Uwaga! Wydarzenie archiwalne!
15-16 11 2013 Kursokonferencja – REALNA STOMATOLOGIA (200 KK)

Informacje ogólne

 Kursokonferencja - REALNA STOMATOLOGIA, Szczecin, 15-16 listopada 2013 r.
(Kurs medyczny - punkty edukacyjne)
Kierownik Naukowy:
prof. dr hab. Mariusz Lipski

Organizatorzy:
Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie
Andersz-Realna Stomatologia www.andersz.com

Miejsce i godziny obrad:

Szczecin, Bud. Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1;

piątek 15 listopada godz. 16.00 - 19.30;  sobota 16 listopada  godz. 10.00 - 18.00 

Główne tematy i wykładowcy:
Abrazja powietrzna – minimalna inwazyjność, maksymalna korzyść. Co należy wiedzieć o metodzie, aby z powodzeniem stosować ją w praktyce klinicznej

 - dr Jacek Organa (Łódź)

 

Rozwiązywanie trudności i zapobieganie powikłaniom wybielania zębów bezmiazgowych

– prof. Mariusz Lipski (Szczecin)

 

Endokorona jako odbudowa zęba po leczeniu kanałowym – metoda dla każdego

- dr Monika Dzieciątkowska (Łódź)

 

Pozycje pracy lekarza stomatologa a dysfunkcje narządu ruchu
- dr Zbigniew Sawicki (Wrocław) - zmiana wykładowcy

Biologiczna integracja. Połączenia powierzchni. Współczesne możliwości uzyskania idealnie szczelnych połączeń pomiędzy materiałami stomatologicznymi, a tkankami zęba przy zachowaniu zdrowego przyzębia

– dr Danuta Borczyk (Katowice)

 

Estetyczna integracja. Planowanie leczenia estetycznego prostych i zaawansowanych przypadków. Protokół postępowania krok po kroku

- dr Danuta Borczyk (Katowice)

 

Układ ruchwowy narządu żucia w ujęciu anatomiczno-funkcjonalnym jako pole współpracy stomatologa i fizjoterapeuty.

- dr Małgorzata Tomasik (Szczecin), dr Ewa Tomasik (Szczecin), mgr Anna Godlewska-Siciarek (Szczecin)

 

 

Dodatkowo ciekawe warsztaty praktyczne -m.in. abrazja powietrzna
W programie przerwy kawowe i przerwa obiadowa w sobotę.


Kontakt:
ANDERSZ ul. Okólna 49; 71-742 Szczecin; tel: 502 652 932; 501 652 932; 91 42 19 997, kontakt@realna.pl

PROGRAM KURSU REALNA STOMATOLOGIA


piątek, 15 listopada 2013 r.

 

16.00-16.05 Powitanie

 


16.05-16.50 Abrazja powietrzna – minimalna inwazyjność, maksymalna korzyść. Co należy wiedzieć o metodzie, aby z powodzeniem stosować ją w praktyce klinicznej - dr Jacek Organa (Łódź)

 

Podczas wykładu zostaną omówione: kliniczne zastosowania techniki abrazji powietrznej – jej możliwości i ograniczenia oraz różnice pomiędzy metodą abrazji a metodą wiertłową i wynikające z nich korzyści dla pacjenta i lekarza. Ponadto wykładowca zapozna uczestników z własnymi doświadczeniami klinicznymi dotyczącymi skuteczności oraz bezbolesności leczenia pacjentów i przedstawi praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy omawiając opracowywanie ubytku próchnicowego techniką abrazji – krok po kroku. Wykład wzbogacą własne przypadki kliniczne.

 

16.50-17.20 Rozwiązywanie trudności i zapobieganie powikłaniom wybielania zębów bezmiazgowych – prof. Mariusz Lipski (Szczecin)

Podczas wykładu omówione zostaną najczęstsze trudności i powikłania wybielania zębów bezmiazgowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na coraz częstsze występowanie resorpcji zewnętrznej spowodowanej niewłaściwym postępowaniem i niestosowaniem odpowiednich procedur zapobiegających wystąpieniu tego typu powikłania. Omówione zostaną sposoby zapobiegania przedstawionym niepowodzeniom i powikłaniom.

 

17.20-17.50 Przerwa kawowa


17.50-18.35 Endokorona jako odbudowa zęba po leczeniu kanałowym – metoda dla każdego - dr Monika Dzieciątkowska

 

Wprowadzenie do alternatywnej metody odbudowy zęba po leczeniu kanałowym. Prelegentka zwróci uwagę na ryzyko związane z preparacją pod wkład koronowo-korzeniowy i jego zastosowaniem. Przedstawione zostaną wskazania do odbudowy z zastosowaniem endokorony, sposób opracowania tkanek zęba, współpraca z technikiem oraz wybór materiałów adhezyjnych. Autorka prezentacji przedstawi także własne przypadki odbódów z zastosowaniem tego systemu. 

 

 

18.35-19.20 Pozycje pracy lekarza stomatologa a dysfunkcje narządu ruchu - dr Zbigniew Sawicki (Wrocław)

Z przyczyn niezależnych od organizatora nastąpiła zmiana wykładowcy.

 

Dolegliwości związane z kręgosłupem to poważny problem występujący powszechnie wśród stomatologów. Podczas prelekcji ukazane zostaną dysfunkcje związane z kręgosłupem przez pryzmat specyfiki pracy lekarzy dentystów. Począwszy od epidemiologii przez etiopatogenezę pokazane zostaną bezpośrednie przyczyny bólu oraz zaburzenia biomechaniczne prowadzące do utrwalonych zmian w kręgosłupie oraz strukturach okalających. Podczas prezentacji przedstawione zostaną również formy leczenia niektórych zaburzeń występujących w obrębie kręgosłupa a także idea dynamicznego siedzenia, która stanowi profilaktykę zdrowotną pracy z pacjentem. Jest również jedyną znaną obecnie możliwością wprowadzenia ergonomicznego stylu pracy w gabinecie stomatologicznym.
                                                                                                        

19.20-19.30 Dyskusja

 

sobota, 16 listopada 2013 r.


10.00-10.05 Powitanie

 


10.05-10.35 Biologiczna integracja. Połączenia powierzchni. Współczesne możliwości uzyskania idealnie szczelnych połączeń pomiędzy materiałami stomatologicznymi, a tkankami zęba przy zachowaniu zdrowego przyzębia – dr Danuta Borczyk (Katowice)

W codziennej praktyce spotykamy się z wieloma rodzajami powierzchni i materiałami, które z nią łączymy. Szkliwo , zębina, cement korzeniowy oraz tkanki otaczającego przyzębia wymagają zw względu na swoją biologiczną różnorodność indywidualnego postępowania. Materiał, który chcemy zastosować, system łączący, kompozyt , różne rodzaje ceramik i inne coraz nowsze materiały również są różnorodne i wymagają odrębnych procedur łączących. W trakcie wykładu podamy Państwu praktyczny podział materiałów i technik adhezyjnych jakie mają najlepsze zastosowanie , aby uzyskać biologicznie zintegrowanie uzupełnienie.


10.35-10.45 Dyskusja


10.45 -11.30 Przerwa kawowa


11.30-13.00 Estetyczna integracja. Planowanie leczenia estetycznego prostych i zaawansowanych przypadków. Protokół postępowania krok po kroku - dr Danuta Borczyk (Katowice)    

Stomatologia estetyczna nie jest już alternatywnym leczeniem , powinna być stosowana w każdym przypadku, kiedy przy pomocy licówki, korony czy implantu zastępujemy utracone tkanki. Pacjent oczekuje, że jego uzupełnienie zintegruje się idealnie z otaczającymi zębami własnymi oraz tkankami dziąsła brzeżnego.                               
Spełnienie tego oczekiwania jest naszym obowiązkiem i tylko to prowadzi do satysfakcji i zadowolenia pacjenta. W trakcie wykładu podamy Państwu protokół postępowania w planowaniu leczenia i wskazówki jak wybrać odpowiedni kształt, kolor oraz rodzaj materiału dla danego przypadku. Poprzez planowanie unikamy niepotrzebnych poprawek naszych prac protetycznych, które nie tylko są czasochłonne, ale również kosztowne.

                                                                                                                                    
13.00-13.15 Dyskusja


13.15-14.15 Obiad


14.15 -16.00 Układ ruchowy narządu żucia w ujęciu anatomiczno funkcjonalnym jako pole współpracy stomatologa i fizjoterapety.Część I – dr  Małgorzata Tomasik (Szczecin), dr Ewa Tomasik (Szczecin), mgr Anna Godlewska-Siciarek (Szczecin)

Badanie mięśni jest jednym z najważniejszych elementów diagnostyki funkcjonalnej narządu żucia. Podczas wykładu zostanie przypomniana topografia wybranych mięśni głowy ze szczególnym uwzględnieniem grupy mięśni żwaczowych oraz niektórych mięśni szyi. Zostaną także zaprezentowane najnowsze wiadomości na temat funkcji tych mięśni oraz, co istotne z klinicznego punktu widzenia, możliwe przyczyny zaburzeń ich funkcjonowania. Omówione będą zasady palpacji mięśni, lokalizowanie punktów spustowych, mapa bólu przeniesionego tak, aby lekarze stomatolodzy mogli wykonywać takie badania na co dzień u swoich pacjentów. 
Podczas wykładu odbędzie się również spotkanie z fizjoterapeutką, specjalizującą się między innymi w terapii pacjentów z dysfunkcją narządu żucia. Omówione zostanie badanie kliniczne z punktu widzenia fizjoterapeuty oraz przykładowa terapia pacjenta z dysfunkcją narządu żucia, aby zaprezentować możliwości współpracy fizjoterapeuty i lekarza stomatologa.


16.00-16.30 Przerwa kawowa


16.30-17.45 Układ ruchowy narządu żucia w ujęciu anatomiczno funkcjonalnym jako pole współpracy stomatologa i fizjoterapety. Część II – dr  Małgorzata Tomasik (Szczecin), dr Ewa Tomasik (Szczecin), mgr Anna Godlewska-Siciarek (Szczecin)


17.45-18.00 Dyskusja i zakończenie

 

Kursokonferencja Realna Stomatologia jest podzielona na dwie części:

Główne wykłady odbywają się w ramach Kursu Realna Stomatologia w piątek 15 listopada w godz. 16.00 - 19.30 oraz w sobotę 16 listopada w godz.10.00 - 18.00.
Planowane 10 punktów edukacyjnych. W czasie przerw kawowych i obiadowej dodatkowo bezpłatne warsztaty.

 

Konferencja Naukowa Realna Stomatologia (sesja plakatowa) - odbywa się  w sobotę 16 listopada w godz. 8.00 - 10.00
(Dla uczestników kursu - wstęp na Konferencję Naukową - wstęp bezpłatny i dodatkowe 2 punkty edukacyjne jeżeli wpiszą się na listę)

 

Wstęp na Wystawę Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego – bezpłatny.
Zapraszamy na wystawę również lekarzy, studentów i personel średni nieuczestniczący w konferencji.

 


Warsztaty z abrazji powietrznej płatne dodatkowo, obowiązują zapisy telefoniczne, ilość miejsc ograniczona.

 

 

Opłata rejestracyjna:
opłata pełna (kod 200KK): 537 zł


opłata promocyjna do 30 września 2013 r. - 337 zł

Opłata za uczestnictwo tylko w piątek: 297 zł (kod 200KK-PT), opłata za uczestnictwo tylko w sobotę: 397 zł (kod 200KK-SO)

 

Uczestnictwo w Konferencji Naukowej (sesja plakatowa przed wykładami w sobotę)- bezpłatne!


Dla studentów i stażystów oraz personelu średniego opłata 198 zł (kod 200KK-S).
Rejestracja wyłącznie przez internet i opłata przelewem do 20 października 2013 r. 
UWAGACH PRZY REJESTRACJI PROSZĘ ZAZNACZYC -200KK-s i tytuł do zniżki
Wpłacający otrzymają paragon - jeżeli potrzebna faktura- wymagane są dane firmy: nazwa, adres, NIP

 


Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność wpłynięcia pieniędzy na konto.

Wstęp na Wystawę Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego – bezpłatny.
Zapraszamy na wystawę również lekarzy, studentów i personel średni nieuczestniczący w konferencji.

Opłata rejestracyjna obejmuje wykłady, prezentacje i posiłki (przerwy kawowe oraz 1 obiad)

 

 

Płatny warsztat w sobotę z abrazji powietrznej - 120 zł - kod 201AB - szczegóły w zakładce WARSZTAT

WYSTAWA - w trakcie Kursokonferencji odbywa się wystawa materiałów i sprzętu stomatologicznego. 

Wstęp na Wystawę Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego – bezpłatny, także dla osób nieuczestniczących w Konferencji!

Zapraszamy wystawców do wykupowania stoisk. Osoba kontaktowa - Paweł Andersz tel. 501 652 932 email: pawel@andersz.com

AMADAR Sp. z o.o
00-050 Warszawa, ul. Świętokrzyska 14, tel. (22) 826 43 81, www.amadar.pl
Oddział Szczecin:
70-812 Szczecin, ul. Pomorska 53, tel. (91) 469 53 43, szczecin@amadar.p
Lider w branży stomatologicznej. Kompleksowo zaopatrujemy gabinety stomatologiczne w sprzęt, akcesoria i materiały. W ofercie m.in.: unity stomatologiczne A-dec, Sirona, Planmeca, sprzęt RTG Sirona, Planmeca, Durr Dental, system CAD/CAM CEREC, autoklawy Cominox i Getinge, mikroskopy i lupy Seiler, narzędzia ręczne, materiały 3M ESPE i innych marek, higiena Durr Dental i innych marek.
Co kwartał nowe promocje. 16 lat doświadczenia. Tysiące zadowolonych klientów.

 

 


ANDERSZ dental boutique

71-742 Szczecin; ul. Okólna 49, tel. 91 42 19 997, 502 652 932, www.andersz.com, biuro@andersz.com
Organizujemy kursy i konferencje REALNA STOMATOLOGIA
Importujemy materiały i sprzęt stomatologiczny renomowanych firm
DANVILLE MATERIALS - USA (przedstawicielstwo na Polskę)
piaskarki abrazyjne, mikropiaskarki („techniczne”) oraz profilaktyczne, formówki częściowe, płynne kompozyty (w szczególności unikatowy ACCOLADE SRO o zwiększonej kontrastowości na RTG, systemy wiążące, wykrywacze próchnicy, wkłady z włókna szklanego i cementy.
MEDIC NRG – izraelskie miniaturowe cyfrowe endometry APEXnrgXFR.
SPRINGHEALTH PRODUCTS - USA (przedstawicielstwo na Polskę) Diodowe lampy polimeryzacyjne odporne na upadek. Wypożyczamy do testów!
LASCHAL DENTAL - nowość w Polsce! Unikatowe narzędzia z mikrostali. Jesteśmy jedynym importerem: nożyczki, periotomy, igłotrzymacze, pęsety, narzędzia do formówek częściowych, specjalne narzędzia do endodoncji (Steiglitz oraz uchwyty do narzędzi kanałowych), narzędzia do protetyki.
Oferujemy również materiały firm :
ULTRADENT,miniimplanty 3M IMTEC, TOKUYAMA- ESTELITE,a także SEPTODONT.
Zapraszamy na nową stronę internetową www.andersz.com znajdą na niej Państwo aktualne oferty oraz link do sklepu internetowego

 

 

 

Colgate – Palmolive Poland Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 6D, 01-531 Warszawa  Infolinia: 022 636 00 10  www.colgateprofessional.com

COLGATE – światowy lider w dziedzinie środków do higieny jamy ustnej. W swojej ofercie posiada szeroki asortyment zarówno produktów profesjonalnych dla stomatologów, jak i tych do codziennej profilaktyki jamy ustnej.
System produktów Colgate Total Pro-Zdrowe Dziąsła do kompleksowego zapobiegania stanom zapalnym dziąseł, w tym pasta Colgate Total Pro-Zdrowe Dziąsła oparta na opatentowanej technologii Triklosan/Kopolimer, o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwzapalnym.
System produktów Colgate Duraphat, w tym lakier Duraphat do zapobiegania próchnicy u pacjentów z grup podwyższonego ryzyka wystąpienia choroby próchnicowej, w każdej grupie wieku,  pasta do zębów Duraphat 5000 do stosowania domowego i intensywnego zapobiegania próchnicy oraz do remineralizacji początkowych zmian próchnicowych i NOWOŚĆ - płyn Duraphat do płukania jamy ustnej zawierający 500 ppm fluoru.

 

 

 

DENMAX - ORIMED

www.denmax.pl,www.orimed.pl

Jesteśmy bezpośrednim importerem stalowych narzędzi stomatologicznych. Specjalizujemy się w sprzedaży detalicznej i hurtowej narzędzi stomatologicznych na terenie kraju i UE. Oferujemy szeroką gamę produktów do zastosowania w stomatologii, chirurgii, implantologii i protetyce oraz ortodoncji. Nasze produkty można również zamawiać za pośrednictwem sklepu internetowego : www.denmax.pl oraz www.orimed.pl
Województwo pomorskie:
DENMAX - ul. Morska 123/125 81-222 Gdynia,Ul. Batorego 54 84-230 Rumia, tel. 605 145 595, fax 58 66 37 412; www.denmax.pl, biuro@denmax.pl

Województwo mazowieckie:
ORIMED - ul. Króla Zygmunta Augusta 9 08-445 Osieck, tel. 502 274 647; tel/fax 25 685 71 25; www.orimed.pl, orimed@orimed.pl

 

 


DENTAL-S
UL. Bohuszewiczówny 1;  03-665 Warszawa  TEL.: 517 754 877, 22 378 35 60, fax:  22-390 91 31
www.dental-s.pl info@dental-s.pl

Dental-S to producent ergonomicznych krzeseł dla stomatologii zaprojektowanych zgodnie z najnowszą wiedzą z zakresu ergonomii pracy.
Zasadą nadrzędną, która przyświeca produkcji naszych krzeseł jest indywidualny dobór poszczególnych elementów tak, aby krzesło idealnie pasowało do konkretnej osoby. Fotelik dobieramy pod kątem: wzrostu, budowy anatomicznej, sposobów pracy, przyzwyczajeń, a przede wszystkim indywidualnych czysto subiektywnych odczuć wygody.
Końskie siodło czy stołek klasyczny ?  Jakiej wysokości powinien być stołek lekarza dentysty, a jakiej – asysty .I w końcu, jak na nim właściwie siedzieć?  Nasi specjaliści pomogą Państwu w wyborze i indywidualnej konfiguracji odpowiedniego krzesła.
Siedzenie dynamiczne", „Siedzisko Sprężyna –Max”,  regulacja fotelika  w 5 płaszczyznach, podłokietników w 3 osiach –to tylko jedne z wielu możliwości na jakie pozwala system-dynamicznego siedzenia. To jedyny taki system w Europie

 

 

 


Fidelity Life s.c.E.Pietrzak,J.Morawiak
73-110 Stargard Szcz. ul.Słowackiego 12/13; tel.600038374, 513101493; www.fidelitylife.pl

Mamy 3 oddziały na terenie kraju: Poznań - ul.Mogileńska 10/20, Stargard Szczeciński - Al.Żołnierza 2, Toruń - ul.Szczytna 9.
Jesteśmy firmą, która pośredniczy w zawieraniu umów inwestycyjnych i emerytalnych, zwłaszcza w środowisku medycznym. Posiadamy w ofercie propozycje od renomowanych firm, takich jak Skandia, Axa, Compensa i PZU.

 

 

HAGER POLONIA
ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 10 52-204 Wrocław; NIP 899-23-90-800
tel. 071 368 71 66, 071 368 71 37; fax 071 368 10 21; e-mail: biuro@hager.com.pl , www.miradent.pl

Hager Polonia Sp. z o.o. to wyłączny przedstawiciel japońskiej firmy Kuraray w Polsce – twórcy jedynego na świecie antybakteryjnego systemu wiążącego CLEARFIL PROTECT BOND, CLEARFIL SE BOND i cementu PANAVIA F. Jest także wyłącznym przedstawicielem szwajcarskiej firmy INTENSIV, producenta wierteł diamentowych i instrumentów oscylacyjnych. Jesteśmy również jedynym reprezentantem Hager Werken w Polsce – oferujemy samorozpuszczalne opatrunki chirurgiczne Reso-Pac, piaskarki abrazyjne i protetyczne, okulary ochronne UVEX i pełen asortyment do profesjonalnej higieny jamy ustnej Miradent. Współpracujemy z wybranymi praktykami, wspieramy higienizację w gabinecie stomatologicznym i edukujemy pacjentów na specjalnej stronie www.miradent.pl.

 

Magazyn Stomatologiczny Wydawca: Wydawnictwo Czelej Sp. z o.o.
Redakcja i dział reklamy: ul. Saska 9 J 03-968 Warszawa; tel. (22) 616 40 15, (22) 616 60 52
e-mail: ms@czelej.com.pl www.magazyn-stomatologiczny.pl; dział prenumeraty: (81) 446 98 11

Bogato ilustrowane pismo naukowo-zawodowe, adresowane do lekarzy stomatologów wszystkich specjalności. Ukazuje się od 1991 roku.
Gwarantuje:
– wysoki poziom prac merytorycznych – wszystkie prace są recenzowane, 5 pkt MNiSW
– największą liczbę artykułów przeznaczonych dla lekarzy praktyków
– systematyczny dostęp do informacji na temat nowości na rynku stomatologicznym, kursów, warsztatów, targów, konferencji, zjazdów i innych wydarzeń
– stały kontakt z czytelnikami
Prenumeratorzy mogą wziąć udziału w teście edukacyjnym, kontynuowanym w nowym okresie rozliczeniowym – maksymalnie można uzyskać 100 punktów edukacyjnych.

 

 

 

Olimpia S.C.
ul. Warszawska 9 lok 6 15-062 Białystok; marketing.olimpia@wp.pl ; tel. 534255075

Jesteśmy ogólnopolskim dystrybutorem sprzętu masującego, fitness oraz spa niemieckich producentów. Nasze produkty zostały wyróżnione certyfikatami i uzyskały aprobatę środowiska medycznego. Współpracujemy z ogólnoświatową firmą CASADA Group Health & Beauty, która jest wiodącym producentem luksusowych produktów wellness, spa oraz fitness. Sukces naszej firmy zawdzięczamy nieustannemu badaniu rynku oraz bardzo dobrej współpracy z partnerami.

 

 


Optident M. Foubert, D. Stój S. J.
ul. Jeździecka 12; 53-032 Wrocław; tel. (71) 781-84-62; fax (71) 799 89 45
mail: biuro@optident.pl   www.optident.pl www.kodakdental.pl www.carestreamdental.pl

Optident Digital Dental Solutions– wyłączny dystrybutor w Polsce najwyższej jakości sprzętu do cyfrowej diagnostyki stomatologicznej Carestream Dental (Kodak Dental Systems). Oferujemy aparaty RTG, radiowizjografię RVG, kamery stomatologiczne, cyfrowe aparaty pantomograficzne oraz zaawansowane systemy obrazowania trójwymiarowego 3D (stomatologiczna tomografia stożkowa małego, średniego i dużego pola obrazowania), a także wsparcie serwisowe i doradcze dla gabinetów oraz rentgenowskich pracowni stomatologicznych i laryngologicznych.  W ofercie także profesjonalne lupy stomatologiczne  EXAM VISON  i UNIVET. Ponad10 lat doświadczenia - ponad 3000 zadowolonych klientów.

 

 

 

Septodont – Polska sp. z o.o.
ul. Taneczna 18A; 02-829 Warszawa; 22 545 89 50 do 52
www.septodont.com.pl  sekretariat@septodont.com.pl

Septodont-Polska sp. z o.o. – wyłączny przedstawiciel SEPTODONT FRANCJA, światowego lidera w produkcji leków dla stomatologii. Oferujemy najwyższej jakości znieczulenia miejscowe w iniekcjach: SEPTANEST, SCANDONEST, XYLONOR oraz leki i materiały dla stomatologii zachowawczej, chirurgii, periodontologii, protetyki.

 

 

 


STOMED M. Kobierska, W. Kobierski Sp. J.
ul. Ratuszowa 17/19 lok.42; 03-451 Warszawa tel. 22-818-65-35, 22-818-65-35;
stomed.com.pl; stomed@stomed.com.pl

Przedstawiciel niemieckich firm: VDW, RESORBA, HAMMACHER, ROEDER, JOTA oraz TERUMO.


{tab=wykładowcy}
BIOGRAMY WYKŁADOWCÓW

lek. stom. Danuta Borczyk (Katowice)
Ukończyła studia medyczne na Śląskiej Akademii Medycznej w 1989 roku.
Od 1990 r. prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Katowicach. Jej praca poświęcona jest głównie protetyce, ale zajmuje się również chirurgią stomatologiczną, ortodoncją czy stomatologią dziecięcą. Wiele czasu poświęca doskonaleniu swoich umiejętności - staże kliniczne w Kopenhadze (Dania), Niemczech, kursy praktyczne w Norwegii i Włoszech (dr L.Vanini).Odbyła szkolenia implantologiczne w Mölndal Hospital (Goeteborg) oraz University of Umea z zakresu systemów Branemark Replace.
Uczestniczyła w wielu konferencjach międzynarodowych oraz wykładach z zakresu estetyki implantologicznej. Spędziła 4 tygodnie w ośrodku Practical Clinical Courses (Provo, Utah) na zaproszenie dr G. Christiansena (1997 r.). Odbyła również w roku 2000 staż kliniczny w praktyce dr C. Zappala (Bergamo, Włochy).
Dr Danuta Borczyk jako jeden z pierwszych lekarzy w naszym kraju wprowadziła zasady stomatologii estetycznej do codziennej praktyki.
Od 1997 roku uczestniczy w organizowanych co rok spotkaniach Europejskiej Akademii Stomatologii Estetycznej (więcej szczegółów: www.eaed.org), której od roku 2000 jest członkiem. Po tym, jak przedstawiła swoją pracę na Konferencji EAED w MonteCarlo w 2004 roku, otrzymała status "EAED active member".

 

 

lek. stom. Monika Dzieciątkowska (Łódź)

Ukończyła Łódzką Akademię Medyczną na Oddziale Stomatologicznym w 1994 roku. Zdobyła I stopień specjalizacji ze Stomatologii Ogólnej. Jest przede wszystkim klinicystą - praca z pacjentem i dla pacjenta to jej motto. Od zawsze pasjonowała ją endodoncja. Jako jeden z pierwszych stomatologów
w Polsce rozpoczęła pracę w mikroskopie zabiegowym (Poradnia Endodoncji Instytut Stomatologii Akademii Medycznej w Łodzi, 1998r.). Jest członkiem założycielem Polskiego Towarzystwa Endodontycznego. Do zainteresowań zawodowych dołączyła protetykę, protetykę na implantach, a od pewnego czasu także stomatologię estetyczną i okluzję. Tym ostatnim oddaje się z prawdziwą pasją. Od 2000 roku prowadzi własną praktykę stomatologiczną w Łodzi.

Od 2000 roku prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu endodoncji i stomatologii rekonstrukcyjnej na terenie całego kraju.

 

mgr Anna Godlewska-Siciarek (Szczecin)
w 1995 roku ukończyła Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, kierunek rehabilitacji ruchowej. W 1997 uzyskała pierwszy stopień specjalizacji, a następnie w 2010 roku ukończyła specjalizację drugiego stopnia uzyskując tytuł specjalisty rehabilitacji ruchowej. Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii Oddziału Zachodniopomorskiego oraz Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.
Fizjoterapeutka z dużym doświadczeniem zawodowym, pracująca od 1989 roku z pacjentami, kolejno w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym, Portowym Samodzielnym Publicznym ZOZ , a także PAZIM Sp.z o.o Baltica Welles&Spa, oraz w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Od 2011 prowadzi prywatne gabinety rehabilitacji ruchowej. Zajmuje się  przede wszystkim terapią bólu o rożnym podłożu,  pomaga w rehabilitacji stanów pourazowych, prowadzi terapię stanów zapalnych tkanek miękkich oraz zmian zwyrodnieniowych stawów. We współpracy z innymi specjalistami pomaga w leczeniu wad zgryzu, zaburzeń czynnościowych narządu żucia, szczególnie, jeśli dysfunkcjom czynnościowym towarzyszy ból w okolicy stawów skroniowo – żuchwowych. W leczeniu wykorzystuje różne techniki fizjoterapeutyczne - terapia cranio-sacralna,  kinesiology taping, PNF- terapia manualna i neuromobilizacja, PNF- badanie i terapia stawów skroniowo – żuchwowych, integracja odruchów twarzy wg metody dr Swietlany Masgutowej, kompleksowa diagnostyka i terapia wad postawy oraz skolioz, łańcuchy mięśniowe wg Toma Myersa, techniki energizacji mięśni, dysbalans mięśniowo – powięziowy
Od kilku lat uczestniczy w zespole lekarz stomatolog-fizjoterapeuta zajmując się interdyscyplinarną diagnostyką i leczeniem pacjentów z dysfunkcjami układu ruchowego narządu żucia. Prowadząc terapię manualną zmniejsza  ból i napięcie w mięśniach, wpływając na zakres ruchomości w stawie skroniowo-żuchwowym i przyczyniając się do poprawy funkcji narządu żucia.

 

 

mgr Rafał Hildebrandt (Warszawa) - zmiana wykładowcy na dr n. o kult. fiz. Zbigniew Sawicki (Wrocław)

 

 

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski (Szczecin)
Absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Studia na kierunku lekarsko–dentystycznym ukończył z wyróżnieniem w 1990 r. Rozprawę doktorska obronił w 1998 r., a w 2007 r. na podstawie rozprawy habilitacyjnej i dorobku naukowego uzyskał stopień doktora habilitowanego. Autor ponad 180 prac opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych dotyczących leczenia endodontycznego zębów. Tłumaczył 4 monografie. Członek Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego, Polskiego Towarzystwa Endodontycznego, Polskiego Towarzystwa Termologicznego oraz Amerykańskiego Towarzystwa Endodontycznego a także członek Rad Naukowych Magazynu Stomatologicznego, Annales Academiae Medicae Stetinensis oraz Dental and Medical Problems. Przewodniczący Kolegium Lekarzy Praktyków Magazynu Stomatologicznego. Od 2008 r. kieruje Zakładem Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie.

 

 

dr n. med. Jacek Organa (Łódź)
Absolwent Akademii Medycznej w Łodzi (1993). Od 1994 roku prowadzi prywatną praktykę stomatologiczną w Łodzi. Posiada specjalizację pierwszego stopnia ze stomatologii ogólnej. W 2011r. obronił rozprawę doktorską pt. "Abrazja powietrzna niskiego ciśnienia w leczeniu ubytków niepróchnicowego pochodzenia w ocenie klinicznej i laboratoryjnej". Specjalista techniki abrazji powietrznej, którą stosuje od dziewięciu lat. Autor i redaktor naukowy pierwszej w Polsce książki kompleksowo omawiającej zagadnienie metody abrazji. Książka pt „Abrazja w stomatologii. Praktyczne kompendium” została wydana w 2013r przez Wydawnictwo Czelej. Autor licznych publikacji i prac naukowych w czasopismach stomatologicznych. Prowadzi wykłady i kursy praktyczne z zakresu stomatologii minimalnie inwazyjnej i estetycznej oraz z

zastosowania abrazji powietrznej.

dr n. kult. fiz. Zbigniew Sawicki (Wrocław)

Ukończył studia na Wydziale Rehabilitacji Ruchowej na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu w 1990 r. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk kultury fizycznej. Od 1990 r. prowadzi prywatną praktykę fizjoterapii. Od 2002 r. pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Fizykoterapii, Masażu i Balneoklimatologii na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, a od lutego 2011 r. na stanowisku docenta w Wyższej Szkole Humanistycznej we Wrocławiu.
Członek-założyciel Polskiego Towarzystwa Ergonomii Stomatologicznej. Autor publikacji dotyczących ergonomii pracy lekarzy stomatologów.

 

 

 

dr n. med. Ewa Tomasik (Szczecin)
Absolwentka Akademii Medycznej w Krakowie, obecnie Uniwersytet Jagielloński. Doświadczony pedagog i wykładowca, pracująca przez wiele lat na stanowisku adiunkta w Katedrze i Zakładzie Anatomii Prawidłowej i Klinicznej PUM w Szczecinie.  Autorka licznych publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych, współautorka podręcznika „Anatomia człowieka w zarysie” Laureatka nagród I stopnia Rektora PUM za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz nagród naukowych. Wyróżniona Medalem Edukacji Narodoewej.  Zainteresowania naukowe związane z  wielokierunkowym badaniem zaawansowanych procesów kostnienia kości czaszki oraz anatomią funkcjonalną narządu żucia. Członek Polskiego Towarzystwa Anatomicznego.  Lekarz z dużym doświadczeniem zawodowym, specjalizacja w zakresie pediatrii.  

 

 

dr n. med. Małgorzata Tomasik (Szczecin)
Ukończyła Pomorski Uniwersytet Medyczny w 1998 roku, uzyskując dyplom lekarza stomatologa z wyróżnieniem. Od 1999 roku pracuje w Katedrze i Zakładzie Stomatologii Ogólnej PUM, obecnie na stanowisku adiunkta. W 2005 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych. W 2007 roku ukończyła specjalizację, uzyskując tytuł specjalisty protetyki stomatologicznej. Zainteresowania zawodowe koncentruje wokół nowoczesnych metod diagnostyki funkcjonalnej narządu żucia, a także współczesnych koncepcji okluzji. Od wielu lat wzbogaca wiedzę oraz rozwija umiejętności praktyczne związane z nowoczesnymi metodami diagnozowania i leczenia pacjentów z dysfunkcjami układu ruchowego narządu żucia, uczestnicząc regularnie w krajowych i zagranicznych kursach, warsztatach i konferencjach między innymi w Austrii, Francji  i Niemczech. Prowadzi praktykę prywatną, współpracuje w zespole z fizjoterapeutą. Członek International Academy of Advanced Interdisciplinary Dentistry oraz Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia. Hobby – podróże.


STRESZCZENIA WYKŁADÓW KURSU

Abrazja powietrzna – minimalna inwazyjność, maksymalna korzyść. Co należy wiedzieć o metodzie, aby z powodzeniem stosować ją w praktyce klinicznej - dr Jacek Organa (Łódź)

Podczas wykładu zostaną omówione: kliniczne zastosowania techniki abrazji powietrznej – jej możliwości i ograniczenia oraz różnice pomiędzy metodą abrazji a metodą wiertłową i wynikające z nich korzyści dla pacjenta i lekarza. Ponadto wykładowca zapozna uczestników z własnymi doświadczeniami klinicznymi dotyczącymi skuteczności oraz bezbolesności leczenia pacjentów i przedstawi praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy omawiając opracowywanie ubytku próchnicowego techniką abrazji – krok po kroku. Wykład wzbogacą własne przypadki kliniczne.

Rozwiązywanie trudności i zapobieganie powikłaniom wybielania zębów bezmiazgowych – prof. Mariusz Lipski (Szczecin)

Podczas wykładu omówione zostaną najczęstsze trudności i powikłania wybielania zębów bezmiazgowych. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na coraz częstsze występowanie resorpcji zewnętrznej spowodowanej niewłaściwym postępowaniem i niestosowaniem odpowiednich procedur zapobiegających wystąpieniu tego typu powikłania. Omówione zostaną sposoby zapobiegania przedstawionym niepowodzeniom i powikłaniom.

 

 

 

 

Pozycje pracy lekarza stomatologa a dysfunkcje narządu ruchu- mgr Rafał Hildebrandt (Warszawa)
Dolegliwości związane z kręgosłupem to poważny problem występujący powszechnie wśród stomatologów. Podczas prelekcji ukazane zostaną dysfunkcje związane z kręgosłupem przez pryzmat specyfiki pracy lekarzy dentystów. Począwszy od epidemiologii przez etiopatogenezę pokazane zostaną bezpośrednie przyczyny bólu oraz zaburzenia biomechaniczne prowadzące do utrwalonych zmian w kręgosłupie oraz strukturach okalających. Podczas prezentacji przedstawione zostaną również formy leczenia niektórych zaburzeń występujących w obrębie kręgosłupa a także idea dynamicznego siedzenia, która stanowi profilaktykę zdrowotną pracy z pacjentem. Jest również jedyną znaną obecnie możliwością wprowadzenia ergonomicznego stylu pracy w gabinecie stomatologicznym.
                                                                                                        

Biologiczna integracja. Połączenia powierzchni. Współczesne możliwości uzyskania idealnie szczelnych połączeń pomiędzy materiałami stomatologicznymi, a tkankami zęba przy zachowaniu zdrowego przyzębia – dr Danuta Borczyk (Katowice)

W codziennej praktyce spotykamy się z wieloma rodzajami powierzchni i materiałami, które z nią łączymy. Szkliwo , zębina, cement korzeniowy oraz tkanki otaczającego przyzębia wymagają zw względu na swoją biologiczną różnorodność indywidualnego postępowania. Materiał, który chcemy zastosować, system łączący, kompozyt , różne rodzaje ceramik i inne coraz nowsze materiały również są różnorodne i wymagają odrębnych procedur łączących. W trakcie wykładu podamy Państwu praktyczny podział materiałów i technik adhezyjnych jakie mają najlepsze zastosowanie , aby uzyskać biologicznie zintegrowanie uzupełnienie.

Estetyczna integracja. Planowanie leczenia estetycznego prostych i zaawansowanych przypadków. Protokół postępowania krok po kroku - dr Danuta Borczyk (Katowice)    

Stomatologia estetyczna nie jest już alternatywnym leczeniem , powinna być stosowana w każdym przypadku, kiedy przy pomocy licówki, korony czy implantu zastępujemy utracone tkanki. Pacjent oczekuje, że jego uzupełnienie zintegruje się idealnie z otaczającymi zębami własnymi oraz tkankami dziąsła brzeżnego.                               
Spełnienie tego oczekiwania jest naszym obowiązkiem i tylko to prowadzi do satysfakcji i zadowolenia pacjenta. W trakcie wykładu podamy Państwu protokół postępowania w planowaniu leczenia i wskazówki jak wybrać odpowiedni kształt, kolor oraz rodzaj materiału dla danego przypadku. Poprzez planowanie unikamy niepotrzebnych poprawek naszych prac protetycznych, które nie tylko są czasochłonne, ale również kosztowne.

 

Układ ruchowy narządu żucia w ujęciu anatomiczno funkcjonalnym jako pole współpracy stomatologa i fizjoterapety. Część I – dr  Małgorzata Tomasik (Szczecin), dr Ewa Tomasik (Szczecin), mgr Anna Godlewska-Siciarek (Szczecin)

Badanie mięśni jest jednym z najważniejszych elementów diagnostyki funkcjonalnej narządu żucia. Podczas wykładu zostanie przypomniana topografia wybranych mięśni głowy ze szczególnym uwzględnieniem grupy mięśni żwaczowych oraz niektórych mięśni szyi. Zostaną także zaprezentowane najnowsze wiadomości na temat funkcji tych mięśni oraz, co istotne z klinicznego punktu widzenia, możliwe przyczyny zaburzeń ich funkcjonowania. Omówione będą zasady palpacji mięśni, lokalizowanie punktów spustowych, mapa bólu przeniesionego tak, aby lekarze stomatolodzy mogli wykonywać takie badania na co dzień u swoich pacjentów. 
Podczas wykładu odbędzie się również spotkanie z fizjoterapeutką, specjalizującą się między innymi w terapii pacjentów z dysfunkcją narządu żucia. Omówione zostanie badanie kliniczne z punktu widzenia fizjoterapeuty oraz przykładowa terapia pacjenta z dysfunkcją narządu żucia, aby zaprezentować możliwości współpracy fizjoterapeuty i lekarza stomatologa.

 

Warsztat:

Abrazja powietrzna – praktyczne zastosowanie metody.

Korzyści dla pacjenta i lekarza wynikające z zastosowania nowoczesnej technologii w gabinecie.
Współpraca: Danville Materials USA
Wykładowca: dr n. med. Jacek Organa, lek. stom. Paweł Andersz
Dla uczestników zaplanowane - 2 punkty edukacyjne.

Część teoretyczna:

Podstawy techniki abrazji powietrznej i jej kliniczne zastosowania.
Przegląd urządzeń stosowanych w metodzie abrazji – piaskarki abrazyjne i mikropiaskarki.
Omówienie różnic pomiędzy metodą abrazji a metodą wiertłową i wynikających z nich korzyści dla pacjenta i lekarza.
Praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy czyli jak radzić sobie z trudnościami w pracy klinicznej.

Część praktyczna:

Demonstracja i warsztat z użyciem piaskarki abrazyjnej PrepStart H2O oraz mikropiaskarki Microetcher IIa (produkty Danville Materials USA).
Ćwiczenia praktyczne na zębach usuniętych i fantomowych oraz płytkach szklanych – zapoznanie się z techniką pracy abrazją powietrzną.

 

Zaplanowane dwie tury w sobotę 16 listopada, godz. 8.00-9.45 i ewentualna druga tura o 18 30

Opłata rejestracyjna 120 zł - kod 201AB

Dla uczestników dodatkowy rabat 10% na cały asortyment Danville - niezależnie od obowiązujących promocji.


Ilość miejsc na warsztatach ograniczona.
Obowiązują zapisy telefoniczne. 502 652 932; 91 42 19 997


REALNA STOMATOLOGIA - KONFERENCJA NAUKOWA - SESJA PLAKATOWA

sobota, 16 listopada 2013 r. godz.  8.00 - 10. 00

Dodatkowe 2 punkty edukacyjne po wpisaniu się na listę. 
Wstęp na Konferencję Naukową - bezpłatny.


SESJA PLAKATOWA
Rektorat PUM - Ul. Rybacka 1-  korytarz - pierwsze piętro. Plakaty można wywiesić w piątek po południu

Tematyka prac: nowe materiały i techniki stosowane w stomatologii, zdrowie publiczne, tematy wolne (prace oryginalne i prezentacje przypadków)

 

Streszczenia prac proszę przesłać do dnia 20 października 2013 r. na email: fantom@pum.edu.pl
Streszczenie nie powinno przekraczać 175 słów (poniżej wzór).

 

Przewiduje się nagradzanie i wyróżnianie przedstawianych prac.

 

Dla przedstawiających postery - materiały zjazdowe, przerwa kawowa.

 

 

Przykładowe  poprawne streszczenie plakatu:

Paulina Kroczyńska 1, Mariusz Lipski 2

1 Studium Doktoranckie Wydziału Lekarsko-Dentystycznego PUM w Szczecinie
2 Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie

 

Przyrosty temperatury na powierzchni korzeni zębów podczas usuwania złamanych narzędzi za pomocą ultradźwięków. Doniesienie wstępne

 

Wstęp: Zastosowanie ultradźwięków do usuwania złamanych narzędzi może generować przyrosty temperatury na zewnętrznej powierzchni korzeni zębów, co kolei może doprowadzić do termicznego uszkodzenia tkanek otaczających ząb.
Cele pracy: Ocena zmian temperatury na powierzchni zewnętrznej korzeni zębów podczas usuwania złamanego narzędzia z kanału korzeniowego za pomocą urządzenia ultradźwiękowego.
Materiał i metody: Do badani posłużyło 10 usuniętych siekaczy szczęki. Po złamaniu w kanale instrumentu przystąpiono do jego usunięcia za pomocą urządzenia ultradźwiękowego i odpowiednich końcówek bez chłodzenia. Pomiaru temperatury dokonano za pomocą kamery termowizyjnej.
Wyniki i wnioski: Stwierdzono, że usuwanie złamanego narzędzia z kanału korzeniowego za pomocą ultradźwięków na sucho generuje dość wysokie przyrosty temperatury, które mogą być przyczyną nieodwracalnego uszkodzenia tkanek otaczających ząb.Powrót do archiwum

NEWSLETTER REALNA
Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia. Wiem, że w każdej chwili można wycofać zgodę.
ANDERSZ - Realna Stomatologia - kursy i konferencje dla lekarzy stomatologów