Uwaga! Wydarzenie archiwalne!
1-2 12 2017 Kursokonferencja – REALNA STOMATOLOGIA – Szczecin (280KK)

Informacje ogólne

1-2 12 2017 KURSOKONFERENCJA REALNA STOMATOLOGIA , SZCZECIN (280KK)

Organizatorzy:
Zakład Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie
Andersz-Realna Stomatologia www.andersz.com

Kurs Medyczny, Konferencja Naukowa, Wystawa Materiałów i Sprzętu

Protetyka • Fotorafia • Endodoncja • Abrazja powietrzna • Zarządzanie

Data
1-2 grudnia 2017 r. (piątek,sobota)
 
Miejsce
Szczecin, Budynek Rektoratu PUM, ul. Rybacka 1
Opłata rejestracyjna SUPERPROMOCJA LAST MINUTE 427 zł

Kierownik naukowy: prof. Mariusz Lipski
Główni wykładowcy: prof. Mariusz Lipski • dr n. med. Paweł Witek • lek. stom. Aleksander Maj • lek. stom. Piotr Mendel • lek. stom. Paweł Andersz • dr Magdalena Szumska • 

Kursokonferencja Realna Stomatologia - Kurs Medyczny i Konferencja Naukowa, Wystawa Materiałów i Sprzętu

Zagadnienia: 

• Rewaskularyzacja – nowa metoda leczenia endodontycznego
• Kliniczne postępowanie przy wykonawstwie koron i mostów całoceramicznych
• Przygotowanie powierzchni uzupełnień protetycznych oraz tkanek twardych zęba do cementowania oraz metody cementowania
• Protetyka funkcjonalna i ortodontyczna oparta na adhezji
• Wprowadzenie do fotografii stomatologicznej
• Zastosowanie abrazji powietrznej w stomatologii
• Zarządzanie i etyczny marketing oraz prawidłowa ścieżka pacjenta

Główni wykładowcy: prof. Mariusz Lipski • dr n. med. Paweł Witek • lek. stom. Aleksander Maj • lek. stom. Piotr Mendel • lek. stom. Paweł Andersz • dr n. ekon. Magdalena Szumska
wykładowcy 280KK n png

Główne wykłady odbywają się w ramach Kursu Realna Stomatologia w piątek w godz. 16.00–20.00 oraz w sobotę w godz. 10.00–18.30  

Punkty edukacyjne

opłata pełna: 837 zł

Wstęp na Wystawę Materiałów i Sprzętu Stomatologicznego – bezpłatny. Wystawa w piątek 15.00-19.00, sobota 9.30-18.30
Zapraszamy na wystawę również lekarzy, studentów i personel średni nieuczestniczący w wykładach.

Konferencja Naukowa Realna Stomatologia „Postępy w Stomatologii - Zdrowie Publiczne” (sesja plakatowa) – odbywa się w sobotę – wstęp bezpłatny, 2 pkt. edukacyjne.

Organizatorzy: Zakł. Stom. Zach. Przedkl. i Endodoncji Przedkl. PUM w Szczecinie oraz Andersz-Realna Stomatologia

Skrócony program: 
piątek, 1 grudnia 2017 r. -  wykłady w godz.  16.00 - 20.00
Wprowadzenie do fotografii stomatologicznej
  - lek. stom. Piotr Mendel (Kraków)
Protetyka funkcjonalna i ortodontyczna oparta na adhezji - lek. stom. Aleksander Maj (Dąbrowa Górnicza)

sobota, 2 grudnia 2017 r. - wykłady w godz. 10.00 -18.00
Rewaskularyzacja – nowa metoda leczenia endodontycznego
 - prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski (Szczecin)
Przygotowanie powierzchni uzupełnień protetycznych oraz tkanek twardych zęba do cementowania  - dr n. med. Paweł Witek (Kraków)
Kliniczne postępowanie przy wykonawstwie koron i mostów całoceramicznych - dr n. med. Paweł Witek (Kraków)
Zastosowanie abrazji powietrznej w stomatologii - lek. stom. Paweł Andersz (Szczecin)
Zarządzanie i etyczny marketing oraz prawidłowa ścieżka pacjenta - dr n. ekon. Magdalena Szumska, mgr inż. Marcin Szumski (Poznań)

W sobotę przed wykładami -  w godz. 9.00-10.00 odbędzie się naukowa sesja plakatowa - dodatkowy punkt edukacyjny. 

Opłata rejestracyjna obejmuje wykłady, przerwy kawowe w piątek i sobotę oraz przerwę obiadową w sobotę. 

 

piątek, 1 grudnia 2017 r. (wykłady w godz. 16.00-20.00)

Wprowadzenie do fotografii stomatologicznej 
lek. stom. Piotr Mendel (Kraków)
Podczas wykładu uczestnicy zostaną zapoznani z następującymi zagadnieniami:
- aparat fotograficzny w gabinecie - moda, czy ważne narzędzie?
- czym kierować się przy wyborze sprzętu?
- jaki sprzęt, do czego?
- po co fotografować w gabinecie? 
- podstawy fotografii - definicje pojęć, aby później można było rozmawiać i się rozumieć 
- specyfika fotografii stomatologicznej

lek. stom. Piotr Mendel - lekarz stomatolog od 2000 r. Pasjonat fotografii od 25 lat. Zdobywał doświadczenie m. in. w Krakowskiej Akademii Fotografii. Wykładowca na wielu konferencjach.  Prowadzi autorską praktykę stomatologiczną w Krakowie. Interesuje się m. in. endodoncją, stomatologią mikroskopową i chirurgią szczękowo-twarzową.


Protetyka funkcjonalna i ortodontyczna oparta na adhezji
lek. stom. Aleksander Maj (Dąbrowa Górnicza)
Podczas wykładu udzielone zostaną odpowiedzi na następujące pytania:
- dlaczego jedne uśmiechy podobają się nam bardziej a inne mniej i jakiej estetyki
oczekują od nas pacjenci?
- czy klasyczne kanony estetyki to tylko złota proporcja?
- na czym polega protokół Kois'a i jak jego znajomość pozwala nam przywrócić
prawidłową funkcję układu stomatognatycznego poprawiając jednocześnie estetykę?
- rehabilitacja z użyciem licówek i koron: na jakim cemencie osadzić koronę (metalową,
cerkonową), endokoronę z kompozytu czy licówkę
Wykład uzupełni prezentacja pełnej rehabilitacji funkcjonalnej pacjentki, u której podniesiono wysokość zwarcia w odcinku bocznym za pomocą kompozytu, a w odcinku przednim wykonano 12 licówek oraz przypadek leczenia ortodontycznego, którego celem było uzyskanie miejsca dla licówek, które ostatecznie wykonano i adhezyjnie zacementowano.

lek. stom. Aleksander Maj 
- absolwent Śląskiej Akademii Medycznej w 2000r. Zajmuje się: endodoncją i klasyczną i małoinwazyjną protetyką, implantoprotetyką oraz ortodoncją. Obecnie pracuje w Centrum Medycznym Reden MAYO-DENT w Dąbrowie Górniczej. Współzałożyciel forum www.dentopraktyk.pl

Sobota, 2 grudnia 2017 r. (wykłady w godz. 10.00-18.00)

Rewaskularyzacja – nowa metoda leczenia endodontycznego
prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski (Szczecin)
Uczestnicy podczas wykładu uzyskają odpowiedzi na następujące pytania:
- co to jest rewaskularyzacja
- kiedy można ją stosować (wskazania i przeciwskazania) 
- jak wykonać rewaskularyzację
- jakie materiały i narzędzia są potrzebne do wykonania zabiegu
- ograniczenia i powikłania metody (kiedy zastosować inną metodę leczenia i jaką)
- czy niewykonanie rewaskularyzacji przy wskazaniach jest błędem sztuki?

prof. dr hab. n. med. Mariusz Lipski - absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. Specjalista stomatologii zachowawczej. Obecnie kierownik Katedry i Zakładu Stomatologii Zachowawczej Przedklinicznej i Endodoncji Przedklinicznej PUM w Szczecinie. Redaktor naczelny Magazynu Stomatologicznego.


Przygotowanie powierzchni uzupełnień protetycznych oraz tkanek twardych zęba do cementowania

dr n. med. Paweł Witek (Kraków) 
Zasadnicze znaczenie dla jakości i siły połączenia uzupełnień protetycznych z tkankami twardymi zęba ma przygotowanie ich powierzchni do klejenia. 
Podczas wykładu omówione zostaną m.in.:
- ogólne zasady łączenia materiałów z tkankami zęba
- sposoby przygotowania tkanek do łączenia z wykorzystaniem technik trybologicznych, kondycjonowanie różnymi substancjami uzdatniającymi powierzchnię do klejenia
- materiały stosowane do cementowania uzupełnień 
- najczęstsze błędy popełniane podczas cementowania uzupełnień skutkujące niepowodzeniem

Kliniczne postępowanie przy wykonawstwie koron i mostów całoceramicznych
dr n. med. Paweł Witek (Kraków) 
Zagadnienia, które zostaną omówione podczas prezentacji:
- wskazania do wykonania koron i mostów całoceamicznych – kiedy jednak lepiej zdecydować się na uzupełnienie konwencjonalne - planowanie
- sposoby preparacji
- metody i masy wyciskowe
- ocena prawidłowo wykonanego uzupełnienia, cementowanie: przygotowanie tkanek zęba i rekonstrukcji od osadzenia, cementy
- naprawa uzupełnień całoceramicznych w zależności od uszkodzenia 
-prezentacja różnych rozwiązań protetycznych z wykorzystaniem uzupełnień pełnoceramicznych – przypadki własne 

dr n. med. Paweł Witek - absolwent CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1996 r.). W latach 1997-2008 zatrudniony w Katedrze Protetyki Stomatologicznej CM UJ. Specjalista stomatologii ogólnej i protetyki stomatologicznej. Obrona przewodu doktorskiego z wyróżnieniem (2007 r.) Certyfikat Umiejętności w Dziedzinie Implantologia Stomatologiczna (2011 r.), sekretarz OSIS-EDI (1998–2007). Wykładowca na wielu konferencjach. Twórca „hybrydowej” metody wyciskowej, odbudowy zwarcia „szyną kompozytową” oraz pomysłodawca wykorzystania licówek do naprawy uszkodzeń olicowania uzupełnień stałych. 


Zastosowanie abrazji powietrznej w stomatologii 
lek. stom. Paweł Andersz (Szczecin)
Podczas wykładów poruszone zostaną następujące zagadnienia: 
- co to jest abrazja powietrzna i do czego można ją zastosować w gabinecie stomatologicznym (m. in. opracowywanie ubytków, zwiększania adhezji w przypadku wkładów koronowokorzeniowych, licówek i korony oraz naprawa porcelany czy oczyszczanie zamków ortodontycznych z kleju, usuwanie cementu)
- piaskarki abrazyjne do bezbolesnego opracowywania ubytków oraz mikropiaskarki abrazyjne
- różnice pomiędzy opracowaniem ubytku piaskarką abrazyjną i wiertłem, korzyści dla lekarza i pacjenta, ograniczenia metody 
– praktyczne uwagi dotyczące techniki pracy
– prezentacja przypadków

lek. stom. Paweł Andersz - absolwent Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie (2000 r.). 
Od 15 lat stosuje piaskarkę abrazyjną do leczenia pacjentów. Autor i współautor publikacji w czasopismach stomatologicznych. Wykładowca na konferencjach i kursach krajowych i międzynarodowych. Pracuje w praktyce prywatnej w Szczecinie.


Zarządzanie i etyczny marketing oraz prawidłowa ścieżka pacjenta
dr n. ekon. Magdalena Szumska (Poznań)
mgr inż. Marcin Szumski (Poznań)
Podczas wykładu uczestnicy zostana zapoznani z następującymi zagadnieniami:
- jak powinna wyglądać prawidłowa ścieżka pacjenta w gabinecie/klinice?
- jak pracować, by odnotowywać wzrosty w rentowności?
- co warto wdrażać, by pozostała „jakość”, a nie było „jakoś”?
- jak wyglądają w praktyce zachowania pro-etyczne i jednocześnie pro-sprzedażowe w służbie stomatologii?
- co warto, czego nie warto, a czego nie można robić działając na rynku usług medycznych?

dr n. ekon. Magdalena Szumska - absolwentka studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu na Wydziale Zarządzania (2001 r.)  oraz Institut de Gestion IGR-IAE, Université de Rennes we Francji (2002 r.) . Doktoryzowała się z coachingu jako metody zarządzania w polskich szpitalach (2004 r.). Specjalista ds. zachowań człowieka w organizacjach i relacji z klientami (pacjentami). W praktyce wykorzystuje wiedzę interdyscyplinarną z obszaru zarządzania, marketingu, psychologii i ekonomii. Wykładowca na konferencjach i kursach medycznych.
mgr inż. Marcin Szumski - absolwent Politechniki Poznańskiej (2001 r.) o specjalności inteligentne systemów wspomagania decyzji. Specjalista rozwiązań systemowych IT. Współzałożyciel i pomysłodawca portalu wydawniczego Medical Maestro oraz Wydawnictwa Kapitał Ludzki. Współautor podręcznika „Profesjonalna recepcja medyczna. Poziom wyżej”. Wykładowca na konferencjach i kursach medycznych.

 Powrót do archiwum

NEWSLETTER REALNA
Chcę zapisać się do newslettera i wyrażam zgodę na przesyłanie na mój adres e-mail informacji o nowościach, promocjach, produktach i usługach pochodzących od Realna Stomatologia. Wiem, że w każdej chwili można wycofać zgodę.
ANDERSZ - Realna Stomatologia - kursy i konferencje dla lekarzy stomatologów