Uwaga! Wydarzenie archiwalne!
10 6 2006 Kurs REALNA STOMATOLOGIA – Rzeszów – 2006

Informacje ogólne

KURS REALNA STOMATOLOGIA
„Praktyczne rozwiązania w protetyce i stomatologii zachowawczej”
prowadzący: lek.stom. Rafał Zawojski, lek. stom. Paweł Andersz

Rzeszów – 10 czerwca 2006 (sobota); godz. 10.30 – 15.30
HOTEL HUBERTUS

1. Poprawa stabilizacji protez całkowitych poprzez zastosowanie minimplantów SENDA (IMTEC) – metoda dla lekarzy ogólnie praktykujących.
System miniimplantów oparty na wszczepianiu samogwintujących się, wykonanych z tytanowego stopu implantów o małej średnicy znajduje zastosowanie w przypadku problemów ze stabilizacją dolnych protez ruchomych. Umożliwia minimalnie inwazyjną, przystosowaną do natychmiastowego obciążenia rekonstrukcję uzębienia o charakterze ostatecznym. Cały zabieg przeprowadza się w gabinecie stomatologicznym bez konieczności udziału laboratorium dentystycznego. Etap chirurgiczny jest zabiegiem prostym, nie wymagającym specjalistycznego wyposażenia. W etapie protetycznym można wykorzystać protezę wcześniej użytkowaną przez pacjenta.

2. Zasady postępowania w leczeniu protezami ruchomymi całkowitymi oraz sposoby unikania najczęściej popełnianych błędów.
Właściwe ustalanie wysokości zwarcia.
Ocena podłoża protetycznego oraz wybór rodzaju wycisku czynnościowego.
Przyczyny braku dobrego utrzymania protez
Omówienie i ocena poszczególnych etapów wykonania protez całkowitych
Zapobieganie i eliminowanie skutków błędów zawinionych przez lekarza i technika.

3. Uzupełnienia braków częściowych i całkowitych protezami elastycznymi Valplast.
Wskazania i przeciwwskazania do zastosowania systemu Valplast oraz jego wady i zalety
Kolejne etapy wykonania protezy
Rozwiązywanie problemów napotykanych przy stosowaniu systemu protez elastycznych Valplast.

4. Stomatologia kosmetyczna i jej wpływ na „jakość życia” pacjentów.
Wybielanie zębów – wybrane uwagi
Uproszczona technika warstwowa nakładania kompozytu. Estetyka szybciej i taniej niż się wydaje.

5. Nowoczesne systemy wiążące podstawą stomatologii adhezyjnej.
Skurcz polimeryzacyjny – kluczowy czy mało istotny czynnik wpływający na jakość wypełnienia.
System wiążący, a potrzeba używania podkładu. Pokrycie pośrednie i bezpośrednie.
Czy ważniejsze jest długie utrzymanie wypełnienia, czy utrzymanie zęba?
Co wpływa na powstawanie nadwrażliwości pozabiegowej i jak jej uniknąć.

6. Lakowanie zębów
Diagnostyka, przygotowanie zębów do lakowania, wybór rodzaju laku, najnowsze laki szczelinowe
Zastosowanie laków szczelinowych jako płynnych kompozytów do małych ubytków i jako pierwsza warstwa kompozytu.

7. Naprawa porcelany
Naprawa metodami tradycyjnymi oraz nowatorska przy pomocy hydrofilnych żywic

8. Nowoczesny sprzęt w gabinecie - wybrane zagadnienia:
Lampy polimeryzacyjne, wybór lampy polimeryzacyjnej. Jak rodzaj lampy wpływa na jakość wypełnienia ?
Czy warto ulegać modzie w stomatologii?

9. Praktyczne porady jak oszczędzić czas i nerwy w gabinecie.

kierownik naukowy kursu: dr hab. n. med. Bogumiła Frączak

Rzeszów – 10 czerwca 2006 (sobota); godz. 10.30 – 15.30
HOTEL HUBERTUS
Ul. Mickiewicza 5, Rzeszów; Tel. do hotelu: 017 852 60 07Powrót do archiwum

NEWSLETTER REALNA
Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia. Wiem, że w każdej chwili można wycofać zgodę.
ANDERSZ - Realna Stomatologia - kursy i konferencje dla lekarzy stomatologów