? Wykład wzbogacą prezentacje własnych przypadków

 

Autogenne przeszczepy tkanki łącznej – możliwości wykorzystania w leczeniu interdyscyplinarnym

dr n. med. Agnieszka Droździk (Katedra i Zakład Stomatologii Ogólnej PUM w Szczecinie)

Podczas wykładu zaprezentowane zostaną możliwości wykorzystania tkanki łącznej w  plastycznej chirurgii śluzówkowo-dziąsłowej odbudowującej defekty tkanek miękkich. Na podstawie przypadków własnych omówione zostaną  wskazania estetyczne do zabiegów augmentacji tkanek miękkich obejmujące głównie recesje dziąsłowe, a także wskazania funkcjonalne między innymi  defekty w obrębie bezzębnego wyrostka oraz cienki biotyp dziąsłowy. Podczas prezentacji przedstawione zostaną przypadkikliniczne, w których wspomniane zaburzenia wymagają korekty chirurgicznej z wykorzystaniem tkanki łącznej w postępowaniu poprzedzającym leczenie protetyczne i leczenie ortodontyczne. Omówione zostaną sposoby pozyskiwania przeszczepów tkanki łącznej oraz główne zasady przeprowadzania zabiegów pokrywania odsłoniętych powierzchni korzeni oraz  augmentacji tkanek miękkich ze szczególnym uwzględnieniem rokowania i przewidywalności wyników leczenia.

 

 Powrót do archiwum

NEWSLETTER REALNA
Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia. Wiem, że w każdej chwili można wycofać zgodę.
ANDERSZ - Realna Stomatologia - kursy i konferencje dla lekarzy stomatologów