Uwaga! Wydarzenie archiwalne!
4-5 4 2014 VII Konferencja Endodontyczna i Kurs – Realna Stomatologia, Wystawa Materiałów i Sprzętu (210EN)

Informacje ogólne

4-5 4 2014 VII Konferencja Endodontyczna i Kurs - Realna Stomatologia, Wystawa Materiałów i Sprzętu (210EN)

Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego - Kurs Medyczny i Konferencja Naukowa

Miejsce
Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1, Szczecin
Kierownik naukowy
prof. dr hab. Mariusz Lipski

REALNA STOMATOLOGIA - VII Konferencja Endodontyczna i Kurs Wystawa Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego 210EN piątek 4-5 kwietnia 2014

 

prof. dr hab. Till Dammaschke (Zakład Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Münster)  Aktualne poglądy na leczenie biologiczne miazgi

Podczas wykładu omówione zostanie leczenie biologiczne miazgi (pokrycie bezpośrednie oraz amputacja częściowa) mające na celu zachowanie jej przy życiu. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na prawidłowe diagnozowanie stanu miazgi, przeciwwskazania oraz materiały stosowane do pokrycia miazgi jak i techniki/preparaty używane do opanowania krwawienia. (tłumaczenie prof. M. Lipski)

prof. dr hab. Till Damaschke (Münster, Niemcy) ukończył kierunek socjologii, politologii i historii oraz kierunek lekarsko-dentystyczny na Uniwersytecie im. Jerzego Augusta w Getyndze. Od 1993 r. pracuje w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej Uniwersytetu w Münster. Specjalista w zakresie stomatologii zachowawczej i endodoncji. Stopień dra n. med. uzyskał w 1998 r. a doktora habilitowanego w 2008 r. W 2012 r. uzyskał stanowisko profesora. Członek rad naukowych wielu czasopism, w tym „Endodontie”. Autor wielu publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych m. in. w Clinical Oral Investigation, Quintesence International, Journal of Endodntics, International Endodoontic Journal.

 

mgr Magdalena Wojciechowska (Pierre Fabre Medicament)

Ekspert w dziedzinie profilaktyki i higieny jamy ustnej - profesjonalne produkty  do higieny jamy ustnej firmy Pierre Fabre Medicament

 

prof. dr hab. Stanisław Suliborski (Prywatna Praktyka Stomatologiczna PANACEUM, Łódź) Granice ryzyka stomatologii adhezyjnej

Kompromis nieodzownie związany jest z pracą stomatologa. Podczas wykładu przedstawione zostaną własne przypadki, w których mimo pewnego ryzyka niepowodzenia zastosowano skuteczne leczenie odtwórcze z wykorzystaniem technik adhezyjnych

prof. dr hab. Stanisław Suliborski (Łódź) prof. zwyczajny, specjalista protetyki stomatologicznej. Od wielu lat prowadzi specjalistyczną praktykę stomatologiczną. Wieloletni kierownik Instytutu Stomatologii Uniwersytetu w Łodzi i Konsultant Wojewódzki w zakresie protetyki stomatologicznej w Łodzi. Członek rad naukowych licznych czasopism stomatologicznych, redaktor naukowy  „Stomatologia estetyczna”. Redaktor  tłumaczeń podręczników dotyczących ogólnie pojętej stomatologii rekonstrukcyjnej. Autor/współautor ponad 130 publikacji w recenzowanych czasopismach naukowych.

 

prof. dr hab. Mariusz Lipski (Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie) Leczenie endodontyczne zębów przednich z obliteracją systemu kanałowego

Podczas wykładu omówione zostaną trudności występujące podczas leczenia zębów przednich z obliteracją komory i kanału korzeniowego. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na powikłania, do jakich może dojść w takich przypadkach oraz na procedury ułatwiające odnalezienie zobliterowanego światła komory/kanału korzeniowego.

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski (Szczecin) Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Studia na kierunku lekarsko–dentystycznym ukończył z wyróżnieniem w 1990 r. Rozprawę doktorska obronił w 1998 r., a w 2007 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego uzyskał stopień doktora habilitowanego. Autor ponad 180 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych dotyczących leczenia endodontycznego zębów. Tłumaczył 4 monografie. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, Polskiego Towarzystwa Termologicznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego a także członek Rad Naukowych Magazynu Stomatologicznego, Annales Academiae Medicae Stetinensis oraz Dental and Medical Problems. Przewodniczący Kolegium Lekarzy Praktyków Magazynu Stomatologicznego. Od 2008 r. kieruje Zakładem Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie.

 

dr n. med. Jolanta Nowakowska-Socha (Prywatna Praktyka Stomatologiczna Adadent - Przecław)  Endodoncja czy implant? Kryteria decyzji klinicznych w aspekcie socjoekonomicznym i prawnym.

Wyraźny  postęp w zakresie leczenia endodontycznego spowodował, że jego skuteczność znacznie wzrosła. Z drugiej strony udoskonalono budowę implantu oraz wdrożone nowe, dużo skuteczniejsze i mniej inwazyjne techniki implantacji. Podczas wykładu spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: leczyć kanałowo, czy implantować? Szczególna uwaga zostanie zwrócona na zagadnienie implantacji natychmiastowej i minimalną inwazyjność zabiegów implantologicznych, w aspekcie socjoekonomicznym i prawnym.

dr n. med. Jolanta Nowakowska-Socha (Szczecin-Przecław) Ukończyła kierunek lekarsko-dentystyczny PAM w Szczecinie. Specjalista chirurgii stomatologicznej, stopień dra n. med. uzyskała w 2005 r. Autorka rozdziałów w podręcznikach i wielu prac w recenzowanych czasopismach naukowych. Od 12 lat prowadzi indywidualną praktykę stomatologiczną. Prowadzi kursy praktyczne z  implantologii i impalntoprotetyki. Zainteresowania zawodowe: chirurgia, implantologia i stomatologia estetyczna.

 

lek. stom. Monika Dzieciątkowska  (Prywatna Praktyka Stomatologiczna Alfabet Uśmiechu – Łódź)  Endokorona - alternatywne postępowanie z zębami leczonymi kanałowo cz.1

Czy stosować wkłady koronowo-korzeniowe do odbudowy struktury korony zęba? Ryzyko powikłań związanych z preparacją kanału korzeniowego pod wkład koronowo-korzeniowy. Wkłady koronowo-korzeniowe – podejście biomimetyczne.

lek. stom. Monika Dzieciątkowska (Łódź) Ukończyła Łódzką Akademię Medyczną na Oddziale Stomatologicznym w 1994 roku. Zdobyła I stopień specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej. Jest przede wszystkim klinicystą – praca z pacjentem i dla pacjenta to jej motto. Od zawsze pasjonowała ją endodoncja. Jako jeden z pierwszych stomatologów  w Polsce rozpoczęła pracę w mikroskopie zabiegowym (Poradnia Endodoncji Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi, 1998r.). Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Do zainteresowań zawodowych dołączyła protetykę, protetykę na implantach, a od pewnego czasu także stomatologię estetyczną i okluzję. Tym ostatnim oddaje się z prawdziwą pasją. Od 2000 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Łodzi. Od 2000 roku prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu endodoncji i stomatologii rekonstrukcyjnej na terenie całego kraju.

 

lek. stom. Monika Dzieciątkowska  (Prywatna Praktyka Stomatologiczna Alfabet Uśmiechu- Łódź)  Endokorona - alternatywne postępowanie z zębami leczonymi kanałowo cz.2

Endokorona sposobem na odtworzenie struktury zęba leczonego endodontycznie. Cementowanie endokorony – przegląd sposobów i materiałów stosowanych do osadzania endokorony – jak uzyskać trwałe i przewidywalne efekty. IDS – Natychmiastowe Uszczelnienie Zębiny – w jaki sposób wykonać ten zabieg, kiedy i  z użyciem jakich materiałów? Na co zwrócić uwagę przy odbiorze endokorony z laboratorium protetycznego? Podczas wykładu zostaną przedstawione własne przypadki.

 

dr n. med. Maria Wiernicka-Menkiszak (Zakład Periodontologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie) Podejmowanie leczenia stomatologicznego u pacjentów z zaburzeniami natury psychologicznej, psychiatrycznej i neurologicznej

Kontakt z dużą liczbą pacjentów w pracy lekarza stomatologa niesie za sobą ryzyko podjęcia leczenia u pacjenta z nierozpoznanymi przez stomatologa zaburzeniami emocjonalnymi lub neurologicznymi (tzw. trudny pacjent). Rozpoznanie rodzaju zaburzenia pozwala na precyzyjne ustalenie planu leczenia oraz ewentualne podjęcie współpracy z lekarzami innych specjalności. Podczas prezentacji przedstawione będą wybrane przypadki pacjentów u których napotkano na trudności w leczeniu z powodu zaburzeń emocjonalnych i neurologicznych oraz sposoby ich rozwiązania.

dr n. med. Maria Wiernicka-Menkiszak (Szczecin) Wykładowca w Zakładzie Periodontologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, specjalista periodontologii II st., autorka ponad 20 publikacji naukowych, 25 lat pracy w dydaktyce przed- i podyplomowej. Prowadziła wykłady podczas ogólnopolskich i międzynarodowych konferencji.Powrót do archiwum

NEWSLETTER REALNA
Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia. Wiem, że w każdej chwili można wycofać zgodę.
ANDERSZ - Realna Stomatologia - kursy i konferencje dla lekarzy stomatologów